Habilitering

Habilitering och rehabilitering i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Innehåll - Habilitering och rehabilitering i Sörmland

Visa innehåll som:
  • Rehabilitering för vuxna med hörselnedsättning

    Rehabilitering betyder insatser till en person som har en funktionsnedsättning som uppkommit i vuxen ålder genom till exempel en olycka eller sjukdom. Varje persons enskilda behov styr vilka rehabiliteringsinsatser du får, inom ramen för regionens ansvar. De hörselrehabiliterande insatserna förväntas leda till förbättrad kommunikation, delaktighet och samspel med omgivningen.

  • Habilitering för barn och ungdomar med hörselnedsättning

    Behovet av habiliteringsinsatser varierar. Varje barn/ungdoms enskilda behov styr vilka habiliteringsinsatser barnet/ungdomen får, inom ramen för regionens ansvar. De hörselhabiliterande insatserna förväntas leda till förbättrad kommunikation, delaktighet och samspel med omgivningen. Det är viktigt med tidig diagnos så familjen kan få stöd från hörselhabiliteringen så tidigt som möjligt.

  • Välkommen till Habiliteringsverksamheten i Sörmland

    Habiliteringsverksamheten i Sörmland är till för barn, ungdomar och vuxna som har med varaktiga funktionsnedsättningar. På habiliteringsverksamheten arbetar vi med att öka dina förutsättningar för delaktighet, självständighet och ett aktivt liv. Vi gör det genom utvecklande, stödjande och kompenserande insatser.

Till toppen av sidan