Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 9

1 mars: Denna vecka fortsätter vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Tänk på att aldrig legitimera dig med BankId eller lämna ut kontouppgifter, om du blir uppringd. Läs om när det blir din tur här.

ANDRA FORMER AV VÅRD I STOCKHOLMS LÄN

För barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt

Innehållet gäller Stockholms län

Psykisk ohälsa omfattar allt från mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar. I Stockholms län har vissa vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar ett särskilt uppdrag att ta emot barn och föräldrar till barn som mår psykiskt dåligt, men där bekymren inte vuxit sig alltför stora. Besvär som kan komma till uttryck är både inåtvända problem som oro och nedstämdhet eller kroppsliga symtom, som till exempel huvudvärk och magont.

Till mottagningarna kan barn och ungdomar till och med 17 år samt deras föräldrar vända sig för att få rådgivning och behandling. Om det visar sig att andra resurser behövs för att reda ut problemen hjälper mottagningarna till med kontakt och remittering till rätt ställe.

På mottagningarna finns psykologer, läkare och sjuksköterska. Vid de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna arbetar dessutom barnläkare och barnsjuksköterska.  

Du kan välja mellan följande mottagningar.

Du kan välja mottagning oavsett vilken husläkarmottagning/vårdcentral du tillhör och vården är kostnadsfri.

Ytterligare hjälp och stöd

Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?

Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län. 

Några saker skiljer sig däremot:

  • Du som bor någon annanstans i landet kan behöva en remiss även om specialistmottagningen i Stockholm inte kräver det. Ta därför reda på om det finns remisskrav för den vården där du bor.  
  • Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län. 
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.
Till toppen av sidan