Vad innebär mitt provsvar?

Information till dig som träffat någon med covid-19

Innehållet gäller Stockholms län

Om du nyligen har haft nära kontakt med en person som har covid-19 kan du ha utsatts för smitta. Läs här om vad du behöver tänka på.

Tiden från det att man blir smittad till man eventuellt blir sjuk inkubationstiden, varierar mellan 2 och 14 dagar, vanligast är tre-fyra dagar. Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med milda luftvägssymtom, till exempel hosta, snuva och feber, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver vårdas på sjukhus. En del kan även få muskelvärk, halsont, huvudvärk, försämrat lukt- och smaksinne och magbesvär med diarréer. Läs mer om covid-19 här.

Vad gäller om jag träffat eller bor med någon som fått covid-19?

Du behöver inte stanna hemma om du är symtomfri. Var uppmärksam på symtom och stanna hemma om du blir sjuk.

Kring provtagning gäller följande:

  • Om du blir sjuk och har lindriga symtom behöver du oftast inte lämna prov. Stanna hemma tills du känner dig frisk. ​
  • Om du får symtom som gör att du behöver söka sjukvård avgör läkaren om du behöver provtas.
  • Om du har en sjukdom eller behandling som gör att du har nedsatt immunförsvar är det bra att du kontaktar din läkare för att höra om du behöver provtas, även om du bara har lindriga symtom.
  • Om du bor på ett äldreboende eller har hemtjänst behöver du lämna PCR-test om du får symtom. Du som bor på ett äldreboende kan dessutom behöva lämna prov även om du inte har några symtom, om du träffat någon med covid-19.
  • Även du som bor på ett LSS-boende, har personlig assistent eller annan omsorg kan behöva lämna PCR-test om du får symtom. Det gäller om du är över 65 år, men även om du är under 65 och har ett underliggande tillstånd som gör att du har högre risk att bli allvarligt sjuk av covid-19. Stäm av med din läkare om du är osäker på om du behöver provtas.

Särskilda rutiner för dig som arbetar inom vård eller omsorg

Om du arbetar inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller annan omsorgsverksamhet med personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 gäller följande:

  • Om du bor med någon eller träffat någon som har misstänkt eller konstaterad covid-19 behöver du inte stanna hemma, förutsatt att du själv är symtomfri.
  • Var uppmärksam på symtom och stanna hemma och lämna PCR-test om du får symtom. Detta gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte och oavsett hur många doser du fått.
  • Om du exponerats för smitta på din arbetsplats kan det i vissa fall bli aktuellt med provtagning även om du inte har några symtom. Det får du information om av din arbetsgivare, enligt särskilda riktlinjer som finns för smittspårning inom vård och omsorg.
  • Du som haft covid-19 senaste tre månaderna behöver inte lämna prov, men stanna alltid hemma om du får symtom.
Till toppen av sidan