Blåsmasksjuka – infektion med dvärgbandmask

Dvärgbandmask är en liten bandmask som djur, framför allt hundar och rävar, kan ha i tarmen. Det finns två typer av dvärgbandmask, hundens och rävens. Djuren blir inte sjuka men i deras avföring utsöndras maskägg, som kan smitta människor och orsaka en infektion som kallas för blåsmasksjuka. Sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige.

På senare år har dvärgbandmask hittats hos enstaka rävar i Sverige, men det var flera år sedan den hittades hos hundar. Ingen människa har hittills smittats av rävens dvärgbandmask i Sverige och det var mer än tio år sedan någon människa smittades av hundens dvärgbandmask i vårt land. Sjukdomen är vanligare i andra delar av världen.

Människor kan smittas genom att komma i kontakt med ett smittat djurs avföring. Sjukdomen sprids inte mellan människor. Om du får i dig maskägg kläcks de i tarmen och larverna söker sig till olika inre organ där de kapslar in sig i en eller flera blåsor. Där växer de mycket långsamt. Efter tio till femton år kan blåsorna vara så många eller stora att de påverkar organet som de har satt sig i, vanligen levern eller lungorna. Om du har smittats av rävens dvärgbandmask blir sjukdomen allvarligare än om du har smittats av hundens dvärgbandmask.

Undvik smitta

För att skydda dig mot dvärgbandmask bör du tvätta händerna efter att du har varit ute i skog och mark eller har arbetat i trädgården. Du bör inte ta i döda djur som du hittar i naturen med bara händerna utan alltid använda handskar. Om du har en hund som fångar och äter gnagare är det bra att avmaska hunden regelbundet för att undvika att hunden bär på smittan. Att koka bär som plockats i skogen dödar alla maskägg.

Symtom

Det tar ungefär tio till femton år innan du får några besvär.

Symtomen beror på vilka organ som har påverkats. En del kan känna en tyngdkänsla vid nedre delen av revbenen om det är levern som är påverkad. Om blåsorna sitter i lungorna kan du få långvarig hosta eller svårare att andas, men alla får inte symtom.

Behandling

Infektionen behandlas med läkemedel och behandlingen kan behöva pågå under lång tid. Ibland behövs en operation då en del av levern eller lungan tas bort.

När ska jag söka vård?

Om du har symtom som du misstänker kan bero på en infektion med dvärgbandsmask kan du kontakta en vårdcentral.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Senast uppdaterad:
2015-08-24
Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna