Vad innebär mitt provsvar?

Information till dig som träffat någon med covid-19

Innehållet gäller Stockholms län

Om du nyligen har haft nära kontakt med en person som har covid-19 kan du ha utsatts för smitta. Läs här om vad du behöver tänka på.

Tiden från det att man blir smittad till man eventuellt blir sjuk inkubationstiden, varierar mellan 2 och 14 dagar, vanligast är fem dagar. Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med milda luftvägssymtom, till exempel hosta, snuva och feber, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver vårdas på sjukhus. En del kan även få muskelvärk, halsont, huvudvärk, försämrat lukt- och smaksinne och magbesvär med diarréer. Läs mer om covid-19 här.

Till toppen av sidan