Vårdcentralen Strängnäs, Strängnäs

Finningevägen 40

Telefonnummer:

0152-260 90

Telefontider:

 • Mån-Fre07:00 - 17:00

Öppettider:

 • Mån07:30 - 18:00
 • Tis-Fre08:00 - 17:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Finningevägen 40
Vägbeskrivning:
För att ta del av rekommenderad färdväg, besök Sörmlandstrafikens webbplats (www.sormlandstrafiken.se) eller hämta karta från Eniro (www.eniro.se).
Län, kommun:
Södermanlands län, Strängnäs
Postadress:
Vårdcentralen Strängnäs, 63188 Eskilstuna
Publicerad: 2019-04-16

Under maj månad börjar vi med självincheckning för bokade besök på vårdcentralen.
I entrén finns en pekskärm där du enkelt knappar in ditt personnummer och ankomstregistrerar dig.
Har du frågor, vänd dig till receptionen.

 

Här nedan kan du läsa mer om våra mottagningar.

Receptionen når du på tel 0152-260 75.

 • Tel 0152-260 16

  Arbetsterapeuten fokuserar på de problem som kan uppstå i vardagen på grund av sjukdom och skador. Hen kan bistå dig med hjälpmedel så att du kan klara din vardag på bästa sätt, trots dina begränsningar.

  Arbetsterapeuten erbjuder:

  • Bedömning, träning, rådgivning vid skador, sjukdomar eller smärttillstånd.
  • Utprovning och tillverkning av handskenor.
  • Guidning och vägledning vid svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter, oavsett diagnos.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning.
  • Utprovning och bedömning av diverse hjälpmedel.
  • Minnesutredning.
 • Tel 0152-260 90

  Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning för dig med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

  Astma/KOL-sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, beteendevetare och rökavvänjare finns att tillgå utifrån ditt behov.

  Har du funderingar och frågor är du välkommen att ringa vår astma/KOL-sjuksköterska.

 • Tel:
  Anna        260 02
  Agnes      260 23
  Sofia        260 53
  Jenny       260 63
  Elisabeth  260 64
  Ingrid        260 83
  Emma       260 87

  Vi följer ditt barns utveckling, från nyfödd upp till och med fem år, och ger även råd och stöd i föräldrarollen.

  Du som förälder är alltid välkommen med frågor om ditt barn, ditt föräldraskap och om vardagsvanor som mat, amning, lek och sömn. Vi gör regelbundna hälsoundersökningar och vaccineringar för att förebygga och upptäcka sjukdomar.

  Här kan du läsa mer om hur en undersökning på BVC går till.

   

 • Tel 0152-260 69
  Tel-tid tisdag-torsdag kl 13-14

  Som patient följs du upp kontinuerligt av en av våra diabetessköterskor i samråd med din läkare. Vi arbetar också tillsammans med dietist och andra kompetenser som kan behövas i din behandling.

  Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.

  Här kan du läsa mer om sjukdomen diabetes.

 • Tel 073-866 12 33

  Dietisten arbetar med att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring. Dietisten tar även hänsyn till din förmåga, motivation och möjlighet att genomföra förändringar och ger individuella kostråd.

  Du behöver remiss från läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal för att få komma till dietisten.

 • Tel 0152-260 90

  Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna på vårdcentralen arbetar både med telefonrådgivning och tar emot bokade besök på mottagningen.

  Vi bedömer ditt behov av vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver. Vi har ett nära samarbete med kollegorna på vårdcentralen.

  Distriktsköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

  På mottagningen kan vi hjälpa dig med bland annat:

  • Sårvård
  • Omläggningar
  • Borttagning av stygn
  • Blodtrycksmätning
  • Inkontinensproblem
  • Bedömning av hudutslag
  • Ögon- och öronbesvär
  • Injektioner
  • Råd och stöd i livets alla skeden
 • En fast vårdkontakt är en kontaktperson som håller ordning på dina olika vårdkontakter. Det kan vara en läkare, sjuksköterska eller annan personal på vårdcentralen.

