Söka vård

Patientavgifter i vården i Skåne

Patientavgifter i vården i Skåne - svenska lättlästInnehållet gäller Skåne

Här står vad du får betala för några vanliga sjukvårdsbesök i Skåne.

En del sjukvård i Skåne är gratis. Men oftast behöver du betala en patientavgift för besöket.

Kostnaderna på den här sidan gäller för:

 • Region Skånes mottagningar och sjukhus.
 • privata mottagningar som Region Skåne har avtal med.

Gratis vård för barn, ungdomar och äldre personer

Vården är gratis i de här fallen:

 • Du är yngre än 20 år.
 • Du är 85 år eller äldre.

Så här mycket kostar några vanliga besök

Besök på en vårdcentral

 • Besöket är gratis när du träffar en sjuksköterska, undersköterska eller distriktssköterska.
 • Alla andra besök på vårdcentralen kostar 200 kronor. Till exempel hos en läkare.

Besök på ett sjukhus eller hos annan specialiserad vård

 • Besök hos läkare kostar 300 kronor.

  Men det kostar bara 100 kronor om du har en remiss. Remissen kan du få från exempelvis en läkare på vårdcentralen. Du får remissen om du behöver vård på en annan mottagning.
 • Besök på akutmottagningen kostar 400 kronor.
 • Alla andra besök på sjukhuset kostar 200 kronor. Till exempel hos en sjuksköterska, psykolog, kurator, arbetsterapeut eller en rehabiliteringskoordinator.

Vissa besök är alltid gratis

Besöket är gratis i de här fallen:

 • Du är yngre än 70 år och lämnar ett cellprov. Cellprovet kan visa om du har sjukdomen cancer i livmodern eller om du riskerar att få sjukdomen.
 • Du har en funktionsnedsättning och får därför stöd och behandling. Det kallas för habilitering.
 • Du blir kallad till undersökningen mammografi där du får dina bröst undersökta. Undersökningen kan visa om du har sjukdomen bröstcancer eller om du riskerar att få sjukdomen.
 • Du besöker en barnmorskemottagning eller en barnavårdscentral.
 • Du är mellan tolv år och tjugotre år och besöker en ungdomsmottagning.

Om du inte kan komma

Kan du inte komma på besöket? Kontakta mottagningen så fort du kan och berätta det. Då kan någon annan komma dit och få hjälp istället.

Kontakta mottagningen senast 24 timmar före besöket. Då kan du avboka tiden gratis. Avbokar du tiden senare än så får du betala 200 kronor eller mer. Du får betala även om besöket egentligen hade varit gratis.

Du behöver bara betala om du är 20 år eller äldre.

Du får en räkning med posten. Räkningen kallas för faktura.

Du måste betala även om du har ett frikort.

Så här betalar du för besöket

Du kan betala för besöket med bankkort eller med pengar.

Du kan också välja att betala besöket senare. Då får du hem en räkning som kallas faktura.

Det är dyrare att betala med faktura. Du får betala både för besöket och 50 kronor mer för själva fakturan.

Fakturan kommer med posten i början av månaden. Betala räkningen senast i slutet av månaden. Det är viktigt att du betalar i tid. Annars får du en ny räkning och får betala 60 kronor till.

Högkostnadsskyddet är en gräns för vad du behöver betala

Du betalar som mest 1200 kronor för sjukvård under tolv månader. Detta kallas för högkostnadsskydd.

Exempel: Du träffar en läkare i april. Sedan besöker du sjukvården flera gånger. I oktober har du betalat totalt 1200 kronor. Då kan du be om ett frikort och så behöver du inte betala för fler besök förrän i april nästa år. Då har det gått tolv månader sedan ditt första besök.

Har du blivit inlagd på sjukhus? Då gäller inte frikortet och du får betala för vården.

Så här gör du för att få ett frikort

Har du betalat 1200 kronor under tolv månader? Då kan du be personalen om ett frikort.

Ibland kan personalen se i sina system hur mycket du har betalat. Men du kan också själv behöva visa hur mycket du har betalat.

Så här kan du visa hur mycket du har betalat:

 • Visa kvitton från tidigare besök eller betalda räkningar.
 • Visa ett gult högkostnadskort där det står vad du har betalat. Du kan få det gula högkostnadskortet på exempelvis en vårdcentral.

Så mycket kostar det att vara inlagd på sjukhus

Du kan behöva stanna kvar på sjukhuset i vissa fall. Till exempel om du behöver vård under flera dagar. Då gäller inte frikortet och du får betala för vården.

Så här mycket kostar det att vara inlagd på sjukhus:

 • Du betalar 110 kronor varje dag under de första trettio dagarna.
 • Efter trettio dagar betalar du istället 55 kronor varje dag.

Du får en räkning skickad till dig med posten.

Du kan få betala mindre för vården

I vissa fall kan du få betala mindre om du blir inlagd på sjukhus. Till exempel om du inte tjänar så mycket pengar. Då ska du tjäna mindre än 7700 kronor före skatt varje månad. Det gäller också dig som är pensionär.

Då får du betala så här mycket istället:

 • Du betalar 110 kronor varje dag under de första fem dagarna.
 • Efter fem dagar betalar du istället 55 kronor varje dag.

Kan du inte arbeta och får därför pengar från myndigheten Försäkringskassan? Då kan du i vissa fall få betala 50 kronor varje dag.

Då ska det här stämma in på dig:

 • Du har en sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Du får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning.
 • Du är yngre än 40 år.

Så här ansöker du om att betala mindre

 1. Skriv ut och fyll i den här blanketten: Ansökan om lägre avgift för sjukvård. Du kan också få blanketten på sjukhuset.
 2. Skriv ut ett intyg som visar att du kan få betala mindre. Till exempel att du tjänar mindre än 7700 kronor eller att du är yngre än fyrtio år och får pengar från Försäkringskassan.

  Du kan få intyget från exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket eller ditt jobb.
 3. Skicka in blanketten och intyget.

  Du hittar rätt adress på blanketten.

  Du kan också ge blanketten och intyget till personalen på sjukhuset, så hjälper de dig.
Till toppen av sidan