Vårdcentralen Oxelösund, Oxelösund

Biblioteksgatan 2

Telefonnummer:

0155-24 70 01

Telefontider:

 • Mån-Fre07:00 - 17:00

Öppettider:

 • Mån07:30 - 17:30
 • Tis-Fre07:30 - 17:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Biblioteksgatan 2
Vägbeskrivning:
För att ta del av rekommenderad färdväg, besök Sörmlandstrafikens webbplats (www.sormlandstrafiken.se) eller hämta karta från Eniro (www.eniro.se).
Län, kommun:
Södermanlands län, Oxelösund
Postadress:
Vårdcentralen Oxelösund, 613 30 Oxelösund
Publicerad: 2019-03-19

Vi har följande drop in-tider för TBE-vaccinering på Vårdcentralen Oxelösund:
27 mars  kl 15-17
5 april kl 15-17
11 april kl 15-17

Samt även på Tempo, Sundahallen:
9 maj kl 15-18
3 juni kl 15-18

 

Välkommen till Vårdcentralen Oxelösund! 
För rådgivning och tidsbokning hos oss ringer du 0155-24 70 01, vi har telefontid 07.00-17.00.

Du kan alltid få sjukvårdsrådgivning dygnet runt genom att ringa 1177.

 • Arbetsterapeuten fokuserar på de problem som kan uppstå i vardagen på grund av sjukdom och skador. Hen kan bistå dig med hjälpmedel så att du kan klara din vardag på bästa sätt, trots dina begränsningar.

  Arbetsterapeuten erbjuder:
  • Bedömning, träning, rådgivning vid skador, sjukdomar eller smärttillstånd.
  • Utprovning och tillverkning av handskenor.
  • Guidning och vägledning vid svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter, oavsett diagnos.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning.
  • Utprovning och bedömning av diverse hjälpmedel.
  • Minnesutredning.

  Telefon: 0155-24 73 32  (Om ingen svarar, prata gärna in ett meddelande på telefonsvararen så kontaktar vi dig så fort vi kan.)

 • Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning för dig med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

  Vi erbjuder att testa din lungfunktion med spirometri, utredning, behandling och uppföljning för dig med astma eller KOL.

  Utifrån dina behov finns möjlighet att träffa läkare, astma-/KOL-sköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, dietist och tobaksavvänjare.

  Hit kommer du via remiss från läkare på vårdcentralen.

  Har du frågor är du välkommen att ringa vår astma/KOL-sjuksköterska på telefon nr 072-206 20 26, mån-fre kl 08-16.

 • Vi följer ditt barns utveckling, från nyfödd upp till och med fem år, och ger även råd och stöd i föräldrarollen.

  Du som förälder är alltid välkommen med frågor om ditt barn, ditt föräldraskap och om vardagsvanor som mat, amning, lek och sömn. Vi gör regelbundna hälsoundersökningar och vaccineringar för att förebygga och upptäcka sjukdomar.

  Mer om hur en undersökning på BVC går till

  Telefon BVC: 0155-24 70 21

 • Som patient följs du upp kontinuerligt av en av våra diabetessköterskor i samråd med din läkare. Vi arbetar också tillsammans med dietist och andra kompetenser som kan behövas i din behandling.

  Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.
  Vi har telefon: 0155-24 70 32

  Här kan du läsa mer om diabetes

 • Dietisten arbetar med att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring. Dietisten tar även hänsyn till din förmåga, motivation och möjlighet att genomföra förändringar och ger individuella kostråd.

  Du behöver remiss från läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal för att få komma till dietisten.

 • En fast vårdkontakt är en kontaktperson som håller ordning på dina olika vårdkontakter. Det kan vara en läkare, sjuksköterska eller annan personal på vårdcentralen.

  Behöver du en fast vårdkontakt?
  Du är välkommen att fråga efter en fast vårdkontakt nästa gång du pratar med någon av oss på vårdcentralen.

 • På Hjärtsvikts- och blodtrycksmottagningen gör vi uppföljningar, kontroller, ger råd om levnadsvanor och justerar mediciner på de patienter som har fått diagnos hjärtsvikt och/eller hypertoni (högt blodtryck).
  Sjuksköterskorna på mottagningen är vidareutbildade i kardiologi och jobbar i nära samarbete med läkare och övrig personal.

  Om du har fått diagnos hjärtsvikt eller hypertoni så remitteras du till mottagningen av din läkare, för uppföljande kontroller.

