Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 9

1 mars: Denna vecka fortsätter vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Tänk på att aldrig legitimera dig med BankId eller lämna ut kontouppgifter, om du blir uppringd. Läs om när det blir din tur här.

GRAVIDITET

Coronavirus och graviditet i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Här finns frågor och svar med det som hittills är känt när det gäller graviditet och coronavirus och covid-19. På din förlossingskliniks webbplats kan du läsa mer specifikt vad som gäller just där.

Eftersom viruset är nytt tillkommer ny kunskap regelbundet. Det innebär att den här texten kan komma att uppdateras.

  • Uppgifter om att det bara är medicinskt motiverade kejsarsnitt som utförs har spridits. Det stämmer inte, kvinnor med förlossningsrädsla får efter bedömning fortfarande planerade kejsarsnitt. Om det skulle uppstå resursbrist på en förlossningsklinik undersöks om kejsarsnittet kan ges på annan klinik.

Hur påverkar coronavirus och covid-19 gravida?

Svar: De flesta som är gravida kommer att uppleva milda eller måttliga symtom som liknar förkylning eller influensa. Om du har andra sjukdomar som till exempel högt blodtryck eller diabetes, kan du vara i det som kallas för riskgrupp, då kan du få en svårare sjukdomsbild.

Kan jag som är gravid vaccinera mig mot covid-19?

Svar: Just nu finns det inget godkänt vaccin för covid-19 som är testat på gravida. Du som är gravid under säsongsinfluensa rekommenderas att vaccinerar mot influensa efter graviditetsvecka 16. Läs mer om varför här.

Kommer fostret att påverkas om jag som är gravid blir smittad av coronaviruset?

Svar: Eftersom det rör sig om ett nytt virus finns det än så länge begränsad kunskap. Det finns inget som tyder på en ökad missfallsrisk. Det verkar mycket ovanligt att virus går över till barnet under graviditeten. Det finns i nuläget inget som talar för att viruset skulle kunna orsaka fosterskador om den som är gravid har blivit smittad med coronavirus.

Stämmer det att jag som är gravid har ökad risk för blodpropp?

Svar: Gravida och nyförlösta har alltid en något ökad risk för venös blodpropp, det vill säga blodpropp som oftast sitter i armar, ben eller lungor. Om du blir sjuk i covid-19 förstärks den risken. Om du har riskfaktorer som påverkas av covid-19 kan du få en förebyggande behandling i form av blodförtunnande sprutor. Prata med din barnmorska alternativt din läkare om du känner dig osäker vad som gäller för dig.

Får min partner eller doula följa med till förlossningen och BB?

Svar: I dagsläget kan en frisk anhörig följa med till länets alla förlossningskliniker och BB. Ni behöver dock hålla er till rummet under vårdtiden och får inte komma och gå från avdelningen.

I vissa situationer kan det vara aktuellt med en doula eller annan stödperson under själva förlossningen och det ska i så fall vara överenskommet i förväg. 

Finns det risker vid förlossningen om jag blivit smittad av coronavirus eller utvecklat covid-19?

Svar: Nej. Om du skulle vara allvarligt sjuk under graviditeten, kan det däremot bli aktuellt med kejsarsnitt.

Om jag blir igångsatt - får min partner vara med under öppningsfasen?

Svar: Ja. Ens friska partnern får vara med hela tiden.

Vad händer om jag som gravid har covid-19? Får jag träffa mitt nyfödda barn?

Svar: Om mamman till barnet har covid-19, får barnet ändå vara med mamman. Däremot får inga föräldrar som visar symtom vara på neonatalavdelningen.

Om jag har corona, finns det en risk för att jag smittar mitt barn i samband med amning?

Svar: Virus har inte påvisats i bröstmjölk. Det finns många välkända och positiva effekter med amning. Vid konstaterad coronavirussmitta hos mamman finns det risk för droppsmitta mellan mamma och barn och därför finns det särskilda hygienrutiner. Alla studier hittills talar för att barn som smittats av sina föräldrar får inga eller lindriga symtom.

Får jag sova över på BB eller patienthotellet eller är det så snabb hemgång som möjligt?

Svar: Det är det medicinska behovet som avgör och alla sex förlossningsklinikerna i länet har samma rutiner: Är du och ditt barn friska och förlossningen gått bra, får ni tidigast åka hem sex timmar efter förlossningen.

Läs mer på din förlossningsklinik

Du kan läsa mer om hur du blir omhändertagen om du misstänker att du har covid-19 när du ska föda, på respektive förlossningsklinik. Där kan du också läsa aktuell information om medföljande och regler för besökare.

Öppenvårdsbesök och återbesök

Vid öppenvårdsbesök får anhörig vara med på telefon/video men inte på plats. Vid återbesök efter förlossningen får en förälder per nyfött barn följa med.

Till toppen av sidan