GRAVIDITET

Coronavirus och graviditet i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Här finns frågor och svar med det som hittills är känt när det gäller graviditet och coronavirus och covid-19. På din förlossingskliniks webbplats kan du läsa mer specifikt vad som gäller just där.

Eftersom viruset är nytt tillkommer ny kunskap regelbundet. Det innebär att den här texten kan komma att uppdateras.

  • Uppgifter om att det bara är medicinskt motiverade kejsarsnitt som utförs har spridits. Det stämmer inte, kvinnor med förlossningsrädsla får efter bedömning fortfarande planerade kejsarsnitt. Om det skulle uppstå resursbrist på en förlossningsklinik undersöks om kejsarsnittet kan ges på annan klinik.

Hur påverkar coronavirus och covid-19 gravida?

Svar: De flesta som är gravida kommer att uppleva milda eller måttliga symtom som liknar förkylning eller influensa. Om du har andra sjukdomar som till exempel svår lungsjukdom eller diabetes, kan du vara i det som kallas för riskgrupp, då kan du få en svårare sjukdomsbild.

Kommer fostret att påverkas om jag som är gravid blir smittad av coronaviruset?

Svar: Eftersom det rör sig om ett nytt virus finns det än så länge begränsad kunskap. Det finns inget som tyder på en ökad missfallsrisk. Det finns heller inget stöd för att viruset kan gå över till fostret under graviditeten. Därför är det osannolikt att viruset skulle kunna orsaka fosterskador om den som är gravid har blivit smittad med coronavirus.

Får min partner följa med till förlossningen?

Svar: I dagsläget (15 maj) får ens friska partner följa med till länets alla förlossningskliniker. När det kommer till eftervården är det endast Danderyds sjukhus som säger nej till att ha med sig sin partner.

Finns det risker vid förlossningen om jag blivit smittad av coronavirus eller utvecklat covid-19?

Svar: Nej, och valet av förlossningssätt påverkas inte av Covid-19.

Om jag blir igångsatt - får min partner vara med under öppningsfasen?

Svar: Ja. Ens friska partnern får vara med hela tiden.

Vad händer om jag som gravid har covid-19? Får jag träffa mitt nyfödda barn?

Svar: Om mamman till barnet har covid-19, får barnet ändå vara med mamman. Däremot får inga föräldrar som visar symtom vara på neonatalavdelningen.

Om jag har corona, finns det en risk för att jag smittar mitt barn i samband med amning?

Svar: Virus har inte påvisats i bröstmjölk. Det finns många välkända och positiva effekter med amning. Vid konstaterad coronavirussmitta hos mamman finns det risk för droppsmitta mellan mamma och barn och därför finns det särskilda hygienrutiner. 

Får jag sova över på BB eller patienthotellet eller är det så snabb hemgång som möjligt?

Svar: Det är det medicinska behovet som avgör och alla sex förlossningsklinikerna i länet har samma rutiner: Är du och ditt barn friska och förlossningen gått bra, får ni åka hem sex timmar efter förlossningen.

Läs mer på din förlossningsklinik

Du kan läsa mer om hur du blir omhändertagen om du misstänker att du har covid-19 när du ska föda, på respektive förlossningsklinik. Där kan du också läsa aktuell information om medföljande och regler för besökare.

Till toppen av sidan