Skydd mot graviditet

Trasiga kopparspiraler i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Mellan åren 2015–2018 fick ett antal personer i Skåne en kopparspiral av märket Novaplus T380 insatt som preventivmedel. Tillverkaren Eurogine meddelade att vissa spiraler var feltillverkade och kan gå sönder när de ska tas ut. I Skåne har ingen fått medicinska komplikationer men några personer har fått byta spiral och några har blivit gravida.

Region Skåne använde totalt 5800 kopparspiraler av märket Novaplus T380 under perioden januari 2015 fram till sommaren 2018. Vården i Skåne har rapporter om att cirka 10 procent har gått sönder, oftast i samband med att den ska tas ut.  

När tillverkaren Eurogine informerade om felet slutade Region Skåne använda kopparspiralen Novaplus T380.

Hur vet jag om jag har kopparspiralen Novaplus T380?

Om du har fått en spiral insatt mellan 2015–2018 och är orolig, då kan du kontakta din barnmorskemottagning och boka en undersökning.

Det är inte säkert att vården har registrerat fabrikat och tillverkningsnummer i din journal. Istället kan en barnmorska göra en undersökning på dig, för att se vilken typ det är med hjälp av färgen på spiralens trådar.

Hur märker jag om spiralen gått sönder?

Om din spiral gått sönder kan det komma ut delar av den i samband med din mens. I så fall ska du kontakta din barnmorskemottagning för att ta ut den trasiga spiralen och byta spiral.

Är risken större att bli gravid med Novaplus jämfört med andra kopparspiraler?

Det finns några personer som blivit gravida med kopparspiralen Novaplus T380. Region Skåne vet inte säkert om det beror på att spiralen varit trasig eller om det varit en slump. Kopparspiraler är ett av de mest effektiva preventivmedel som finns, men inga preventivmedel skyddar hundra procent mot graviditet.

Kan jag få komplikationer av en trasig spiral?

Spiralen Novaplus T380 kan gå sönder när som helst, men risken verkar vara störst när spiralen ska tas ut. Det finns en risk att en del av spiralen blir kvar i livmodern och att den inte kommer ut av sig självt. I så fall får du en remiss för att göra en datortomografi för att se om spiraldelen finns kvar. Om delen finns kvar tas den sedan ut vid en kameraundersökning.

Om jag inte har några besvär?

Om du inte har några besvär kan du låta spiralen sitta kvar tills det är dags att byta ut den. Om du upptäcker att spiralen gått sönder eller om du är orolig, kontakta din barnmorskemottagning för att byta ut den.

Vad ska jag göra om jag är orolig?

Om du är orolig kan du kontakta din barnmorskemottagning för att få rådgivning och boka en undersökning. Ser din barnmorska att du har spiralen Novaplus T380 kan du välja att byta den, även om du inte har haft några besvär.

De flesta barnmorskemottagningar kan erbjuda en undersökning inom två veckor. Väntetiden för besök på specialistmottagning är längre. Målsättningen är att undersökning och behandling ska genomföras inom tre månader. Du får en ny spiral om du vill. Kopparspiraler är gratis.

Kan jag ansöka om ersättning?

Patienter som får en skada i samband med hälso- och sjukvård kan ansöka om ersättning enligt patientskadelagen. Anmälan görs på www.lof.se där du sedan kan följa ditt ärende digitalt. Du kan även ladda ner en blankett på Löfs webbplats eller få den hemskickad.

Ersättning vid patientskada

Till toppen av sidan