AMNING OCH FLASKMATNING

När du inte kan eller vill amma

Ibland fungerar inte amningen och ibland är den aldrig ett alternativ. Barnet får då urpumpad bröstmjölk eller bröstmjölksersättning istället. Det är viktigt att inte känna skuld om du inte kan eller vill amma.

Hur bra förälder du är har inget att göra med om du ammar eller inte. Det är viktigare att du och ditt barn mår bra tillsammans.

Läs om att sluta amma här och om bröstmjölksersättning och tillskottsnäring här.

Att inte vilja amma

Det kan finns många olika anledningar till att inte vilja amma. Här är några exempel:

Beslutet att inte vilja amma kan komma när som helst. En del vet redan under graviditeten, andra bestämmer sig ett tag efter att barnet är fött.

Att inte kunna amma

En del kan inte välja om de ska amma sitt nyfödda barn eller inte. Barnet kan vara för tidigt född eller för sjuk för att orka suga. En del kan inte amma av medicinska eller psykologiska skäl.

Ibland fungerar amningen inte hur mycket du än försöker. Trots alla råd och knep kommer en del ändå fram till att det är för jobbigt att försöka fortsätta amma. Det är vanligt att känna sorg när man vill amma men inte kan. Då är det viktigt att få stöd, både från vårdpersonalen och din omgivning.

Råd och stöd

Du kan kontakta BB den första veckan efter att barnet är fött. Sedan kan du få stöd och hjälp på BVC.

Bröstmjölk eller ersättning i flaska

Ett barn som inte ammas får urpumpad bröstmjölk eller bröstmjölksersättning, oftast i flaska.

Bröstmjölksersättning liknar bröstmjölk så långt det är möjligt och barn som får ersättning mår oftast lika bra som barn som ammas. Däremot ger ersättningen inte samma skydd mot infektioner som bröstmjölk gör.

Barn har ett stort behov av närhet, trygghet och beröring. När du matar ett barn med flaska behöver du ha barnet så nära som möjligt. Ha gärna hud- och ögonkontakt med barnet under måltiden.

Ditt val måste respekteras

Som blivande eller nybliven förälder har du rätt till objektiv information om barns mat, så att du kan göra ett val utifrån den kunskap som finns idag. Oavsett om du väljer att barnet ska äta bröstmjölk eller modersmjölksersättning ska ditt beslut respekteras och stödjas.

Du som vet redan under graviditeten att du inte kommer att amma kan prata om det vid besöken på barnmorskemottagningen. Din barnmorska kan föra informationen vidare. Du kan också skriva om det i ett förlossningsbrev som personalen på förlossningen och BB kan ta del av.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan