SKA DU FÖDA SNART?

Frågor och svar om covid-19 och graviditet i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du som är gravid verkar inte bli mer sjuk än andra som blir sjuka i covid-19. Här finns frågor och svar om covid-19 och graviditet.

Vad ska jag göra om jag får covid-19?

Svar: Om du som är gravid får ett provsvar som visar att du har covid-19 ska du kontakta din barnmorskemottagning samma dag. Är det en helgdag, ska du istället ringa till förlossningen. Gravida som får covid-19 kan behöva extra behandling och övervakning under graviditeten.

Hur påverkas jag som gravid om jag får covid-19?

Svar: De flesta som är gravida får milda eller måttliga symtom, som liknar förkylning eller influensa. För de som är gravida och har högt blodtryck, fetma eller diabetes, kan symtom och besvär bli allvarligare.

Covid-19 kan också påverka risken för blodpropp. Därför är det viktigt att du berättar för din barnmorska om du får ett provsvar som visar att du har covid-19.

Du som är gravid ska följa de allmänna råd som finns för covid-19 för att undvika att bli sjuk. Från och med vecka 36 ska du vara extra försiktig eftersom en luftvägsinfektion kan vara särskilt besvärlig i slutet av graviditeten. Då är det extra viktigt att försöka undvika att smittas.

Hur påverkas fostret om jag som gravid blir sjuk i covid-19?

Svar: Viruset är nytt och därför är kunskapen om det begränsad. Det finns än så länge inget som tyder på en ökad risk för missfall. Det finns heller inget stöd för att viruset kan gå över till fostret under graviditeten. Därför är det inte sannolikt att viruset skulle kunna orsaka fosterskador om du som är gravid får covid-19. En svår virusinfektion innebär alltid en viss risk för att förlossningen kan sättas igång tidigare.

Vad ska jag göra om jag är gravid och har förkylningssymtom eller feber?

Svar: Det finns inga särskilda rekommendationer för gravida, du ska följa de allmänna råd som finns för att undvika att bli sjuk. 

Kan jag gå på bokat besök hos barnmorska även om jag har symtom på förkylning?

Svar: Ring till din mottagning och berätta om dina symtom. Din barnmorska kan bedöma om du ska komma på ditt besök eller om du ska få en ny tid.

Jag är rädd för att bli smittad, kan jag hoppa över något av mina bokade besök på barnmorskemottagningen?

Svar: Alla barnmorskemottagningar i Skåne följer Region Skånes rutiner för hygien. Det är viktigt att du kommer på dina besök för att följa graviditetens utveckling. Om du känner dig osäker kan du ringa din mottagning eller kontakta mottagningen genom 1177 Vårdguidens e-tjänster.  

Får jag som blivande medförälder följa med på ett bokat besök på barnmorskemottagningen?

Svar: Ja, blivande medföräldrar är välkomna att följa med till barnmorskemottagningar när det finns möjlighet att hålla avstånd i väntrum och undersökningsrum. Kontakta din barnmorskemottagning för att höra vad som gäller.

Om du som blivande medförälder är förkyld eller har symtom på covid-19 får du inte följa med till barnmorskemottagningen. Detsamma gäller om någon annan i hushållet har covid-19. Blivande medföräldrar får gärna delta vid barnmorskebesök via telefon eller video.

Får jag som blivande medförälder följa med på ultraljud?

Svar: Nej, det är inte tillåtet. Du som blivande medförälder får inte vara med på undersökning med ultraljud. Du får inte heller vänta i väntrummet.

Om undersökningen med ultraljud upptäcker något med fostret som inte är normalt, kan du som blivande medförälder få vara med vid kommande undersökningar om du är frisk och inte har symtom som skulle kunna vara covid-19.

Jag är under 18 år och gravid, får en förälder följa med mig på besök, till exempel för ultraljud?

Svar: En förälder eller vårdnadshavare får följa med sitt barn på bokat besök och besöka sitt barn som är inlagd för vård. Det gäller för all vård i Region Skåne. Din förälder får inte följa med om hen har symtom av luftvägsinfektion, till exempel hosta, feber eller halsont.

Kan barnet smittas genom amning?

Svar: Viruset har inte hittats i bröstmjölk. Det finns många välkända och positiva effekter med amning.

Om du har covid-19, finns en risk att du kan smitta barnet genom droppsmitta. Då kan du få hjälp med en särskild rutin vid amningen av vårdpersonal efter förlossningen.

Här finns mer information om covid-19 för dig som ska föda barn i Skåne

Till toppen av sidan