Att få hjälpmedel

Byte av andningshjälpmedel från Philips i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Använder du andningshjälpmedlet CPAP, Bi-Level PAP eller en hemrespirator från Philips? Då kan ditt hjälpmedel behöva bytas ut.

Utbytet är snart färdigt

De flesta hjälpmedlen har nu bytts ut och målet är att arbetet ska vara klart till sommaren 2024.

Du som har fått något av de berörda hjälpmedlen förskrivet ska ha fått erbjudande om att byta ut det. Boka in en tid för utbyte så snart som möjligt om du inte redan har gjort det. Kontakta din mottagning om du inte har fått erbjudande om utbyte.

Om du har ett hjälpmedel som du inte längre använder ska du lämna tillbaka det till mottagningen.

Rapporterade säkerhetsbrister i vissa andningshjälpmedel

Det finns säkerhetsbrister i vissa andningshjälpmedel från Philips för behandling av exempelvis sömnapné eller andningssvikt. Philips har rapporterat problem med det skum som används som ljudisolering i apparaterna. Om skummet bryts ned kan plastpartiklar eller kemikalier utsöndras. Då finns det en risk att du andas in partiklarna.

De här hjälpmedlen har brister:

 • Philips CPAP
 • Philips Bi-Level PAP
 • hemrespiratorer från Philips Respironics.

Ansvar för hjälpmedel

Region Skåne ansvarar för de hjälpmedel som är förskrivna av Region Skåne, men inte för hjälpmedel som du har köpt själv.

Alla andningshjälpmedel av berörda modeller som är förskrivna av Region Skåne är registrerade hos Philips. Det betyder att Philips har kontroll över vilka hjälpmedel som ska bytas ut och Region Skåne vet vilka personer som har dessa hjälpmedel.

Vilka biverkningar kan jag få?

Om skummet som används som ljudisolering i apparaterna bryts ned kan plastpartiklar eller kemikalier utsöndras. Då finns det en risk att du andas in partiklarna. Det kan orsaka besvär som exempelvis:

 • irritation i slemhinnorna
 • andningssvårigheter
 • huvudvärk.

Flera studier har gjorts och görs fortfarande för att undersöka vilka risker som materialet polyuretan kan innebära för människor. I februari 2022 rapporterade Philips att resultaten visade att materialet inte är lika farligt som det misstänktes från början. I oktober 2023 rapporterades också att användningen av hjälpmedlen inte förväntas leda till några märkbara hälsoskador hos användarna.

Vad jag ska tänka på tills mitt hjälpmedel byts ut?

En svensk expertgrupp bedömer att riskerna är små för allvarliga biverkningar om du fortsätter använda din CPAP, Bi-Level PAP eller hemrespirator från Philips. Utifrån den kunskap som finns just nu är riskerna troligtvis högre om du inte fortsätter din behandling.

Du bestämmer själv om du vill fortsätta din behandling i väntan på utbyte. Det är viktigt att du kontaktar din vårdgivare för råd om du vill göra ett uppehåll i behandlingen.

Expertgruppen ger följande anledningar att fortsätta behandlingen med ditt hjälpmedel:

 • Om du har eller har haft högt uppmätt koldioxidvärde i blodet vid blodgastagning.
 • Om du har ett yrke där en olycka kan få allvarliga konsekvenser, till exempel som chaufför, pilot, lokförare, operatör, eller om du kör mycket bil. Om du har C- eller D-körkort gäller speciella krav.
 • Om du har vissa andra sjukdomar, till exempel KOL, hjärt-kärlsjukdomar eller diabetes.
 • Om du upplever att din hälsa kräver fortsatt behandling.

Expertgruppen ger följande anledningar att göra ett uppehåll i behandlingen med ditt hjälpmedel:

 • Om du upplever symtom som till exempel andnöd, andningspåverkan eller huvudvärk i tydligt samband med insatt behandling med CPAP eller hemrespirator från Philips.
 • Om du kan se plastpartiklar i masker eller slangar.

Om du har frågor

Om du har frågor kan du kontakta den mottagning som förskrivit ditt hjälpmedel. 

Till toppen av sidan