Att få hjälpmedel

Beställ glutenfria produkter till barn och unga i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du kan ansöka om recept på glutenfria produkter om ditt barn har celiaki. Celiaki kallas också glutenintolerans. Du kan ansöka själv från att du är 13 år upp till och med 19 år.

Receptet är ett komplement till andra glutenfria produkter som finns att köpa i butiker. När du har fått ett recept kan du beställa hem de produkter som du har fått recept på. 

Vem kan få glutenfria produkter?

Ditt barn behöver ha konstaterad celiaki för att du ska kunna ansöka om ett recept för att beställa glutenfria produkter. Ditt barn behöver också ha kontakt med en dietist på en barn- och ungdomsmottagning på ett av sjukhusen i Skåne

Om ditt barn inte har kontakt med en dietist, men du misstänker att barnet har celiaki, ska du kontakta en vårdcentral.

Celiaki hos barn

Du som är mellan 18 och 19 år och har konstaterad celiaki, kan få recept på glutenfria produkter från din vårdcentral eller annan mottagning. Kontakta en dietist på din vårdcentral. 

Vårdcentraler i Skåne 

Så ansöker du om recept på glutenfria produkter

Ett recept på glutenfria produkter gäller i ett år. Receptet är för fyra uttag. Ett uttag ska räcka i ungefär tre månader. Du ansöker om de produkter och den mängd som du behöver till varje uttag under året. Om du ansöker om mindre mängd i en produktkategori, kan du inte ansöka om mer i en annan. 

Du ansöker om recept på glutenfria produkter genom att logga in. Du behöver då en e-legitimation. Det är din ålder och vilken mottagning som du har kontakt med som avgör vilken e-tjänst du ska använda.  

Om du inte kan logga in på 1177.se kan du kontakta den mottagning eller vårdcentral du har kontakt med för att ansöka om recept på glutenfria produkter. 

Beställer du åt ditt barn? 

Du kan ansöka åt ditt barn om hen är under 13 år. Gör så här: 

  1. Logga in på 1177.se och välj att du ska agera ombud för ditt barn. 
  2. Sök upp den mottagning som ditt barn har kontakt med under rubriken mottagningar.  
  3. Välj den e-tjänst som passar barnets ålder:  
    Ansök om recept på glutenfria produkter till barn 1–3 år eller  
    Ansök om recept på glutenfria produkter till barn och ungdomar från 4 till och med 19 år. 

Gör ditt barns vårdärenden via nätet 

Är du från 13 år upp till och med 19 år? 

Du som är från 13 år upp till och med 19 år ansöker själv om recept på glutenfria produkter. Logga in på 1177.se och välj den barn- och ungdomsmottagning eller vårdcentral du har kontakt med.

Har du kontakt med en barn- och ungdomsmottagning? Då ska du välja e-tjänsten Ansök om recept på glutenfria produkter till barn och ungdomar från 4 till och med 19 år 

Är du från 18 till 19 år och har kontakt med en dietist på din vårdcentral? Då ska du välja e-tjänsten Ansök om recept på glutenfria produkter till ungdomar 18 till 19 år.  

Logga in på 1177.se för dig som är 13–17 år  

Du får en bekräftelse på att ansökan om recept är skickad. När receptet är klart får du ett meddelande. Logga in på 1177.se för att läsa meddelandet.

För att få en avisering om att du har ett nytt meddelande, behöver du aktivera aviseringar inne i e-tjänsterna.

Aktivera aviseringar i e-tjänsterna

Hur mycket kan jag ansöka om?

Hur mycket glutenfria produkter du kan ansöka om recept på, är beräknat för barn som går i förskola eller skola, och som äter vissa av sina måltider där. Mängden är beräknad efter barns behov i olika åldrar.

Så beställer du hem glutenfria produkter

Du kan beställa de glutenfria produkter som du har fått recept på. En beställning, ett uttag, ska räcka i ungefär tre månader. 

Det finns olika sätt att beställa på:

För varje beställning betalar du en avgift. Mer om avgifter: 

Vad kostar hjälpmedlet? 

Mottagningar som erbjuder stöd i Skåne

Har du några frågor eller behöver råd och stöd? Då kan du kontakta den barn- och ungdomsmottagning som du brukar ha kontakt med. Det är de här mottagningarna i Skåne som erbjuder stöd och tar emot ansökningar av recept på glutenfria produkter: 

Du som är mellan 18 och 19 år kan kontakta din vårdcentral. 

Vårdcentraler i Skåne 

Till toppen av sidan