Vaccinationer

Information om TBE-vaccination till barn i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Här kan du läsa svar på några av de vanligaste frågorna om TBE-vaccination för barn.

Vad är TBE?

TBE är en förkortning för det engelska namnet på sjukdomen. Tick Borne Encephalitis. På svenska heter den Fästingburen hjärninflammation.

Hur sprids TBE?

TBE orsakas av ett virus som sprids via fästingbett. Fästingar finns på gräs och buskar. Många djur, till exempel rådjur och sorkar, bär på fästingar. Smitta sker från mars-november när det är plusgrader.

Hur vanligt är TBE i Sörmland?

TBE är en ovanlig sjukdom men i Sörmland, Uppsala och Stockholms regioner är TBE mycket vanligare än i resten av landet, trots att alltfler vaccinerar sig. År 2018 anmäldes drygt 40 fall av TBE i Sörmland men inga bland förskolebarn.

Vilka symtom får man av TBE?

Man kan smittas av TBE utan att få några symtom alls. Barn blir oftast lindrigare sjuka än vuxna. I typiska fall får man feber några dagar och sedan känner man sig lite bättre i några dagar. Efter ytterligare några dagar får man hjärninflammation som ger huvudvärk, feber, illamående och ibland även problem med att prata eller röra sig.

Vilka behöver skydd mot TBE?

Barn och vuxna som är ute i naturen i Sörmland eller andra delar av Sverige eller Europa där TBE förekommer

Hur skyddar man sig mot TBE?

Det bästa skyddet mot TBE är vaccination. Kontrollera kroppen efter fästingar när ditt barn har varit ute i gräset. Ta bort fästingarna så fort som möjligt.

Kan mitt barn få biverkningar av TBE-vaccin?

TBE-vaccinet är säkert och har getts i många år till många barn i Europa. Den vanligaste biverkningen är ont i armen efter sprutan. Det finns inga kända allvarliga biverkningar.

Var kan man mitt barn vaccineras och vad kostar det?

Barn och ungdomar, från den dag de fyller 3 år, kan vaccinera sig kostnadsfritt. Barn som ännu inte fyllt 3 år men som påbörjat avgiftsfri vaccinering 2018, och ska fylla på med ytterligare doser, ska erbjudas avgiftsfri vaccinering även under 2019.

Barn under 3 år betalar 350 kronor per vaccinationstillfälle om vaccinationen utförs inom primärvården och 550 kronor per vaccinationstillfälle om vaccinationen utförs av specialistvården.

Tänk på att barn och unga under 18 år som vaccinerar sig utan vårdnadshavares sällskap behöver ta med sig en ifylld samtyckesblankett, påskriven av vårdnadshavare, vid vaccinationstillfället.

Till toppen av sidan