  Behöver du en fast vårdkontakt?
  Du är välkommen att fråga efter en fast vårdkontakt nästa gång du pratar med någon av oss på vårdcentralen

 • Tel 0152-260 17

  På mottagningen behandlas patienter som är i behov av medicinsk fotvård på grund av sjukdom, till exempel diabetes eller reumatiska sjukdomar. Behandlingen kan vara både aktiv och förebyggande, till exempel vid fotsår eller för att förebygga sådana. För att få komma till Medicinsk fotvård behövs remiss från din läkare, diabetessköterska eller distriktssköterska.

  För "vanlig" fotvård hänvisas du till privata alternativ.

 • Tel 0152-260 01
  Tel tid tisdag kl 9-9.30

  På Hjärtsvikts- och blodtrycksmottagningen gör vi uppföljningar, kontroller, ger råd om levnadsvanor och justerar mediciner på de patienter som har fått diagnos hjärtsvikt och/eller hypertoni (högt blodtryck).
  Sjuksköterskorna på mottagningen är vidareutbildade i kardiologi och jobbar i nära samarbete med läkare och övrig personal.

  Om du har fått diagnos hjärtsvikt eller hypertoni så remitteras du till mottagningen av din läkare, för uppföljande kontroller.

  Här kan du läsa mer om hjärtsvikt och högt blodtryck (hypertoni).

   

 • Tel 0152-260 90

  Livsstilsmottagningen jobbar aktivt med hälsofrämjande insatser. Här kan du få hjälp med att ändra på osunda levnadsvanor i syfte att lindra och/eller förebygga sjukdomar.

  Du kan få hjälp med:

  • Alkohol
  • Tobak
  • Kost
  • Träning/fysisk aktivitet
  • Psykisk ohälsa, stresshantering

  Kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa dig med!

  Här kan du läsa mer om stresshantering och sömn.

 • Tel 070-283 08 18

  På Minnesmottagningen gör vi minnesutredningar när det finns oro eller misstanke om demens. Utredningen görs i olika delar, bland annat med hembesök för att i lugn och ro göra ett minnestest. Därefter kan det bli aktuellt med fortsatta undersökningar och eventuellt medicinering, beroende på resultatet på minnestestet.

  Du kan kontakta Minnesmottagningen om du har oro för din egen del eller för en närstående.

  Temat består av arbetsterapeut, distriktssköterska och läkare.

 • Tel 0152-260 45

  Drop in: Måndag-fredag kl 7.30-11.30

  På vårt lab tas prover både till våra egna läkare och till läkare på sjukhus eller annan vårdinrättning. Alla prover måste vara beställda av läkare eller sjuksköterska.

  Om du ska ta fasteprover så måste du vara fastande minst 12 timmar före provtagning. Du får dricka klara drycker så som vatten, kaffe eller te, men utan socker och mjölk.

  Provrör till urinprov finns att hämta gratis på vårdcentralen.

 • Tel 0152-260 14

  Rehabkoordinatorn samordnar vårdens del i sjukskrivningsprocessen och samverkar med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen.

  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del av rehabiliteringen. Syftet med att träffa rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska kunna återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn finns som stöd för dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Dialog kring stöd, behandling och insatser.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Stöd för samordnande insatser till exempel Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Rehabkoordinator och arbetsgivare:
  När den som blivit sjuk har en anställning är arbetsgivaren en viktig del i rehabiliteringsprocessen, därför arbetar vi aktivt för att öka samarbetet med dig som är chef i syfte att få en gemensam rehabiliteringsplan som gynnar din anställdes förutsättningar att klara av arbete. Har du en anställd, som du vet har sin vårdkontakt hos oss, som också riskerar att bli sjukskriven eller är sjukskriven är du välkommen att ta kontakt med rehabkoordinatorn för dialog.

   

 • Tel 076-720 69 17

  Du är välkommen att vända dig till oss för stöd om du är äldre och eller har många sjukdomar.

  Behovet av stöd kan se olika ut beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Om man har många sjukdomar, eller är äldre, kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig i olika ärenden.

