Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Att få hjälpmedel

Hjälpmedel i Skåne - vart vänder jag mig?

Innehållet gäller Skåne

I Skåne delar Region Skåne och de skånska kommunerna på ansvaret för hjälpmedel. Ansvarsfördelningen görs utifrån typen av hjälpmedelsbehov och hur gammal personen är som behöver hjälpmedlet.

Kommunerna ansvarar för hjälpmedel till personer som har fyllt 20 år, men med vissa undantag. Längre ner i texten kan du läsa mer om vilka undantag som finns.

Om du behöver ett hjälpmedel som kommunerna ansvarar för ska du kontakta en förskrivare i den kommun där du bor.

Du som är yngre än 20 år

Om du är under 20 år och behöver ett hjälpmedel så ska du kontakta en förskrivare. Vanligast är att det finns en förskrivare på den vårdcentral eller vårdmottagning som du redan har kontakt med. Undantag finns längre ner i texten för syn- och hörhjälpmedel.

Hitta vårdcentraler i Skåne

Du som är äldre än 20 år

För vuxna personer över 20 år ansvarar Region Skåne för följande hjälpmedel:

  • elektriska rullstolar och drivaggregat
  • fjärrstyrsystem
  • hjälpmedel till personer med hörselnedsättning eller dövhet
  • hjälpmedel till personer med omfattande synnedsättning eller blindhet
  • vissa medicinska behandlingshjälpmedel, till exempel CPAP och Tens
  • hjälpmedel som rör nutrition
  • hjälpmedel vid diabetes
  • inkontinensskydd för personer som inte har hemsjukvård 
  • ortopedtekniska hjälpmedel, till exempel ortoser
  • vissa sittanpassningar och kommunikationshjälpmedel.

Synhjälpmedel

Om du behöver ett synhjälpmedel vänder du dig till en synmottagning. Det är olika enheter för barn och unga respektive vuxna.

Hitta synmottagningar i Skåne

Hörselhjälpmedel

Om du behöver ett hörhjälpmedel vänder du dig vanligtsvis till en audionommottagning.

Hitta audionommottagningar i Skåne (vard.skane.se)

Vem har förskrivningsrätt?

I Region Skånes Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå kan du se vilken yrkeskategori som har förskrivningsrätt för respektive hjälpmedel. Region Skåne har hjälpmedelsverksamhet i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö.

Till toppen av sidan