  Här kan du läsa mer om hjärtsvikt och högt blodtryck (hypertoni).

 • På vårt lab tas prover både till våra egna läkare och till läkare på sjukhus eller annan vårdinrättning. Alla prover måste vara beställda av läkare eller sjuksköterska. Vid provtagning för annan klinik är det viktigt att du har remissen med dig.

  Om du ska ta fasteprover så måste du vara fastande minst 12 timmar före provtagning. Du får dricka klara drycker så som vatten, kaffe eller te, men utan socker och mjölk.

  Om du ska ta EKG eller mäta blodtrycket beställt från annan klinik behöver du boka tid. Gäller det provtagning beställt från vårdcentralen eller annan klinik behövs ingen tidsbokning och då är du välkommen på våra tider för drop in, se nedan. Anmäl dig i receptionen innan provtagningen.

  Öppettider för drop in-provtagning:
  Måndag 7.45-11.30 och 13.00-17.00
  Tisdag 7.45-8.45 och 13.00-15.00
  Onsdag 7.45-11.30 och 13.00-15.00
  Torsdag 7.45-11.30
  Fredag 7.45-11.30 och 13.00-14.00

  Provrör till urinprov finns att hämta gratis på vårdcentralen. De finns även att köpa på apoteket, andra burkar och flaskor godtas inte längre.

 • I rehabmottagningen ingår:

  • Sjukgymnastik/fysioterapi
  • Arbetsterapi
  • Samtalsteam
  • Bedömningsteam för TRIS

  Bedömningsteamet Vårdcentralen Oxelösund arbetar aktivt enligt "Tidig Rehabilitering i Samverkan", förkortas TRIS.

  TRIS finns för dig som på grund av sjukdom behöver stöd från flera parter för att kunna behålla ditt arbete, återgå i arbete eller söka arbete. Vi arbetar i team för att kunna ge dig ett snabbare och mer samlat stöd i rehabiliteringen.

  Vårt bedömningsteam bildar tillsammans med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten Oxelösunds TRIS-team.

  TRIS-teamet träffas regelbundet för att utifrån din frågeställning, situation och mål, kartlägga vilka möjligheter och insatser som finns.

 • Du är välkommen att vända dig till oss för stöd om du är äldre och eller har många sjukdomar.

  Behovet av stöd kan se olika ut beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Om man har många sjukdomar, eller är äldre, kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig i olika ärenden.

  Din samordningssköterska går tillsammans med dig och eventuell anhörig igenom din hälsa och eventuella risker som kan förebyggas. Ditt behov av sammanhållen vård bedöms och tillsammans gör vi en individuell vårdplan, kanske tillsammans med anhörig eller någon annan vårdpersonal. Utifrån din individuella vårdplan planerar vi tillsammans din vård.

  Din samordningssköterska fungerar som en fast vårdkontakt som du kan vända dig till för råd, stöd och vägledning. Vi erbjuder även råd och stöd till närstående. 

  Samordningssköterskan når du genom att ringa vår rådgivningstelefon: 0155-24 70 01.

  Oxelösunds kommun ansvarar för sjukvård i hemmet, ring 0155-380 00.

 • Du kan vända dig till oss om du fått svårigheter i livet som du behöver hjälp med att hantera. Det kan exempelvis handla om stress, sömnsvårigheter, ångest, oro, nedstämdhet, sorg, kris eller trauma.

  En kontakt med oss börjar med ett bedömningssamtal för att avgöra vilka insatser du behöver. Vi kan bland annat erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT) och fokuserad ACT samt psykodynamisk terapi (PDT). 

  I vårt samtalsteam finns kurator, psykolog och psykoterapeut.

  Vill du komma i kontakt med samtalsteamet ringer du 0155-24 70 54. Du får då en uppringningstid som vi  ringer upp dig på.

 • Med en särskild mottagning samlar vi kompetens i ett team och skapar ett tryggt omhändertagande för våra äldre patienter.

  Vi erbjuder ett omhändertagande som ser till helheten. Med patientens delaktighet i vård och planering, strukturerad genomgång av läkemedel, och samordningssköterskans kontakt för sammanhållen vård hoppas vi att du känner dig trygg i våra händer. Även anhöriga kan vända sig till seniormottagningen vid frågor och funderingar.

  Har du eller en anhörig:
  • Fem eller fler läkemedel?
  • Varit inlagd på sjukhus de senaste tre månaderna?
  • Svårigheter att gå, förflytta dig eller nyligen fallit?
  • Ensamboende?
  • Minnesproblem?

