Att få hjälpmedel

Lämna tillbaka hjälpmedel du inte behöver

Innehållet gäller Skåne

Du som inte behöver ditt hjälpmedel längre ska lämna tillbaka det på din hjälpmedelsmottagning. Kan du inte lämna tillbaka det själv går det bra att en närstående gör det. Stora hjälpmedel kan du få hämtade.

När du inte längre behöver eller använder ditt hjälpmedel lämnar du in det på en hjälpmedelsmottagning. De finns i Kristianstad, Helsingborg, Lund eller Malmö. En närstående kan också lämna tillbaka ditt hjälpmedel.  

Hjälpmedelsmottagningar i Skåne

Hjälpmedel du kan lämna tillbaka

Du kan lämna tillbaka rörelse-, kommunikations-, syn- och kognitionshjälpmedel. Det är viktigt att du gör rent hjälpmedlet innan du lämnar in det.  

Ska du lämna tillbaka ett stort hjälpmedel som en elrullstol, säng eller lyftanordning? Då kan du beställa hämtning. 

Beställ hämtning genom att kontakta kundservicen för hjälpmedel i Region Skåne

Kan varken du eller någon närstående lämna tillbaka ditt hjälpmedel kontaktar du din förskrivare som ansvarar för ditt hjälpmedel. 

Är du närstående till en avliden person som har använt ett hjälpmedel kan du lämna tillbaka det på en hjälpmedelsmottagning. Om hjälpmedlet inte lämnas tillbaka kommer dödsboet att få en räkning. 

Till toppen av sidan