När det är fara för liv

Tre akutmottagningar för barn

Innehållet gäller Stockholms län

Om ett barn hastigt blir allvarligt sjukt eller skadat ska barnet till en barnakutmottagning. I Stockholms län finns tre barnakuter som har öppet dygnet runt. Är du osäker på vart du ska åka, ring telefon 1177. Där kan de dessutom hjälpa till med att bedöma om ditt barn kan få hjälp på en närakut istället.

Allvarliga medicinska besvär som svåra infektioner, kramper, plötsliga magsmärtor, andningssvårigheter och svår huvudvärk

0-17 år: Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge

Större sårskador, svåra skallskador och andra skador som kan behöva opereras

0-14 år: Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna

Åk till en vuxenakut om barnet är 15 år eller äldre.

Mindre sårskador som snabbt kan behöva sys och lättare skallskador

0-17 år: Åk i första hand till någon av följande närakuter, de har öppet 8-22 alla dagar.

Om närakuten har stängt tar Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna eller Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset  emot barn till och med 14 år. Från och med 15 år är det till vuxenakuten ni ska åka.

Misstänkt benbrott och andra ortopediska skador

0-14 år: Om ditt barn INTE har en tydlig felställning är det någon av följande närakuter som är det första alternativet. De har öppet klockan 8-22. Ni även åka till Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset.

Är det en tydlig felställning ska ni åka till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna

Vill du ha hjälp att avgöra vart ni ska åka, ring 1177 som har möjlighet till videobedömning.

15 år eller äldre: Åk till en närakut eller vuxenakut.

Är du osäker på vart du ska åka, ring telefon 1177

Vill du prata med en sjuksköterska och få råd om vård, ring nummer 1177.

För råd med tolk

Om du bor i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på många olika språk. Nummer och telefontider hittar du här.

Besök på barnakuten kostar 120 kronor

Du betalar vanligtvis ingenting för sjukvård för barn och ungdomar, men för ett besök på en barnakutmottagning betalar du en patientavgift på 120 kronor. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Är det fara för liv, ring 112

Du ska ringa 112 i en nödsituation, det vill säga när någon är allvarligt sjuk eller svårt skadad och behöver omedelbar hjälp. Du kommer då till SOS Alarm där den som svarar ställer frågor till dig för att ta reda på vad som hänt och hur allvarlig situationen är. 

De sjukaste barnen tas omhand först

På en akutmottagning prioriteras alltid de svårast sjuka eller skadade barnen. Det innebär att kön inte bildas utifrån vem som var där först. Om det kommer in ett svårt sjukt barn efter er så får det gå före, eftersom akutmottagningens uppdrag är att rädda liv. 

Till toppen av sidan