  Svarar du ja på 3 eller fler av frågorna så kan du kontakta samordningssköterskan redan idag.

  Brådskande ärenden tas om hand av vårdcentralens ordinarie mottagningar.

  Ett starkt samarbete mellan vårdcentral och kommun ger god vård både för dem som är inskrivna i helsjukvården och de som endast har hemtjänst, och vi vill tillsammans minska återinläggningar på sjukhus.


  Telefon, samordningssköterska för äldre och multisjuka: 0155-24 70 02

  Som patient eller anhörig kan du ringa samordningssköterskan för att komma till seniormottagningen. Hon bedömer vem eller vilka i teamet som patienten behöver träffa och bokar tid för det, eller bjuder in patienten till ett hälsosamtal för att få en djupare förståelse för patientens hela livssituation.

 • Vi kan hjälpa till med följande:

  • Rehabilitering vid led- och muskelbesvär, efter skador, frakturer och operationer.
  • Smärtlindring såsom TENS och akupunkturbehandlingar.
  • Bedömning och behandling vid yrsel- och balansbesvär.
  • Bedömning och individuellt anpassad fysisk aktivitet på recept (FaR), inklusive motiverande samtal och uppföljning kopplat till dessa.
  • Avspänning och stresshantering.
  • Individuellt anpassad träning vid neurologiska sjukdomar.
  • Utprovning och förskrivning av gånghjälpmedel.

  Gruppverksamhet med inriktning:
  • Stroke
  • MS
  • KOL
  • Hjärtsvikt
  • Artrosskola
  • Bassäng
  • Knä- och höftplastik
  • Seniorträning/balans

  Samtliga gruppaktiviteter inkluderar max 10 träningstillfällen per person och termin.

  Efter genomgång av individuellt träningsprogram hos sjukgymnast/fysioterapeut finns det möjlighet att få ett träningsintyg av ansvarig behandlare. Med intyget får du träna på vårdcentralens gym under två månader och uppsikt av en sjukgymnast/fysioterapeut som kan hjälpa till vid behov. 


  Vi har även möjlighet till fysisk aktivitet på recept. Vi samarbetar med Puls- och träning och Medley i Oxelösund, som är anslutna till fysisk aktivitet på recept (FaR).

  Vi har tillsammans en samlad bred kompetens inom exempelvis OMT steg 1, Mc Kenzie, akupunktur, Axelina, idrottsskador, yrsel- och balansrubbningar, fysisk aktivitet på recept (FaR) och motiverande samtal.

  Du behöver ingen remiss för att komma till oss. Du är välkommen att kontakta oss på telefon: 0155-24 70 16 eller boka tid genom att logga in via e-tjänsterna.

 • Vi vaccinerar mot bland annat influensa, HPV och TBE. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

  • Influensavaccination

  Om du tillhör en riskgrupp rekommenderas att du vaccinerar dig mot influensa. Vi vaccinerar vissa veckor under hösten och annonserar då tiderna här på vår sida på 1177.se, under AKTUELLT.

  • TBE-vaccination

  Om du vistas mycket i fästingtäta områden rekommenderar vi att du vaccinerar dig mot TBE. Vi vaccinerar vissa veckor under våren och annonserar då tiderna här på vår sida, under AKTUELLT. Här kan du läsa mer om TBE-vaccination i Sörmland.

  •  HPV-vaccination

  Vi vaccinerar mot HPV, humant papillomvirus.


  Vi kan tyvärr inte erbjuda resevaccinationer. Du kan läsa mer om reseråd och vaccinationer här

Vi finns "mitt i stan" på Biblioteksgatan 2. Här jobbar cirka 50 kompetenta medarbetare med ett helthetstänkande för patienten.Här finns läkare, distriktssjuksköterskor, diabetessjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, psykoterapeut, undersköterskor och läkarsekreterare att tillgå.Vi har en familjecentral för föräldrar och barn. Vår Rådgivningsbyrå hjälper dig med frågor om alkohol, tobak och andra droger. Hälsoverket hjälper dig åter i arbete efter sjukskrivning eller hjälper dig att behålla din hälsa vid hotande sjukskrivning. Behöver du rehabilitering efter ex. stroke, vid reumatism eller MS har vår rehabiliteringsavdelning gruppterapi att erbjuda. Det finns även individuell behandling. Vi har en provtagningscentral med service till sjukhusets olika kliniker.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

 • Charlotta Påhlman LindVerksamhetschef