Specialiserad rehabilitering

Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom

Innehållet gäller Stockholms län

Om du har haft långvariga problem med smärta eller utmattningssyndrom kan du få rehabilitering. Region Stockholm har avtal med flera vårdgivare som arbetar med multimodal rehabilitering. Då får du hjälp av ett team som består av läkare, psykolog och fysioterapeut.

Hur går det till?

Du behöver först göra en allmänmedicinsk utredning. Den behövs för att man säkert ska kunna veta att denna behandlingsform är den bästa för dig och för att utesluta att du kan behandlas på din husläkarmottagning eller av någon annan specialist.

Det vanligaste är att din husläkare remitterar dig till den specialiserade rehabiliteringen, men all legitimerad vårdpersonal kan utfärda en remiss. Det finns också möjlighet att skriva egen vårdbegäran och skicka den till någon av de godkända mottagningarna. Vårdgivaren tar då ställning till remissen och beslutar om du ska kallas till teambedömning inför rehabilitering.

Mer information kan du få från respektive vårdgivare.

Så här väljer du mottagning

När du blivit remitterad kan du själv välja att få behandlingen hos någon av följande vårdgivare:

Vårdgivare som har avtal med Region Stockholm inom Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom.

Vad kostar rehabiliteringen?

Du betalar samma patientavgift för rehabilitering som för ett vanligt besök i öppenvården. Högkostnadsskyddet gäller.

Sjukresa

Du som är folkbokförd i Stockholms län kan få sjukresa till och från din rehabilitering om din behandlare anser att det är nödvändigt. 

Du kan få tillstånd att resa med egen bil, taxi eller specialfordon. Färdtjänstresenärer har automatiskt rätt till sjukresa.

Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?

Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län. 

Några saker skiljer sig däremot:

  • Du som bor någon annanstans i landet kan behöva en remiss även om Region Stockholm inte kräver det. Ta därför reda på vilka regler om remisser din region har. 
  • Du måste betala dina resor till och från vården själv, även om du skulle fått den betald i din egen region. 
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region. 
Till toppen av sidan