UNDERSÖKNINGAR UNDER GRAVIDITETEN

Gravid eller nyss fött barn? Gör din röst hörd

Du som är gravid eller nyss har fött barn har möjlighet att delta i en enkät kallad Graviditetsenkäten. I den får du svara på frågor om hur du upplever vården under graviditet, efter förlossning och ett år efter förlossning. Du får också svara på frågor om din egen hälsa. Varje graviditet och förlossning är unik, därför är det viktigt att just du deltar. Dina svar hjälper till att utveckla vården.

Logga in och fyll i dina kontaktuppgifter för att delta. Varje del av enkäten tar ungefär fem minuter att svara på.

Vem kan svara på enkäten?

Graviditetsenkäten är uppdelad på tre tillfällen. Du svarar på en del i taget. Du får enkäten i mejl till din inkorg här på 1177.se om något av det här stämmer in på dig:

  • Du är i graviditetsvecka 25.
  • Du har fött barn för åtta veckor sedan.
  • Du har fött barn för ett år sedan.

I mejlet ligger en klickbar länk till aktuell del av enkäten. Du kan svara på alla delar, men du måste inte. Du som är i graviditetsvecka 25 kommer att få alla delarna och kan välja att besvara en eller flera.

För att få enkäten måste du ha loggat in och fyllt i dina kontaktuppgifter.

Hur gör jag för att svara?

  • Logga in på 1177.se.
  • Gå in på inställningar och fyll i e-post eller mobilnummer.
  • Välj om du vill bli kontaktad per mejl eller sms.
  • Klicka i "aviseringar" så får du en påminnelse när enkäten skickas till dig.

När du får enkäten har du sex veckor på dig att svara.

Vilken typ av frågor ställs i enkäten?

Du kommer att få frågor om dina erfarenheter och upplevelser av vården. Det kan till exempel vara frågor om hur du tyckte att barnmorskan och annan personal bemötte dig.

Du får också svara på frågor om din hälsa. Till exempel hur du har mått under graviditeten eller efter förlossningen.

Varför görs enkäten?

Syftet med enkäten är att din region ska få underlag för att kunna utveckla och förbättra vården. Regionerna vill förbättra vården både före, under och efter förlossningen.

Vem har tagit fram frågorna i enkäten?

Hur behandlas mina uppgifter?

Det är frivilligt att svara på enkäten och att registreras i Graviditetsregistret. Svaren kan inte kopplas till dig personligen. Vården kan inte se om du besvarat enkäten eller inte, eller vad du har svarat. Resultaten redovisas på gruppnivå när tillräckligt antal personer har svarat. Personuppgifter som namn och personnummer får enligt lag aldrig lämnas ut eller användas i rapporter eller i forskning utan att först avidentifieras.

Vem kan svara på frågor om graviditetsenkäten?

Kontakta en barnmorska om du har frågor om hur du ska besvara enkäten.

Hör av dig till Sveriges Kommuner och Regioner om du har andra frågor om enkätens innehåll och utformning.
E-postadressen är info@skr.se.

Har du besvär eller är i behov av stöd under graviditeten eller efter förlossningen? Kontakta en barnmorska eller vårdmottagning.

Enkäten kommer att översättas

Graviditetsenkäten kommer under 2021 att översättas till engelska, arabiska, persiska, finska, franska och somaliska.

Till toppen av sidan