Hjärtbesvär och hjärtfel

Hjärtsviktsmottagning i Skåne

Innehållet gäller Skåne

En del vårdcentraler har särskilda mottagningar för dig med hjärtsvikt. Här får du råd, stöd och behandling av sjuksköterskor som kan särskilt mycket om vård vid hjärtsvikt.

På hjärtsviktsmottagningarna finns kunskap och resurser samlade på en och samma plats. Här kan du få fördjupade råd kring din sjukdom och det finns möjlighet till utredning, behandling och uppföljning. Dessutom kan du få hjälp med matvanor, motion och att sluta röka.

Många av hjärtsviktsmottagningarna har egen utrustning för att kunna undersöka hjärtat med hjälp av ultraljud.

Certifierade hjärtsviktsmottagningar i Skåne

Det finns vårdcentraler i Skåne som har det som kallas för certifierade hjärtsviktsmottagningar. Dessa har speciella och högt ställda krav på kvaliteten på vården. De certifierade hjärtsviktsmottagningarna kontrolleras regelbundet av Region Skåne så att de uppfyller kraven.

På de certifierade hjärtsviktsmottagningarna arbetar personalen tillsammans i team som består av specialutbildade läkare, specialistsjuksköterskor och fysioterapeuter. Det kan också finnas dietist, kurator, psykolog eller arbetsterapeut knutna till en certifierad mottagning.

Välj en vårdcentral med en certifierad hjärtsviktsmottagning

Vill du välja en vårdcentral med certifierad hjärtsviktsmottagning? Kontakta vårdcentralen om du vill veta om mottagningen är certifierad.

Du kan byta till en vårdcentral som har en certifierad hjärtsviktsmottagning. Lämna eller skicka in en valblankett eller logga in i e-tjänsterna för att göra ditt val.

Välj vårdcentral genom att logga in

Valblankett för byte av vårdcentral

Till toppen av sidan