Nya skärpta regionala rekommendationer i Sörmland

Spridningen av covid-19 ökar just nu i Sörmland. Därför inför smittskyddsläkaren regionala rekommendationer som gäller omgående.

Lär mer om vad som gäller här

HABILITERING OCH REHABILITERING I SÖRMLAND

Välkommen till Habiliteringsverksamheten i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Habiliteringsverksamheten i Sörmland är till för barn, ungdomar och vuxna som har med varaktiga funktionsnedsättningar. På habiliteringsverksamheten arbetar vi med att öka dina förutsättningar för delaktighet, självständighet och ett aktivt liv. Vi gör det genom utvecklande, stödjande och kompenserande insatser.

Välkommen till Habiliteringsverksamheten i Sörmland

Till skillnad från rehabilitering riktar sig habilitering till personer med livslånga funktionsnedsättningar. Det kan röra sig om förmågan att se, höra, röra sig, förstå, uppfatta omvärlden eller relatera till andra människor.

Habiliteringsverksamheten i Sörmland erbjuder råd, stöd och behandling för att förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra i det dagliga livet. Hos oss arbetar olika yrkesgrupper som har kunskap om hur varaktiga funktionsnedsättningar kan påverka vardagen. Här får du möjlighet att träffa andra i samma situation, träna tillsammans, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.

Det är viktigt att du som har en funktionsnedsättning är delaktig i utformningen av din habilitering och att du får stöd från personer i din närhet. Vi kan ge stöd till familjen och andra i din närhet och vi samarbetar med personal inom exempelvis förskola, skola och gruppbostäder.

Många med varaktiga funktionsnedsättningar har kontakter med olika aktörer. Vi kan hjälpa dig att samordna dessa insatser när det finns behov.

Här kan du läsa mer om Samordnad individuell planering (SIP).

Exempel på funktionsnedsättningar:

Det här är habiliteringsverksamhetens mottagningar

För mera information och kontaktuppgifter gå in på respektivemottagnings sida.

Till toppen av sidan