Hjälpmedel för kognition och kommunikation

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselskada, dövhet eller dövblindhet. Du kan också få tolkning om du har svårt att prata, läsa eller skriva. Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, vid fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.

Tolktjänster från regioner

Det finns flera olika typer av tolktjänster som du kan få genom din region. Vilken typ av tolk du behöver beror på vilka behov du har.

Tolkningen kan ske på plats eller på distans beroende på tolktjänst och tolkbeställning. Vardagstolkningen är avgiftsfri.

Teckenspråkstolkar

Teckenspråkstolkar används av dig som har teckenspråk som första språk. Tolken tolkar mellan dig och den som är hörande. Tolken växlar mellan teckenspråk och talad svenska.

Skrivtolkar

Skrivtolkning kan användas av dig som har fått en hörselskada eller dövhet i vuxen ålder. En skrivtolk skriver ner det som sägs och du kan läsa det på en skärm.

Tolkar för dig med dövblindhet

En dövblindtolk tolkar för dig som har både en synskada och en hörselskada. Tolkarna använder olika typer av tolkning beroende på vad du behöver, till exempel taktilt och visuellt teckenspråk eller tydligt tal.

Hur beställer jag en tolk?

Kontakta tolkcentralen i din region för att boka en tolk. På webbplatsen för tolkcentalerna i Sverige hittar du kontaktuppgifter till alla tolkcentraler i Sverige.

Värmland

Beställa tolk i Värmland

Tolkcentralen ger tolkservice till dig som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet i Värmlands län. Tolkservice finns tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för dig som har svårt att läsa, skriva eller prata. Taltjänst finns bara i vissa regioner. Där tjänsten finns kan du få följande stöd:

  • Talstöd. Det innebär att taltjänsttolkarna följer med dig och fungerar som ett personligt stöd vid samtal. 
  • Telefonstöd. Det innebär att du får hjälp med att ringa ett så kallat trepartssamtal. I samtalet medverkar du, den du talar med och tolken. 
  • Lässtöd och skrivstöd. Det innebär att du får hjälp med att läsa eller skriva. Det kan till exempel handla om att skriva brev eller skriva anteckningar vid möten.

Andra tjänster för dig som behöver tolkning

Bildtelefoni och Teletal är två andra tjänster för dig som behöver tolkning eller stöd när du ska kommunicera. Post-och telestyrelsen ansvarar för tjänsterna. De är avgiftsfria och du behöver inte boka i förväg.

Bildtelefoni

Bildtelefoni är en tjänst som gör att du som använder teckenspråk kan ringa till en person som använder talad svenska, och tvärtom. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade.

En teckenspråkstolk finns med genom så kallat trepartssamtal. I samtalet finns du, den du ringer till och tolken. Personen som använder teckenspråk ser tolken med bild.

Tolken kan också tolka mellan två personer som finns på samma plats. Även då deltar tolken med bild och ljud.

Här kan du läsa mer om hur du använder Bildtelefoni.

Teletal

Teletal är en telefontjänst för dig som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig.

Detta gör tolken:

  • tolkar otydligt tal och svåra ord
  • ger stöd för minnet
  • antecknar vad som sägs i samtalet och skickar det till dig
  • hjälper dig i telefonväxlar
  • är en trygghet och ett stöd för dig.

Här kan du läsa mer om hur du använder Teletal.

Läs mer på 1177.se

Alternativ telefoni

Du som har mycket nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet kan använda särskilda hjälpmedel för att ringa. Hjälpmedlen kallas för alternativ telefoni.

Att få hjälpmedel

Ditt hjälpmedel ska passa dig och dina behov. Här kan du läsa om hur det går till att få olika typer av hjälpmedel genom vården. Du kan också läsa om hur du köper ett hjälpmedel själv.

Till toppen av sidan