Avgifter vid vaccination

Sammanfattning

Sammanfattning

Hur mycket det kostar att vaccinera sig beror på vilket vaccin det gäller. Du betalar en grundavgift på 200 kronor per vaccinationstillfälle och ett pris för själva vaccinet, se prislistan nedan. Om du får flera vaccinationer vid samma tillfälle betalar du alltså bara en grundavgift, förutom avgiften för varje vaccin.

Grundavgiften är densamma oavsett om vaccinationen sker inom primärvården eller specialistvården, och oavsett om du träffar en läkare eller sjuksköterska.

Vaccination mot influensa och pneumokocker

Vaccination mot influensa och pneumokocker är gratis för dig i Skåne som fyllt 65 år, gravid eller tillhör en riskgrupp. För övriga kostar vaccination mot influensa 130 kronor. 

Vaccination mot pneumokocker, det vill säga lunginflammation, kostar 330-560 kronor (varav 100 kronor i grundavgift) beroende på vaccin, se prislista nedan.

Läs mer

Influensavaccination och riskgrupper

Vaccinationer av barn 

Alla barn erbjuds kostnadsfria vaccinationer. Vaccinationerna är frivilliga och ges enligt Socialstyrelsens nationella program för barnvaccination.

Läs mer

Barnvaccinationer

Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer

Högkostnadsskyddet gäller inte

Högkostnadsskydd och frikort gäller inte vid vaccinationer. När du vaccinerar dig kan du heller inte få ersättning för dina resekostnader. Du kan betala kontant eller med kort.

Vaccinprislista

*Grundavgift gäller per vaccinationstillfälle

Vaccin

Vaccinpris

Grund-
avgift

BCG (tbc) 0 kr 0 kr
Difteri 200 kr 200 kr
DiTe booster 90 kr 200 kr
Gammaglobulin (Beriglobin) 220 kr 200 kr
Gula Febern 230 kr 200 kr
Haemophilus (ACT-HIB) 250 kr 200 kr

Hepatit A
    Havrix barn (under 18 år)
    Havrix vuxna


200 kr
230 kr

200 kr
200 kr
Hepatit B
   HBVAXPRO barn (under 18 år)
   HBVAXPRO vuxen

130 kr
160 kr

200 kr
200 kr
Hepatit A+B
   Twinrix barn
   Twinrix vuxen

270 kr
380 kr
Visa mer
Publicerad:
2015-08-13
Redaktör:

Redaktionen 1177, Region Skåne.

Granskare:

Pia Landgren, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne.