Tandvård

Tandblekning

Det finns olika metoder att bleka tänderna men alla görs med blekmedel, oftast i form av gel som läggs på tänderna. Ibland kombineras blekmedel med ljusbehandling eller laser.

Att bleka sina tänder har blivit allt mer populärt och det finns många preparat att köpa som sägs göra tänderna vitare. Det finns tydliga regler om vilka blekmedel som får säljas.

Behandlingen görs antingen på en tandvårdsmottagning eller hemma av dig själv, men du ska alltid undersökas av en tandläkare eller en tandhygienist först.

Tandblekning får inte utföras på personer under 18 år.

Förberedelser

Innan du bleker tänderna ska du undersökas av en tandläkare eller tandhygienist som bedömer om det går att bleka de missfärgningar som finns och avgör vilken metod som är lämplig. Om det finns hål så ska de vara lagade, och all tandsten ska tas bort. Det är också viktigt att du har en bra munhygien.

Tandläkaren eller tandhygienisten gör också en preliminär undersökning av vilka fyllningar som kan behöva bytas ut för att de ska stämma överens med de blekta tänderna när behandlingen är avslutad. De fyllningar och kronor du har kan inte blekas och påverkas inte av blekmedlet.

Du kan bleka egna, missfärgade tänder för att få ett bättre helhetsintryck om du ska få en krona eller bro i munnen. Har du en gammal krona som är ljusare än de egna tänderna kan tänderna runt kronan blekas så att färgskillnaden minskar.

Så går behandlingen till

När man bleker missfärgade tänder använder man olika typer av blekgeler. Ämnen från det blekmedel som används tränger in i emaljen och tandbenet. De mörka partiklar som missfärgar tänderna bryts ner.

Om du tycker att du har missfärgade tänder är det viktigt att rådgöra med en tandläkare om tänderna kan blekas och hur ni i så fall ska göra det.

Beroende på vilken metod tandläkaren använder sig av kan det ta allt ifrån några timmar i behandlingsstolen till några dagars eller någon veckas hemmabehandling. När det rör sig om svårare missfärgningar kan det ta ännu längre tid.

En blekning är en kemisk process. Blekmedlet tränger in i emaljen och tandbenet. Där bryts de missfärgande mörka ämnena ner till mindre och inte lika färgade ämnen.

Innan behandlingen börjar ska färgen på tänderna dokumenteras. Det kan ske genom att tandläkaren till exempel tar ett foto på alla tänder som ska blekas. På så vis kan ni efteråt lättare bedöma hur behandlingen har gått.

Gel vanligast

Vid tandblekning används oftast geler som bland annat innehåller ämnena karbamidperoxid eller väteperoxid. De blekgeler man använder i blekskenor innehåller också kaliumnitrat och fluorid, som ska göra att det blir mindre problem med ilningar under behandlingen.

Olika sorters blekmedel

Tandblekningsmedel är kosmetiska produkter. De får inte användas av personer under 18 år.

Här är några olika typer av preparat som används för tandblekning:

  • Blekmedel på tandvårdsmottagning som får innehålla högst sex procent väteperoxid eller motsvarande effektstyrka av annat medel. 
  • Blekgeler som får innehålla högst sex procent väteperoxid eller motsvarande effektstyrka av annat medel. Gelen kan du använda själv efter att du blivit undersökt. 
  • Engångsremsor och engångsskenor som är täckta med väteperoxidgel. De används vid behandling hemma.
  • Lack som innehåller väteperoxid eller karbamidperoxid och som penslas på tänderna vid behandling hemma.
  • Blekmedel som säljs på varuhus eller via internet. De kan innehålla ämnen som natriumperborat eller natriumklorit. Ofta framgår det inte i vilken mängd. Det kan också ingå sura lösningar, till exempel citronsyra. Tala alltid med din tandläkare eller tandhygienist innan du använder produkter köpta via internet.

Medel som innehåller mer än 0,1 procent väteperoxid får endast säljas till tandläkare. Det gäller också motsvarande effektstyrka av annat medel

Första behandlingen hos tandvården

Första gången i varje behandlingsomgång behöver du få hjälp av en tandläkare att använda blekmedlet. Du kan också få behandlingen av en tandhygienist under överinseende av en tandläkare. Efter det kan du få blekmedel med dig hem för att avsluta behandlingen själv.

Får du behandlingen på en tandvårdsmottagning förbereds tänderna på olika sätt beroende på vilket blekningsmedel som ska användas. En gummiduk används ofta för att isolera tänderna så att tandköttet och munnen i övrigt skyddas mot de starka gelerna.

De behandlingar som görs på tandvårdsmottagning tar ungefär en timme, men du brukar få komma tillbaka ytterligare en eller två gånger för att upprepa behandlingen. Det beror på hur nöjda du och din tandläkare är med resultatet efter första gången.

Plastskena fylls med gel

Först tas ett avtryck av tänderna på tandvårdsmottagningen om du ska bleka dina tänder hemma. Med hjälp av avtrycket görs en modell på vilken det tillverkas en plastskena som passar dina tänder. Du fyller plastskenan med blekgel och använder den en till två timmar om dagen, eller på natten om det är väldigt svårt att ha den på dagtid.

Ofta kan det räcka med tre till fyra dagars behandling. Du kan behöva behandla tänderna i upp till två veckor om du har svåra missfärgningar.

Det går inte att säga att den ena metoden är bättre än den andra. Behandling på klinik går fortare, men resultatet blir inte bättre än den behandling som man gör hemma. Det finns än så länge mycket lite forskning på hur effektiva klinikblekningarna är och hur länge resultatet står sig.

Blekning av rotfyllda tänder

När rotfyllda tänder ska blekas är tekniken annorlunda. Den metod som anses vara mest tillförlitlig och riskfri är en gel som innehåller väteperoxid. Behandlingen upprepas med tre till fem dagars mellanrum tills resultatet blir bra. Oftast gör du behandlingen två till tre gånger.

Oftast byts inlägget ut efter tre till sju dagar. Inlägget kan behöva bytas ut ytterligare en till två gånger innan resultatet blir bra. Ibland kan resultatet bli bättre om den här behandlingen kombineras med blekning av tänderna på vanligt sätt.

När man får en rotfylld tand blekt blir resultatet nästan alltid bra. Ofta mörknar tanden igen med tiden, men då kan behandlingen upprepas.

Roten kan skadas allvarligt när du bleker rotfyllda tänder, även om det är sällsynt. Oftast får du inga symtom och förändringarna upptäcks i en del fall inte förrän lång tid efter att tanden har blekts, och då först när tandläkaren tar en röntgenbild.

Så mår du efteråt

När man bleker tänderna kan tandköttet bli svullet, lite sårigt eller irriterat. Det är viktigt att du då gör ett uppehåll i behandlingen i en till två dagar eller tills tandköttet har läkts.

Det är kontakten mellan blekgelen och tandköttet som kan irritera, speciellt när de starkare preparaten används eller när plastskenorna passar dåligt.

Besvär med ilningar i tänderna

Du kan också få besvär i form av ilningar när du bleker tänderna, men ilningarna går över. Ilningar beror på att blekmedlet tränger in i tanden och skapar en inflammation i pulpan. Besvären försvinner oftast inom ett till två dygn om du upphör med behandlingen.

Ät eller drick inte något med starka färger under behandlingen och några dagar efteråt. Det kan till exempel vara rött vin och blåbär.

Efter tandblekning brukar tänderna behandlas med fluorid eftersom emaljen på tänderna behöver stärkas.

Hur bra blir det efter en behandling?

Hur bra resultatet av en blekning blir beror bland annat på följande:

  • Vilken typ av missfärgningar du har.
  • Hur länge missfärgningarna har funnits.
  • Vilken ursprungsfärg tanden hade.

Har du fyllningar som behöver bytas ut efter en blekning ska man vänta med detta i en till två veckor efter att behandlingen är klar. Det är viktigt för att tändernas färg ska stabiliseras, men också för att det inte ska finnas kvar rester av blekmedel. Sådana rester göra att de plastfyllningsmaterial som används inte stelnar ordentligt.

En blekningsbehandling står håller oftast ett till tre år. Du kan tillsammans med din tandläkare komma överens om att upprepa behandlingen när det behövs.

Ännu har inga undersökningar gjorts som visar hur tänderna påverkas av upprepade blekningar. Men hittills finns inget som visar att det finns några hälsorisker, bara behandlingen görs på rätt sätt utan alltför starka medel.

När är behandlingen olämplig?

Har du besvär med frätskador i form av ilande tandhalsar, oskyddade rotytor, borstskador eller tunn emalj bör du inte bleka dina tänder. Med sådana besvär ökar risken för biverkningar i form av ilningar.

Blek inte tänderna om du röker eller snusar. Färgämnen i tobaken kan göra att resultatet av behandlingen blir sämre. Blekmedel kan förstärka skadorna som tobak kan ha i munhålan.

Blek inte tänderna om du är gravid eller ammar. Det finns inga studier som visar om blekmedlet påverkar fostret eller barnet.

Det är riskfyllt att göra en tandblekning utan att ha kontakt med en tandläkare. Du kan inte själv på ett säkert sätt bedöma vilket medel som är lämpligt att använda. Det kan bara utbildad tandvårdspersonal göra.

De flesta missfärgningar kan blekas

Tänder med gula eller bruna missfärgningar är oftast lättare att bleka än andra.

Missfärgningar från metaller är näst intill omöjliga att bleka, till exempel amalgamfyllningar. Detsamma gäller tänder som utsatts för ett slag eller en skada och där pulpan har skadats. Sådana tänder är ofta mörkare eller gulare än övriga tänder.

Flera orsaker till missfärgade tänder

Att vi har olika färg på tänderna är helt naturligt och många får en mörkare färg med åren. Tändernas färg kan också förändras genom att starka färgämnen från tobak, mat och dryck tränger in i emaljen och tandbenet.

Rotfyllda tänder kan med tiden få en blågrå missfärgning. Detta är tydligast nere vid tandhalsen.

Missfärgningar kan även uppstå redan innan de permanenta tänderna bryter fram i munnen. De vanligaste orsakerna till detta är långvariga sjukdomar med hög feber hos små barn, eller att mjölktänderna utsätts för slag eller skador som påverkar tillväxten av de nya tändernas emalj.

Det kan också bero på ärftliga sjukdomar som kan påverka tänderna när de bildas i käkarna, eller att man som barn har fått en viss typ av antibiotika, tetracykliner.

Det kan ge missfärgningar om barn upp till sex års ålder dricker vatten som innehåller för mycket fluorid. Det vanligaste är att det syns som vita fläckar på tänderna.

Det gäller framför allt om barnet dricker vatten från en brunn vars vatten inte har analyserats.

Läs mer på 1177.se

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Till toppen av sidan