Hjälpmedel

Att få hjälpmedel

Ditt hjälpmedel ska passa dig och dina behov. Här kan du läsa om hur det går till att få olika typer av hjälpmedel genom vården. Du kan också läsa om hur du köper ett hjälpmedel själv.

Innehåll - Att få hjälpmedel

Visa innehåll som:
 • Att få ett hjälpmedel - så går det till

  Du kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt.

 • Bostadsanpassning

  Du som har en funktionsnedsättning och har problem i din bostad kan söka bidrag för bostadsanpassning. Bidraget syftar till att ge dig möjlighet att fungera i din bostad.

 • Fritidshjälpmedel

  Fritidshjälpmedel gör det lättare för dig som har en funktionsnedsättning att utöva olika fritidsaktiviteter, hobbys eller sporter. Det varierar mellan olika regioner vad som räknas som fritidshjälpmedel och vilket stöd du kan få för att låna eller köpa dessa.

 • Hjälpmedel i skolan

  Du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd du behöver för att kunna gå i skolan eller studera på högskola och universitet. Du ska få hjälpmedel och kurslitteratur som fungerar för dig.

 • Hjälpmedel i Skåne - vart vänder jag mig?

  I Skåne delar Region Skåne och kommunerna på ansvaret för hjälpmedel. Det är ditt behov av hjälpmedel och din ålder som avgör vart du ska vända dig för att få hjälp. Ibland ska du kontakta Region Skåne och ibland kommunen där du bor.

 • Köpa hjälpmedel själv

  Oftast kan vården hjälpa till om man behöver hjälpmedel. Men ibland behöver man köpa hjälpmedlet själv. Här får du råd om hur du kan göra då.

 • Beställ speciallivsmedel i Skåne

  Om du har svårt att tillgodogöra dig vanlig mat eller näring kan du få speciallivsmedel utskrivna på recept. Då kan du exempelvis få näringsdrycker eller sondnäring som komplement eller ersättning.

 • Byte av andningshjälpmedel från Philips i Skåne

  Använder du andningshjälpmedlet CPAP, Bi-Level PAP eller en hemrespirator från Philips? Då kan ditt hjälpmedel behöva bytas ut.

 • Beställ glutenfria produkter till barn och unga i Skåne

  Du kan ansöka om recept på glutenfria produkter om ditt barn har celiaki. Celiaki kallas också glutenintolerans. Du kan ansöka själv från att du är 13 år upp till och med 19 år.

 • Beställ hjälpmedel för behandling av diabetes i Skåne

  Har du fått utskrivet hjälpmedel för behandling av diabetes? Då kan du logga in på 1177.se för att beställa ditt hjälpmedel.

 • Service och reparation av hjälpmedel i Skåne

  Om ditt hjälpmedel går sönder eller slutar att fungera behöver det repareras. Då och då behöver hjälpmedel också servas och kontrolleras. I Skåne är det både Region Skåne och kommunerna som reparerar och servar hjälpmedel. Vem som gör vad beror på hur gammal du är.

 • Lämna tillbaka hjälpmedel du inte behöver

  Du som inte behöver ditt hjälpmedel längre ska lämna tillbaka det på din hjälpmedelsmottagning. Kan du inte lämna tillbaka det själv går det bra att en närstående gör det. Stora hjälpmedel kan du få hämtade.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Läs om hur tolktjänster vid funktionsnedsättning fungerar.

Till toppen av sidan