När det är fara för liv

Tre akutmottagningar för barn

Innehållet gäller Stockholms län

Om ett barn hastigt blir allvarligt sjukt eller skadat ska barnet till en barnakutmottagning. I Stockholms län finns tre barnakuter som har öppet dygnet runt. Är du osäker på vart du ska åka, ring telefon 1177. Där kan de dessutom hjälpa till med att bedöma om ditt barn kan få hjälp på en närakut istället.

Allvarliga medicinska besvär som svåra infektioner, kramper, plötsliga magsmärtor, andningssvårigheter och svår huvudvärk

0-17 år: Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge

Större sårskador, skallskador och andra skador som kan behöva opereras

0-14 år: Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna

Åk till en vuxenakut om barnet är 15 år eller äldre.

Mindre sårskador som snabbt kan behöva sys

0-17 år: Åk i första hand till någon av följande närakuter, de har öppet 8-22 alla dagar.

Om närakuten har stängt tar Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna eller Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset  emot barn till och med 14 år. Från och med 15 år är det till vuxenakuten ni ska åka.

Misstänkt benbrott och andra ortopediska skador

0-14 år: Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. Om ditt barn har fått en fraktur men det inte är en tydlig felställning kan ni även åka till Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset.

Ni kan också åka till valfri närakut i länet, de har öppet 8-22. 

Åk till en närakut eller vuxenakut om barnet är 15 år eller äldre.

Till toppen av sidan