HJÄRTBESVÄR OCH HJÄRTFEL

Hjärtsviktsmottagning i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Vissa vårdcentraler i Skåne har särskilda mottagningar för hjärtsvikt. På en hjärtsviktsmottagning finns hjärtsviktsutbildade sjuksköterskor och specialistläkare i kardiologi.

Personalen på hjärtsviktsmottagningen arbetar i team för att du som har hjärtsvikt ska få bästa möjliga vård.

Många av hjärtsviktsmottagningarna har egen utrustning för ultraljudsundersökning av hjärtat. Hjärtsviktsmottagningarna samarbetar också aktivt med kommuner och sjukhus och bidrar till att utveckla vården för hjärtsviktspatienter.

Hjärtsviktsmottagningar uppmuntras i Region Skåne genom att vårdcentralerna får en särskild ersättning om de uppfyller de krav som ställs.

Hjärtsviktsmottagningar i Skåne

Vill du välja en vårdcentral med hjärtsviktsmottagning? Lämna eller skicka in en valblankett eller logga in på 1177.se och gör ditt val via nätet. 

Logga in på 1177.se

Hitta mottagning

Hjärtsviktsmottagningar i Skåne

Till toppen av sidan