OM DITT PROVSVAR

Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19

Innehållet gäller Stockholms län

Här finns information för dig som nyligen har haft kontakt med en person som har covid-19. Du kan då ha utsatts för smitta. Det är inte säkert att du blivit smittad eller att du blir sjuk, men du bör träffa så få personer som möjligt under en tid. Bor du i hop med en person med covid-19 ska du isolera dig i sju dagar.

Tiden från det att man smittas till man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan 2 och 14 dagar, vanligast är fem dagar.

Vilka symtom är vanliga vid covid-19?

Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med milda luftvägssymtom, till exempel hosta, snuva och feber, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver vårdas på sjukhus. En del kan även få muskelvärk, halsont, huvudvärk, försämrat lukt- och smaksinne och magbesvär med diarréer.

Behöver jag isolera mig under denna 14-dagarsperiod?

Även om du känner dig helt frisk bör du försöka träffa så få personer som möjligt och se till att hålla avstånd (helst 2 meter) till dem du träffar. Skälet är att man kan vara smittsam strax innan man börjar känna sig sjuk. En del blir också bara lite sjuka, men kan ändå smitta andra. Undvik därför att träffa vänner och hoppa över dina vanliga fritidsaktiviteter. Träffa helst bara dem du bor med. Jobba hemma om du kan. Om du går i skolan kan du fortsätta göra det så länge du känner dig helt frisk.

Du behöver vara extra observant på symtom. Om du känner symtom som inte går över inom 24 timmar ska du:

 1. se till att isolera dig, dvs inte träffa någon annan person
 2. boka tid för test om symtomen varar mer än 24 timmar.
 3. om du inte känner symtom ska du inte boka provtagning. På det sättet bidrar du till att väntetiderna för provtagning minskar.

Behöver jag provta mig för coronavirus?

Om du får symtom som finns kvar mer än 24 timmar behöver du beställa ett PCR-prov så snart som möjligt:

 


Provtagningen måste göras på ett säkert sätt, utan att du utsätter någon annan för smittrisk på väg till mottagningen eller drive-in-stationen.

Vad gäller om jag bor med någon som har fått ett positivt provsvar och har covid-19?

Smitta mellan dem som delar hushåll, är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Därför kan man anta att du som bor ihop med en person som har provtagit sig och fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 har utsatts för en konkret möjlighet att bli smittad.

Du behöver därför följa vissa förhållningsregler, även om du kanske inte har symtom. 

Förhållningsreglerna står i följande smittskyddsblad. Dessa finns även översatta till flera språk under rubriken Andra språk längre ner i texten.

Om du bor med, eller har bott med, en person som har covid-19 under smittsam fas gäller följande:

 • Du ska alltid stanna hemma, arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar från den dag personen som har covid-19 tog sitt prov.
 • Barn i hushållet ska också stanna hemma från förskola/skola under samma tid.
 • Du ska beställa ett PCR-prov om du får symtom som inte går över inom 24 timmar. Invänta svaret innan du återgår till din arbetsplats, studier eller skola. Detta gäller för alla från och med förskoleklass.
 • Du som INTE känt några symtom kan efter sju dagar återgå till din arbetsplats, gymnasiet, högskolan eller universitet. 

Du behöver också:

 • vara fortsatt observant på symtom
 • provta dig om du får symtom
 • träffa så få personer som möjligt
 • avstå från fritidsaktiviteter i 14 dagar (det är så lång tid som inkubationstiden för covid-19 är).

I smittskyddsbladet står det att vuxna, barn och ungdomar bör ta ett PCR-prov även om man känner sig frisk. Riktlinjerna för detta ser dock olika ut i olika regioner. I Region Stockholm gäller inte detta just nu.

Smittbärarpenning

Om den du bor med är bekräftat sjuk i covid-19 och du inte har möjlighet att jobba hemifrån kan du få ett intyg för smittbärarpenning. Hur du får ditt intyg beror på var den som är sjuk i hushållet provtagit sig.

 • Om den som är sjuk har provtagit sig via 1177 så tar den provtagna eller den i hushållet som behöver intyg för Smittbärarpenning kontakt med Smittspårningsenheten via chatt i appen Alltid Öppet.

  Så här gör du: öppna appen Alltid öppet -> Smittspårning av Covid-19 -> Kontakta smittspårningsteamet för Covid-19 - > Välj -> Jag har följande fråga
 • Om den som är sjuk har provtagit sig på vårdcentral eller på annan mottagning så tar den provtagna eller den i hushållet som behöver intyg för Smittbärarpenning kontakt med respektive vårdcentral eller mottagning.

Till dig som arbetar inom hälsa och vård

Om du själv arbetar inom hälso- och sjukvård eller kommunal omsorg bör du informera din chef om att du har utsatts för smitta. Din chef kan hjälpa dig att boka personalprovtagning som gör att ditt prov prioriteras om det uppstår köer i provtagningen.

Om jag redan har haft covid-19, vad gör jag då?

Om du tidigare har haft konstaterad covid-19-infektion och haft ett positivt PCR-prov taget från mun/svalg eller påvisade antikroppar analyserade på laboratorium så gäller inte dessa anvisningar.  Var ändå uppmärksam på symtom, och stanna hemma ifall du skulle bli sjuk, tills du är helt frisk.

Om du däremot tagit ett så kallat ”snabbtest”, ett blodprov som du fick svar på inom någon timme, gäller fortfarande anvisningarna, oavsett resultat på snabbtestet. Likaså om du har nedsatt immunförsvar eller får så svåra symtom att du måste uppsöka vård.

Vad ska jag göra om jag blir sjuk?

De flesta blir bara lite sjuka och klarar sig med egenvård i hemmet, vilket framförallt innebär vila, vätska och febernedsättande.

Försök hålla ett avstånd på minst en meter, men gärna två, till dem du bor med om det är möjligt, genom att

 • vara i ett eget rum
 • inte äta tillsammans med andra
 • inte dela badrum
 • använda egen handduk
 • rengöra/desinficera ytor, till exempel vattenkranar och dörrhandtag, som man rör vid ofta i hemmet
 • vara noggrann med att tvätta händerna
 • alltid hosta/nysa i armvecket eller i en näsduk.

Läs mer om vad du kan göra själv om du blir sjuk i covid-19

Vissa kan bli extra sjuka

Var extra uppmärksam på symtom om du är 70 år eller äldre eller om du har en kronisk sjukdom som till exempel hjärt- eller lungsjukdom, diabetes eller cancer. 

Om du skulle bli svårt sjuk, till exempel få svårt att andas, eller försämras kraftigt när du varit sjuk flera dagar till en vecka, ring alltid 1177. Om ditt tillstånd är livshotande, ring 112. 

Hur smittar coronavirus?

Coronavirus smittar genom så kallad dropp- och kontaktsmitta. När en person nyser, hostar eller pratar bildas smittsamma droppar i luften. Den som står nära kan då bli smittad. När dropparna har fallit ned på ytor eller föremål kan smittämnen föras vidare därifrån, oftast via händerna. Om en person petar sig i ögon, näsa utan att ha tvättat händerna, kan viruset komma in i kroppen den vägen. 

Mer information

Om corona i Stockholms län

Folkhälsomyndigheten - frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Har du allmänna frågor om det nya coronaviruset kan du ringa 113 13.

Till toppen av sidan