Vad innebär mitt provsvar?

Information till dig som träffat någon med covid-19

Innehållet gäller Stockholms län

Om du nyligen har haft nära kontakt med en person som har covid-19 kan du ha utsatts för smitta. Det är inte säkert att du blivit smittad eller att du blir sjuk, men du bör träffa så få personer som möjligt under en tid. Bor du i hop med en person med covid-19 ska du isolera dig i sju dagar. Du ska också testa dig – även om du inte har några symtom.

Tiden från det att man blir smittad till man eventuellt blir sjuk inkubationstiden, varierar mellan 2 och 14 dagar, vanligast är fem dagar.

Vilka symtom är vanliga vid covid-19?

Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med milda luftvägssymtom, till exempel hosta, snuva och feber, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver vårdas på sjukhus. En del kan även få muskelvärk, halsont, huvudvärk, försämrat lukt- och smaksinne och magbesvär med diarréer. Läs mer om covid-19 här.

Smittbärarpenning

Om den du bor med är bekräftat sjuk i covid-19 och du inte har möjlighet att jobba hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats

Hur smittar coronavirus?

Coronavirus smittar genom så kallad dropp- och kontaktsmitta. När en person nyser, hostar eller pratar bildas smittsamma droppar i luften. Den som står nära kan då bli smittad. När dropparna har fallit ned på ytor eller föremål kan smittämnen föras vidare därifrån, oftast via händerna. Om en person petar sig i ögon, näsa utan att ha tvättat händerna, kan viruset komma in i kroppen den vägen. 

Mer information

Om corona i Stockholms län

Folkhälsomyndigheten - frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Har du allmänna frågor om det nya coronaviruset kan du ringa 113 13.

Till toppen av sidan