Om covid-19 – coronavirus

Minska risken att du och andra får covid-19

Du behöver fortsätta att följa de allmänna råd och regler som finns för att minska spridningen av covid-19 och för att undvika att själv bli sjuk. Undvik trängsel, håll avstånd och tvätta händerna. Det är också viktigt att du stannar hemma om det behövs. Här kan du läsa mer.

Covid-19 ingår i smittskyddslagen. Det innebär att alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids. Följ myndigheternas råd och rekommendationer. 

Covid-19 ingår också i den tillfälliga pandemilagen. Det innebär att du är skyldig att respektera åtgärder och regler för att hålla avstånd och undvika trängsel. Länsstyrelsen har mer information om vad pandemilagen innebär.

Du som väljer att vaccinera dig bidrar också till att minska smittspridningen.

Till toppen av sidan