Barn- och ungdomshabilitering Skellefteå

Skellefteå lasarett, Skellefteå

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
0910-77 07 00

Besöksadress:
Skellefteå lasarett, Skellefteå
Län, kommun:
Västerbottens län, Skellefteå
Postadress:
Skellefteå lasarett, 93186 Skellefteå

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Du hittar till oss genom att åka Järnvägsleden (Bolidenvägen) västerut nedanför Skellefteå lasarett. Ta höger mot akutmottagningen och sedan direkt vänster in på parkeringen. Vi finns i huset intill parkeringen.

Barn- och ungdomshabilitering Skellefteå ingår i Habiliteringscentrum. Hit kan du vända dig om du bor i Skellefteå eller Norsjö.


Du hittar mer information om oss under rubriken Vårt utbud.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Remisskrav

I första hand egenansökan om insatser från habiliteringen. Remisskrav vid svår rörelsenedsättning.

Habilitering till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, samt till barn med medfödda och varaktiga rörelsenedsättningar. För att få insatser krävs att utredningar visar på en varaktig funktionsnedsättning.

Barn- och ungdomshabiliteringen finns även på Facebook

 • Tillsammans med familjen kartläggs behoven och vi gör en plan för vilka insatser som ska genomföras. Kartläggningen utgår från barnets behov i vardagen. Varje familj erbjuds ett team med en ansvarig kontaktperson.

  Insatserna ska stärka barnet att utveckla sin egen förmåga och ge familjen verktyg och strategier för att kompensera barnets funktionsnedsättning. Det kan vara rådgivning till familj och andra viktiga personer i närmiljön, stöd i samordning, utredning av funktioner, kurser, samtalsstöd och hjälpmedel av olika slag.

  Ni kan få stöd från flera yrkesgrupper, till exempel arbetsterapeut, kurator, logoped, fysioterapeut, specialpedagog eller psykolog. Vi kan träffas på habiliteringen, på annan plats eller ses via videomöte.

 • Du kan ansöka om habiliteringsinsatser om ditt barn har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning som är varaktig och gör det svårt att få vardagen att fungera. Det gäller till exempel vid diagnoser inom autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning eller svårt rörelsehinder.

  Om detta passar in på ditt barn kan du använda vår e-tjänst för att ansöka om habilitering.

  För att kunna ta ställning till om ditt barn tillhör målgruppen för barn- och ungdomshabilitering behövs tillgång till utredningar och bedömningar som styrker detta. I ansökan behöver du lämna godkännande så inhämtar vi dessa uppgifter.

  Om du har frågor om ansökan, eller inte kan använda e-tjänsten, kontakta oss på telefon 0910-77 07 00 så hjälper vi dig.

 • Barn och ungdomar som har insatser från habiliteringen, samt deras familj och nätverk, erbjuds föreläsningar, kurser och temadagar. 

  Kursutbud

 • Vi på barn- och ungdomshabiliteringen i Skellefteå vill gärna tipsa om podden Funka olika – om livet med funktionsnedsättning

Till toppen av sidan