Att få hjälpmedel

Köpa hjälpmedel själv

Oftast kan vården hjälpa till om man behöver hjälpmedel. Men ibland behöver man köpa hjälpmedlet själv. Här får du råd om hur du kan göra då.

Du kan alltid köpa ett hjälpmedel själv. Men det kan vara bra att börja med att kontakta vården. Då kan en så kallad förskrivare göra en utredning. Det är för att se vilket hjälpmedel du kan behöva, och för att bedöma om du kan få hjälpmedlet förskrivet genom vården.

Här kan du läsa om hur det går till att få ett hjälpmedel genom vården

Förskrivaren kan ge förslag på var du kan köpa hjälpmedel, om du behöver göra det själv.

Var kan jag köpa hjälpmedel?

Du kan handla i en vanlig butik eller i en speciell hjälpmedelsbutik. Det beror på vad du behöver.

Det finns webbplatser och grupper i sociala medier där privatpersoner kan köpa och sälja begagnade hjälpmedel.

Vilka slags hjälpmedel finns det?

Ett hjälpmedel är något som gör att din tillvaro fungerar så bra som möjligt. Det kan vara en medicinteknisk produkt eller en vanlig produkt. Det beror på vad du behöver.

Medicintekniska produkter är särskilt testade

Medicintekniska produkter är testade för att klara särskilda krav på kvalitet och funktion. De är också CE-märkta på ett särskilt sätt. 

Hjälpmedel som vården förskriver är oftast medicintekniska produkter.

Vanliga produkter kan också fungera som hjälpmedel

Vanliga produkter är inte testade och utprovade för att användas som hjälpmedel. De kan ändå fungera som hjälpmedel. Här är några exempel på sådana produkter:

  • Olika typer av appar för smarta mobiltelefoner. Apparna kan till exempel påminna dig om något, hjälpa dig att kommunicera eller styra belysningen. 
  • Mobiltelefoner med olika funktioner, till exempel att läsa upp text.
  • Särskilda redskap för att öppna olika förpackningar.

Varför behöver jag köpa hjälpmedlet själv?

Det kan finnas olika skäl till att du behöver köpa ett hjälpmedel själv.

Dina behov är inte tillräckligt stora för att få hjälpmedlet förskrivet

Förskrivaren kan bedöma att dina behov inte är tillräckligt stora för att kunna få hjälpmedlet förskrivet av vården.

Hjälpmedlet bekostas inte av regionen – egenansvarsprodukter

En del hjälpmedel räknas som så kallade egenansvarsprodukter. Det är hjälpmedel som en förskrivare eller någon annan inom vården kan rekommendera, men som du ändå behöver betala själv. På många håll räknas till exempel käppar som egenansvarsprodukter.

Fritt val av hjälpmedel

En del regioner har så kallat fritt val eller friare val av hjälpmedel för vissa hjälpmedel. Det innebär att du själv köper hjälpmedlet med en så kallad rekvisition. Rekvisitionen motsvarar en bestämd summa pengar. Du kan bara köpa ett hjälpmedel som förskrivaren har bedömt att du har behov av.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Det är olika vad du kan göra om du inte är nöjd. Det beror på om det gäller din kontakt med vården eller ett hjälpmedel som du har köpt själv.

Om du inte är nöjd med vården

Är du inte nöjd med den förskrivare du har träffat i vården, kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att få träffa någon annan.

Du kan också kontakta patientnämnden om du inte är nöjd med förskrivarens bedömning. Patientnämnden finns i varje region, och i en del kommuner.

Läs mer om du inte är nöjd med vården.

Om du inte är nöjd med ett hjälpmedel som du har köpt själv

Konsumentverket har information om vad du kan göra om du inte är nöjd med en ny eller begagnad produkt som du har köpt själv.

Läs mer på 1177.se

Hjälpmedel i skolan

Du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd du behöver för att kunna gå i skolan eller studera på högskola och universitet. Du ska få hjälpmedel och kurslitteratur som fungerar för dig.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan