Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Att få hjälpmedel

Byte av andningshjälpmedel från Philips i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Använder du andningshjälpmedlet CPAP, Bi-Level PAP eller en hemrespirator från Philips? Då behöver ditt hjälpmedel bytas ut.

Under februari 2022 har leveranserna kommit igång med nya apparater eller delar som ska bytas ut från Philips. Du blir kontaktad av din mottagning när det är dags för din utrustning att bytas ut.

Rapporterade säkerhetsbrister i vissa andningshjälpmedel

Det finns säkerhetsbrister i vissa andningshjälpmedel från Philips för behandling av exempelvis sömnapné eller andningssvikt. Philips har rapporterat problem med det skum som används som ljudisolering i apparaterna. Om skummet bryts ned kan plastpartiklar eller kemikalier utsöndras. Då finns det en risk att du andas in partiklarna.

De här hjälpmedlen har brister:

 • Philips CPAP
 • Philips Bi-Level PAP
 • hemrespiratorer från Philips Respironics.

Brev från Region Skåne

Under sommaren och vintern 2021 skickade Region Skåne ut brev med information till personer som använder något av dessa hjälpmedel.

Har du inte fått ett brev trots att du har ett förskrivet andningshjälpmedel från Philips? Kontakta mottagningen som skrev ut hjälpmedlet åt dig. Mottagningen kan kontrollera om du är registrerad som användare på hjälpmedlet du använder.

Kontakta också mottagningen om du har ett hjälpmedel hemma som du inte längre använder. 

När ska mitt hjälpmedel bytas ut?

Det är många andningshjälpmedel som ska bytas ut och därför kommer utbytet att ta lång tid. Utbytet kommer att göras utifrån en medicinsk prioriteringsordning.

Den mottagning i Region Skåne som förskrivit ditt hjälpmedel kontaktar dig när det är din tur att byta ut ditt hjälpmedel. 

Ansvar för hjälpmedel

Region Skåne ansvarar för de hjälpmedel som är förskrivna av Region Skåne, men inte för hjälpmedel som du har köpt själv.

Alla andningshjälpmedel av berörda modeller som är förskrivna av Region Skåne är registrerade hos Philips. Det betyder att Philips har kontroll över vilka hjälpmedel som ska bytas ut och Region Skåne vet vilka personer som har dessa hjälpmedel.

Vilka biverkningar kan jag få?

Om skummet som används som ljudisolering i apparaterna bryts ned kan plastpartiklar eller kemikalier utsöndras. Då finns det en risk att du andas in partiklarna. Det kan orsaka besvär som exempelvis:

 • irritation i slemhinnorna
 • andningssvårigheter
 • huvudvärk.

Just nu pågår flera studier för att undersöka vilka risker som materialet polyuretan kan innebära för människor. Philips har rapporterat i februari 2022 att de senaste resultaten visar att materialet inte lika farligt som det misstänktes från början. 

Vad jag ska tänka på tills mitt hjälpmedel byts ut?

En svensk expertgrupp bedömer att riskerna är små för allvarliga biverkningar om du fortsätter använda din CPAP, Bi-Level PAP eller hemrespirator från Philips. Utifrån den kunskap som finns just nu är riskerna troligtvis högre om du inte fortsätter din behandling.

Du bestämmer själv om du vill fortsätta din behandling i väntan på utbyte. Det är viktigt att du kontaktar din vårdgivare för råd om du vill göra ett uppehåll i behandlingen.

Expertgruppen ger följande anledningar att fortsätta behandlingen med ditt hjälpmedel:

 • Om du har eller har haft högt uppmätt koldioxidvärde i blodet vid blodgastagning.
 • Om du har ett yrke där en olycka kan få allvarliga konsekvenser, till exempel som chaufför, pilot, lokförare, operatör, eller om du kör mycket bil. Om du har C- eller D-körkort gäller speciella krav.
 • Om du har vissa andra sjukdomar, till exempel KOL, hjärt-kärlsjukdomar eller diabetes.
 • Om du upplever att din hälsa kräver fortsatt behandling.

Expertgruppen ger följande anledningar att göra ett uppehåll i behandlingen med ditt hjälpmedel:

 • Om du upplever symtom som till exempel andnöd, andningspåverkan eller huvudvärk i tydligt samband med insatt behandling med CPAP eller hemrespirator från Philips.
 • Om du kan se plastpartiklar i masker eller slangar.

Om du har frågor

Om du har frågor kan du kontakta den mottagning som förskrivit ditt hjälpmedel. Men just nu kan väntetiderna vara längre än vanligt eftersom det är många personer som berörs.

Till toppen av sidan