Hjälpmedel

Att få hjälpmedel

Ditt hjälpmedel ska passa dig och dina behov. Här kan du läsa om hur det går till att få olika typer av hjälpmedel genom vården. Du kan också läsa om hur du köper ett hjälpmedel själv.

Innehåll - Att få hjälpmedel

Visa innehåll som:
Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt.

Arbetshjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning eller en sjukdom kan behöva särskilda hjälpmedel för att kunna arbeta.

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning och har problem i din bostad kan söka bidrag för bostadsanpassning. Bidraget syftar till att ge dig möjlighet att fungera i din bostad.

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel gör det lättare för dig som har en funktionsnedsättning att utöva olika fritidsaktiviteter, hobbys eller sporter. Det varierar mellan olika regioner vad som räknas som fritidshjälpmedel och vilket stöd du kan få för att låna eller köpa dessa.

Hjälpmedel i skolan

Du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd du behöver för att kunna gå i skolan eller studera på högskola och universitet. Du ska få hjälpmedel och kurslitteratur som fungerar för dig.

Hjälpmedel i Skåne - vart vänder jag mig?

I Skåne delar Region Skåne och de skånska kommunerna på ansvaret för hjälpmedel. Ansvarsfördelningen görs utifrån typen av hjälpmedelsbehov och hur gammal personen är som behöver hjälpmedlet.

Köpa hjälpmedel själv

Ibland kan du inte få det hjälpmedel du vill ha utskrivet av vården. Då kan du välja att köpa hjälpmedlet själv.

Beställ speciallivsmedel i Skåne

Om du har en begränsad förmåga att tillgodogöra dig vanlig kost eller näring kan du förskrivas speciallivsmedel som komplement eller ersättning.

Byte av andningshjälpmedel från Philips i Skåne

Använder du andningshjälpmedlet CPAP, Bi-Level PAP eller en hemrespirator från Philips? Då behöver ditt hjälpmedel bytas ut.

Beställ glutenfria produkter till barn och unga i Skåne

Du kan ansöka om att beställa glutenfria produkter om ditt barn har celiaki. Celiaki kallas också glutenintolerans. Du kan också ansöka från att du är 13 år upp till och med 19 år.

Beställ hjälpmedel för behandling av diabetes i Skåne

Har du fått förskrivna hjälpmedel för behandling av diabetes? Då kan du logga in på 1177.se för att beställa ditt hjälpmedel.

Service och reparation av hjälpmedel i Skåne

Om ditt hjälpmedel går sönder eller slutar att fungera behöver det repareras. Då och då behöver hjälpmedel också servas och kontrolleras. I Skåne är det både Region Skåne och kommunerna som reparerar och servar hjälpmedel. Vem som gör vad beror på hur gammal du är.

Lämna tillbaka hjälpmedel du inte behöver

Du som inte behöver ditt hjälpmedel längre ska lämna tillbaka det på din hjälpmedelsmottagning. Kan du inte lämna tillbaka det själv går det bra att en närstående gör det. Stora hjälpmedel kan du få hämtade.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Läs om hur tolktjänster vid funktionsnedsättning fungerar.

Till toppen av sidan