Rehabilitering i Stockholms län

Specialiserad rehabilitering

Innehållet gäller Stockholms län

Har du varit sjuk, skadad eller varit inlagd på sjukhus? Ibland kan du behöva rehabilitering eller fortsatt vård för att kunna komma tillbaka till ett så normalt liv som möjligt. Din behandlande läkare kan då skicka en remiss till de mottagningar som ger specialiserad rehabilitering.

Innehåll - Specialiserad rehabilitering

Visa innehåll som:
Specialiserad rehabilitering vid cancer

Om du har eller har haft cancer kan du få specialiserad rehabilitering. Du kan få rehabiliteringen på två olika sätt, antingen dagtid på Centrum för Cancerrehabilitering eller så vistas du på en klinik under en sammanhängande period.

Specialiserad rehabilitering vid lymfödem

Du som bedöms ha behov av planerad specialiserad lymfödemrehabilitering kan få denna hos någon av de vårdgivare som Region Stockholm har avtal med. En rehabiliteringsplan utformas utifrån dina behov.

Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom

Om du behöver rehabilitering efter långvariga problem med smärta eller utmattningssyndrom kan du välja mellan följande godkända vårdgivare.

Specialiserad neurologisk rehabilitering

Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering är till för dig som till exempel har en neurologisk sjukdom eller skada i centrala nervsystemet. Om din vårdgivare bedömer att du har behov av sådan rehabilitering kan du få den hos någon av de vårdgivare som Region Stockholm har avtal med. En rehabiliteringsplan utformas då utifrån just dina behov.

Specialiserad reumatologisk rehabilitering

Du som har en fastställd inflammatorisk reumatologisk sjukdom har möjlighet att få specialiserad reumatologisk rehabilitering. Det är din behandlande reumatolog som bedömer ditt behov och skickar remiss till Reumatologmottagningen på Danderyds sjukhus. En rehabiliteringsplan utformas sedan utifrån just dina behov.

Till toppen av sidan