Tarmbesvär

Körtelmage hos barn

Körtelmage innebär att barnets lymfkörtlar i magen svullnar upp och gör ont. Ofta gör det ont nedtill i magen, särskilt på höger sida. Det är vanligt att barnet har haft en förkylning innan. Körtelmage kan ibland vara svårt att skilja från blindtarmsinflammation.

Det är vanligast att barn och ungdomar får körtelmage. Risken minskar ju äldre barnet blir.

Till toppen av sidan