Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Fysioterapi vid psykiska besvär

Innehållet gäller Västerbotten

Fysioterapi, eller sjukgymnastik som det tidigare har kallats, förknippas ofta med fysiska besvär, som ont i ryggen eller knäproblem. Men fysioterapi kan också vara en effektiv behandlingsmetod om du har psykiska besvär.

Vid de flesta psykiatriska mottagningar finns fysioterapeuter som kan bidra med en viktig del i behandlingen av till exempel depression, ångest, posttraumatiska tillstånd, psykotiska tillstånd, stress, ätstörningar och missbruk. Även på en del hälsocentraler finns fysioterapeuter som har fördjupade kunskaper i behandlingsmetoder som hjälper vid exempelvis stress och utmattning.

Till toppen av sidan