Att få hjälpmedel

Hjälpmedel i Skåne - vart vänder jag mig?

Innehållet gäller Skåne

I Skåne delar Region Skåne och kommunerna på ansvaret för hjälpmedel. Det är ditt behov av hjälpmedel och din ålder som avgör vart du ska vända dig för att få hjälp. Ibland ska du kontakta Region Skåne och ibland kommunen där du bor.

Det är personal inom vård och omsorg som har rätt att skriva ut hjälpmedel. Till exempel en sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Hjälpmedel som Region Skåne ansvarar för

Kontakta din behandlare i Region Skåne oavsett hur gammal du är för att få hjälp med:

 • fjärrstyrsystem
 • hjälpmedel till personer med hörselnedsättning eller dövhet, till exempel hörapparater
 • hjälpmedel till personer med omfattande synnedsättning eller blindhet
 • hjälpmedel som rör nutrition och näring
 • hjälpmedel vid diabetes
 • inkontinensskydd för personer som inte har hemsjukvård 
 • ortopedtekniska hjälpmedel, till exempel ortoser
 • hjälpmedel för kommunikation
 • vissa hjälpmedel vid medicinska behandlingar till exempel CPAP och TENS.

Du som är yngre än 20 år

När du är under 20 år kontaktar du Region Skåne för:

 • kognitionshjälpmedel
 • hjälpmedel vid rörelsenedsättning inklusive elektriska rullstolar och drivaggregat.

Du som är äldre än 20 år

När du är över 20 år kontaktar du Region Skåne för:

 • elektriska rullstolar och drivaggregat.

Hjälpmedel som kommunen ansvarar för

När du är över 20 år kontaktar du kommunen du bor i för följande hjälpmedel:

 • hjälpmedel vid rörelsenedsättning som inte är elektriska
 • kognitionshjälpmedel. 

Synhjälpmedel

Om du behöver ett synhjälpmedel vänder du dig till en synmottagning. Det är olika enheter för barn och unga respektive vuxna.

Hitta synmottagningar i Skåne

Hörselhjälpmedel

Om du behöver ett hörselhjälpmedel vänder du dig vanligtvis till en audionommottagning.

Hitta audionommottagningar i Skåne

Till toppen av sidan