  Din samordningssköterska går tillsammans med dig och eventuell anhörig igenom din hälsa och eventuella risker som kan förebyggas. Ditt behov av sammanhållen vård bedöms och tillsammans gör vi en individuell vårdplan, kanske tillsammans med anhörig eller någon annan vårdpersonal. Utifrån din individuella vårdplan planerar vi tillsammans din vård.

  Din samordningssköterska fungerar som en fast vårdkontakt som du kan vända dig till för råd, stöd och vägledning. Vi erbjuder även råd och stöd till närstående.

 • Tel 0152-260 85

  Du kan vända dig till oss om du fått svårigheter i livet som du behöver hjälp med att hantera. Det kan exempelvis handla om stress, sömnsvårigheter, ångest, oro, nedstämdhet, sorg, kris eller trauma.

  En kontakt med oss börjar med ett bedömningssamtal för att avgöra vilka insatser du behöver.

 • Tel 0152-260 65

  Hos fysioterapeuterna* kan du få rådgivning, bedömning och behandling för besvär med leder, muskler och rygg. Du kan också få behandling för spänningshuvudvärk och godartad yrsel. Efter operationer kan du få hjälp med specifik träning för att komma igång med rehabiliteringen.

  *Fysioterapeut är den nya benämningen på det som tidigare hette sjukgymnast.

 • SSIH på Strängnäs vårdcentral har upptagningsområde hela Strängnäs kommun. Vi är ett multiprofessionellt team med läkare, sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist. Dessutom samarbetar vi med kommunens olika hemtjänstgrupper.

  SSIH har två trygghetsplatser, en på Isabellagården i Strängnäs och en på Riagården i Åkers Styckebruk.

  Vårt uppdrag är att symtomlindra och vårda svårt sjuka och döende patienter i hemmet, med sjukdom i ett palliativt skede. Våra patienter är i alla åldrar vilket innebär att vi även vårdar barn. Vi har även insatspatienter vilket innebär kortvariga medicinska insatser, remitterande klinik har fortsatt läkaransvar.

  Vi har sedan ett år en handlingsplan för att stödja barn som närstående. Vi är även en diplomerad HBTQ-verksamhet.

   

 • Tel 0152-260 93, tel-tid tisdagar kl 13-14.
  Du kan även boka vaccinationstid via våra e-tjänster på 1177.se

  Vi gör influensa-, TBE- och resevaccinationer. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

  Influensavaccination
  Om du tillhör en riskgrupp rekommenderas att du vaccinerar dig mot influensa. Vi vaccinerar vissa veckor under hösten och annonserar då tiderna på 1177.se  

  TBE-vaccination
  Om du vistas mycket i fästingtäta områden rekommenderar vi att du vaccinerar dig mot TBE. Vi vaccinerar vissa veckor under våren och annonserar då tiderna på 1177.se  

  Resevaccination
  Kontakta oss för information om vilka vaccinationer du kan behöva, beroende vart du ska resa.

  För att säkerställa rätt dokumentation av dina vaccinationer och för att du ska kunna se dina vaccinationer i din journal på 1177, dokumenterar vi alla vaccinationer i Svevac. Fråga din vaccinationssköterska om du vill ha mer information.

   

Vårdcentralen Strängnäs "Hela livets vårdcentral" är en centralt belägen komplett vårdcentral med hög kompetens och ett gott bemötande.Vår personal har stor erfarenhet och kunskap om de olika medicinska behoven hos befolkningen. Vårdcentralen Strängnäs har drygt 14 000 listade personer och ingår i Hälsoval Sörmland. Vårdcentralens verksamhet är heltäckande och vi arbetar med alla, från barn till äldre. Här finns drygt 70 anställda och flera specialistmottagningar, en familjecentral och specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH). Vi ser fram emot att bli din personliga vårdcentral! Välkommen!

Kontakta vårdcentralen

Vardagar via 1177 eller telefon 0152-260 90 för rådgivning, bokning och avbokning, förnyelse av recept och hjälpmedelskort.


Jourmottagning bedrivs på vårdcentralen alla lördag- söndag- och helgdagar kl 8.00-17.00.

Jourmottagningen, besök bokas via 1177.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

 • Ann-Charlotte Sjöviker LarssonVerksamhetschef