Skydd mot graviditet

Trasiga kopparspiraler i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Mellan åren 2015–2018 fick ett antal personer i Skåne en kopparspiral av märket Novaplus T380 insatt som preventivmedel. Tillverkaren Eurogine meddelade att vissa spiraler var feltillverkade och kan gå sönder när de ska tas ut. I Skåne har ingen fått medicinska komplikationer men några personer har fått byta spiral och några har blivit gravida.

Region Skåne använde totalt 5800 kopparspiraler av märket Novaplus T380 under perioden januari 2015 fram till sommaren 2018. Vården i Skåne har rapporter om att cirka 10 procent har gått sönder, oftast i samband med att den ska tas ut.  

När tillverkaren Eurogine informerade om felet slutade Region Skåne använda kopparspiralen Novaplus T380.

De flesta barnmorskemottagningar kan erbjuda en undersökning inom två veckor. Väntetiden för besök på specialistmottagning är längre. Målsättningen är att undersökning och behandling ska genomföras inom tre månader. Du får en ny spiral om du vill. Kopparspiraler är gratis.

Till toppen av sidan