Hjälpmedel för synen

Glasögonbidrag och kontaktlinsbidrag i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du behöver skicka in en ansökningsblankett för att ansöka om bidrag till glasögon eller kontaktlinser. Här finns information om hur du ska ansöka och göra för att få bidraget utbetalt.

Hur ansöker du om bidrag?

Du ansöker om bidrag till glasögon eller kontaktlinser genom att ladda ner och fylla i ansökningsblanketten:

Skicka in blanketten tillsammans med ditt recept. Du ska också skicka med en A4-kopia på kvittot för glasögonen eller kontaktlinserna som du har köpt. Du skickar papperna till adressen som står på blanketten.

På blanketten finns mer information om:

  • vilka bidrag som du kan söka
  • vilken yrkeskategori som får skriva recept för de olika typerna av bidrag
  • hur ofta du kan ansöka om respektive bidrag.

När betalas bidraget ut?

Om du skickar in uppgifterna och de registreras innan den 15:e innevarande månad, betalas bidraget ut i början av nästa månad. I annat fall betalas bidraget ut nästkommande månad. 

Hur får du bidraget utbetalt?

Bidraget kan betalas ut direkt till ditt bankkonto om du har ditt kontonummer registrerat i Swedbanks kontoregister. Detta gäller oavsett vilken bank du har konto hos. Du kan registrera ditt bankkonto i kontoregistret på Swedbanks webbplats. Du får inget meddelande när pengarna är insatta på kontot.

Om du inte har ditt kontonummer registrerat i Swedbanks kontoregister får du bidraget utbetalt via ett skriftligt meddelande, en utbetalningsavi. Du måste visa legitimation för att kunna lösa in utbetalningsavin på banken.

För dig som är under 18 år

Är du under 18 år betalas bidraget ut till din vårdnadshavare. Pengarna sätts in på vårdnadshavarens bankkonto. Har din vårdnadshavare sitt bankkonto registrerat i Swedbanks kontoregister kommer bidraget betalas ut direkt. Detta gäller oavsett vilken bank vårdnadshavaren har konto hos. Din vårdnadshavare kan registrera sitt bankkonto i kontoregistret på Swedbanks webbplats.

Om din vårdnadshavare inte har ditt kontonummer registrerat i Swedbanks kontoregister betalas bidraget ut via en utbetalningsavi. Din vårdnadshavare måste visa legitimation för att kunna lösa in utbetalningsavin på banken.

Om du är asylsökande eller papperslös

Du som är asylsökande eller papperslös kan också få bidrag. Du ska då göra en ansökan om att få ett "förhandsbesked om utbetalning av bidrag". Optikern behöver förhandsbeskedet för att kunna prova ut glasögonen eller kontaktlinserna.

Fyll i och skicka in blanketten Ansökan om förhandsbesked.

Du skickar din ansökan till adressen som står på blanketten. Efter det får du ett besked med posten. I det står det om du får din ansökan godkänd eller inte. Din ansökan är godkänd om det står att den beviljas. Din ansökan är inte godkänd om den avslås.

Om din ansökan blir godkänd tar du med den till en optiker. Bidragets storlek avgör om och hur mycket du behöver betala hos optikern.

Du betalar inget för dina nya glasögon eller kontaktlinser om:

  • de kostar mindre än vad du får i bidrag
  • de kostar lika mycket som du får i bidrag.

Du får själv betala en del av dina nya glasögon eller kontaktlinser om de kostar mer än vad du får i bidrag.

Kontakt vid frågor

Till toppen av sidan