Hitta rätt i Skånes vård

Skriv ut (ca 12 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Skånes hälso- och sjukvård består av primärvård och specialistsjukvård. Vårdcentralen är basen inom primärvården, och det är hit du vänder dig i första hand om du är sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa. Här finns personal med bred kompetens som behandlar de vanligaste sjukdomarna. I primärvården kan du även vända dig till exempelvis en barnavårdscentral för hälsokontroll av ditt barn, barnmorskemottagning för graviditetsplanering eller ungdomsmottagning, dit unga kan gå för att prata med någon. Om du behöver ytterligare vård kan primärvården skriva remiss till en annan specialist.

Primärvården och specialistsjukvården i Skåne bedrivs i både privat som offentlig verksamhet. Här finns akutsjukhus med dygnet runt-öppna akutmottagningar och närsjukhus som främst fokuserar på planerad vård, till exempel operationer. Akutsjukhusen ligger i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Närsjukhusen hittar du i Trelleborg, Simrishamn, Landskrona, Hässleholm, Ängelholm och Ystad.

Visa mer

Hälso- och vårdval

Hälso- och vårdval

I Skåne finns flera olika hälso- och vårdval, som innebär att du kan välja den vårdgivare eller mottagning du vill gå till.

När det gäller vårdcentral, barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning samt barn- och ungdomstandvård listar du dig där du vill gå.  

Vid övriga vårdval får du oftast en diagnos hos en läkare eller optiker (för grå starr). Därefter kan du välja vilken behandlare du vill gå till. För några av vårdvalen behöver du ingen remiss utan kan själv kontakta mottagningen direkt. 

Läs mer om att välja vårdgivare i Skåne

Fäll ihop

E-tjänster

E-tjänster

I Skåne erbjuder de allra flesta vårdcentraler och specialistmottagningar e-tjänster. Olika mottagningar erbjuder olika tjänster till sina patienter. Du kan till exempel av- och omboka tid, förnya recept eller få direkt åtkomst till delar av din journal. Logga in på 1177.se så kan du också se vilken vårdcentral eller barnavårdscentral du är listad på, och byta mottagning när du vill.

För att använda e-tjänsterna så loggar du in med din e-legitimation. Du kan också logga in med hjälp av en engångskod som skickas till din mobiltelefon. Då behöver du ett personligt användarkonto, som du enkelt beställer lösenord till på samma sida som du loggar in.

Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster
Logga in

Fäll ihop

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon

Om du behöver sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på frågor, ger medicinska råd och vägleder dig rätt i vården.

Sjuksköterskorna bedömer vårdbehovet utifrån de symtom som beskrivs och vägleder dig till rätt vård. Om det är många som ringer samtidigt kan du använda möjligheten att bli uppringd. Du behåller då din plats i kön. 1177 Vårdguiden på telefon är ett komplement till din vårdcentral och kan även ge dig information om jourhavande tandläkare under lördagar, söndagar och helgdagar.  

Om du är på plats i utlandet ringer du +46 771-11 77 00.

Du som använder texttelefon eller bildtelefon kan få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Läs mer om tjänsterna texttelefoni.se och bildtelefoni.net

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112.

1177 Vårdguiden på telefon

Fäll ihop

Ta med dig legitimation när du söker vård

Ta med dig legitimation när du söker vård

Du behöver ta med dig din legitimation när du besöker vården. Personalen måste vara säker på vem du är och att dina uppgifter dokumenteras i rätt patientjournal.

Fäll ihop

Primärvård

Primärvård

Vårdcentralen utgör basen inom primärvården och inom sjukvården i stort. I primärvården ingår också barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, psykoterapi-mottagningar, smärtmottagningar, familjecentraler och BUP:s första linjen-mottagningar. Primärvården är också en del av det som kallas öppenvård. Öppenvård innebär att man får åka hem efter att ha varit i kontakt med sjukvården, medan man i slutenvård blir inlagd på sjukhuset.

Vårdcentralen – hit vänder du dig i första hand

Till vårdcentralen vänder du dig i första hand om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa. Hit vänder du dig för alla de besvär som inte kräver omedelbar vård på sjukhus, det vill säga besvär som inte är livshotande eller akuta. På en vårdcentral arbetar personal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa och olika skador. Du kan även vända dig till vårdcentralen för bland annat mindre sårskador, hudproblem, gynekologiska besvär eller om du till exempel behöver sy ett sår. På vårdcentralen får du en första bedömning av dina besvär. Behöver du ytterligare vård kan vårdcentralen lotsa dig vidare till rätt instans. Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill gå till. Du väljer genom att lista dig och har även möjlighet att byta när du vill.

Läs mer om att välja vårdcentral

På en vårdcentral finns det tillgång till läkare som är specialist i allmänmedicin, en så kallad allmänläkare. En allmänläkare kan ibland kallas för distriktsläkare, husläkare eller familjeläkare. De tar hand om de som drabbas av någon av de vanligaste sjukdomarna i samhället och sköter behandlingen vid kroniska sjukdomar, som till exempel diabetes. På en vårdcentral finns det också tillgång till distriktssköterska, undersköterska, fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut, dietist och kurator/psykolog. Vissa vårdcentraler har också tillgång till legitimerad naprapat och legitimerad kiropraktiker, som arbetar för att behandla smärta i rörelseorganen. 

Vårdcentralerna i Skåne kan erbjuda en astma/KOL-mottagning, diabetesmottagning och en mottagning som genomför minnesutredningar. På vissa vårdcentraler kan det även finnas någon eller några specialiserade mottagningar, så som äldrevårdsmottagning, hjärtsviktsmottagning, gynekologisk specialistmottagning och unga vuxna-mottagning.

Läs mer om vårdcentralens yrkesgrupper och dess mottagningar

Barnavårdscentralen (BVC)

På en barnavårdscentral arbetar distriktssköterskor eller sjuksköterskor specialistutbildade i barn och ungas hälsa. Här arbetar specialister i allmänmedicin, som har arbetserfarenhet inom barn och ungas hälsa och även barnläkare, specialister i barn- och ungdomsmedicin

Man vänder sig till en barnavårdscentral för bland annat hälsokontroller av friska barn upp till 6 års ålder, därefter får barnen hjälp av skolhälsovården. BVC ger vaccinationer och du kan även vända dig hit för att få föräldrastöd eller råd om exempelvis amning, mat och sömn. Som förälder till sjuka barn, oavsett ålder, ska man vända sig till vårdcentralen eller ringa 1177 Vårdguiden på telefon på nummer 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vissa BVC erbjuder öppen mottagning, då man kan komma utan att beställa tid. Andra mottagningar kontaktar man för tidsbokning. Du väljer själv vilken barnavårdscentral du vill gå till med ditt barn och har även möjlighet att byta när du vill.

Läs mer om hur du väljer barnavårdscentral

På familjecentralen ligger barnavårdscentralen i samma hus som till exempel barnmorskemottagning, öppen förskola eller socialsekreterare.

Familjecentralen 
Undersökningar på barnavårdscentralen

Barnmorskemottagningen

En barnmorskemottagning kallas ibland även för mödravårdscentral (MVC). Mottagningen tar hand om vardagliga hälsofrågor som du stöter på som kvinna, och här arbetar barnmorskor med erfarenhet från andra områden inom vården där barnmorskor också arbetar, som förlossningsavdelningar och BB.

Du vänder dig hit för bland annat råd kring preventivmedel och tester för klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Här kan du få hjälp med graviditetsplanering, råd vid oönskad graviditet eller andra frågor kring sex och samlevnad. Mottagningen kan vara din trygga kontakt under graviditeten, då du får träffa gynekolog eller specialister i allmänmedicin på bestämda tider.
Man kan även vända sig hit för gynekologiska hälsokontroller. Kvinnor från 23 års ålder blir kallade för provtagning, så kallade cellprovskontroller, vilket är det bästa sättet för att upptäcka förändringar som kan vara tidiga tecken på livmodershalscancer. När du får din kallelse väljer du själv vart du vill gå. På mottagningen kan man också vaccinera sig mot HPV och livmoderhalscancer. Du har själv möjlighet att välja den barnmorskemottagning som passar dig bäst, och har alltid möjlighet att välja om senare.

Läs mer om hur du kan välja barnmorskemottagning

På familjecentralen ligger barnmorskemottagningen i samma hus som till exempel barnavårdscentralen, öppen förskola eller socialsekreterare.

Familjecentralen
Undersökningar på barnmorskemottagningen
Läs mer om HPV-vaccinering här

Familjecentralen

Centralen riktar sig till föräldrar och barn och här arbetar flera olika yrkeskategorier som exempelvis barnmorskor, förskollärare, socialsekreterare och läkare. Syftet med en familjecentral är att utifrån en familjs livssituation främja en god hälsa hos både barn och föräldrar. Detta gör man genom att skapa en tillgänglig mötesplats, stärka det sociala nätverket kring barn och föräldrar och fungera som ett stöd.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen finns till för unga tjejer och killar. På ungdomsmottagningar jobbar personer med olika yrken. Barnmorska och kurator finns på alla, och om man behöver finns det nästan alltid möjlighet att få träffa en läkare också. Precis som inom sjukvården så har all personal på ungdomsmottagningen tystnadsplikt.

Du kan vända dig till ungdomsmottagningen fram tills du är 23 år gammal. Ditt besök kostar inget. Hit kan du gå om du till exempel vill ha råd, stöd eller någon att prata med. Du kan även vända dig hit om du behöver preventivmedel, testa dig för någon sexuellt överförbar sjukdom, eller till exempel prata om din sexualitet och relationer. På de flesta mottagningarna kan man även få kondomer.

Här hittar du kontaktuppgifter till ungdomsmottagningarna i Skåne.
Läs mer på Umo.se (Ungdomsmottagningen på nätet)

Psykoterapimottagning

Om man är 16 år eller äldre och lider av till exempelvis lättare/medelsvår depression, ångest eller stress så kan man få olika former av psykoterapibehandling. Dessa former är KBT (kognitiv beteendeterapi), IPT (interpersonell psykoterapi) eller psykodynamisk terapi. KBT innebär en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. IPT är en terapeutisk behandling där relationer med andra människor står i fokus. Psykodynamisk terapi handlar om att bli medveten om orsaken till sitt agerande.

Tillsammans med din läkare bestämmer du vilken typ av behandling som passar. Ni bestämmer även val av vårdnivå, till exempel om vården ska fortsättas med stödsamtal på vårdcentralen eller om det behövs längre behandling inom psykiatrin. Du kan välja mottagning för någon form av psykoterapi efter det att du har fått remiss från läkare. Vid de olika psykoterapi-formerna kan behandlingen utföras av till exempel en legitimerad psykoterapeut eller psykolog. Du har möjlighet att välja mottagning var som helst i Skåne, du kan till exempel välja en som ligger nära ditt jobb. Läs mer här om mottagningens yrkesgrupper och hur du väljer psykoterapimottagning.

Smärtmottagning/ Multimodal smärtbehandling (MMS)  

På en smärtmottagning kan du få multimodal smärtbehandling (MMS). Behandlingen utförs av ett smärtteam bestående av minst tre olika kompetenser, varav en ska vara läkare. Tillsammans med din läkare kan du hitta en behandling som passar för dig som lider av långvarig smärta i rygg, nacke och axel, samt generaliserad smärta

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken behandlare du vill gå till för multimodal smärtbehandling, MMS. Du måste ha remiss från läkaren på den vårdcentral där du är listad innan du kan välja behandlare. 

Läs mer om hur du kan välja smärtmottagning

BUP:s första linjen-mottagningar 

Barn- och ungdomspsykiatrin, som förkortas BUP, har första linjen-mottagningar för barn och unga med lättare problem. Här kan du eller ditt barn/ungdom få hjälp med till exempel oro, ängslan, nedstämdhet, stress och sömnproblem. Mottagningarna riktar sig till barn och unga, från 6 – 18 år, och finns på flera olika platser i Skåne. Ring 020-51 20 20 för att kontakta Första linjen.

Hitta första linjen-mottagningar i Skåne

Fäll ihop

Specialistsjukvård

Specialistsjukvård

På specialistmottagningar träffar du läkare som är specialister inom andra områden än allmänmedicin. Specialistmottagningar finns både på sjukhus och i privat verksamhet, och här arbetar flera yrkesgrupper som är vidareutbildade inom en mängd specialiteter. Här arbetar bland annat en ortoped, psykiatrisjuksköterska eller till exempel en fysioterapeut med inriktning mot stroke-rehabilitering.

Inom hälso- och vårdvalet kan du som bor i Skåne även välja mottagningar inom specialistsjukvård. Du kan välja hudsjukvård, ögonsjukvård och LARO-mottagning (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende). Dessa mottagningar kan du välja och kontakta utan remiss. Du har även möjlighet att välja gråstarrsmottagning. Här gör du valet efter att en ögonläkare eller optiker bedömt att du kan behövas opereras för grå starr. Då skickas en remiss till den mottagning du har valt.

Läs mer om hälso- och vårdval i Skåne.

Fäll ihop

Skånes sjukhus

Skånes sjukhus

I Skåne finns det akutsjukhus och närsjukhus med olika typer av vård och specialiteter.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen bedriver specialiserad vård inom öppen och sluten vård. Akutsjukhus har akutmottagningar som är öppna dygnet runt. På en akutmottagning tar man hand om svårt sjuka patienter med till exempel bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador och djupa sårskador.

Centralsjukhuset Kristianstad

Helsingborgs lasarett

Skånes Universitetssjukhus i Lund

Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Närsjukhus

Närsjukhus är mindre sjukhus som finns på flera håll i Skåne. De har profilerat sig inom vissa specialiteter och fokuserar främst på planerad vård, till exempel vissa typer av operationer. I Skåne finns följande närsjukhus: Hässleholms sjukhus, Lasarettet i Landskrona, Lasarettet i Trelleborg, Lasarettet i Ystad, Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn och Ängelholms sjukhus.

Fäll ihop

Tandvård

Tandvård

Barn- och ungdomstandvård

Alla barn och unga vuxna i Skåne får avgiftsfri tandvård till och med det år du fyller 22 år. Det gäller både om de går till en privat tandläkare eller om de går till folktandvården. Du väljer själv vilken tandvårdsenhet du vill gå till med ditt barn. För att du ska få kostnadsfri barn- och ungdomstandvård måste du välja en tandvårdsenhet som har avtal med Region Skåne. Läs mer om hur du väljer barn- och ungdomstandvård.

Läs mer om tandvård för barn och unga vuxna.  

Specialisttandvård för barn och ungdom

Du som bor i Skåne väljer i samråd med barnets ordinarie tandläkare vilken specialisttandvårdsenhet som ditt barn vill bli remitterad till. Du väljer specialisttandvårdsmenhet när aktuell tandvård är föremål för specialistbehandling.

Läs mer om hur du väljer specialisttandvård för barn och unga vuxna.

Tandreglering för barn och ungdomar

Tandreglering, så kallad ortodonti, behövs när tänderna vuxit snett, sitter för tätt eller om något annat i bettet behöver förbättras, som till exempel kontakten mellan tänderna när man biter ihop. Om du som patient är missnöjd med ditt bett ska du prata med din tandläkare som då gör en första bedömning. Din tandläkare kan sedan, om ditt bettfel är stort, kontakta en urvalsansvarig tandregleringsspecialist som på uppdrag av Region Skåne bedömer om bettfelet är så stort att det ger rätt till kostnadsfri tandreglering. I de fall som bettfelet uppfyller kraven för kostnadsfri tandreglering betalar Region Skåne tandvården till barn och ungdomar 0-22 år. Du väljer då som vårdnadshavare eller myndig person vilken av Region Skåne avtalad tandregleringsspecialist du vill gå till.

Läs mer om tandreglering.

Vuxentandvård

I Sverige har alla rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Försäkringskassan håller i stödet. Det statliga tandvårdssystemet innehåller tre delar, ATB, ett högkostnadsskydd och STB. Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) får alla från 1 juli det år man fyller 20 år. Högkostnadsskyddet innebär att Försäkringskassan går in och betalar en del av kostnaden för din tandvård om du under en 12 månaders period får tandvårdskostnader över 3000 kronor. Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) är till för dig som har en sjukdom och funktionsnedsättning.

Läs mer om vuxentandvård.

Fäll ihop

Hembesök av läkare

Hembesök av läkare

Om du behöver komma till en vårdcentral, men har svårt att själv ta dig dit kan du få hembesök av en läkare. Hembesök betyder att en läkare kommer hem till patienten. Patienten får en medicinsk bedömning av läkaren och i vissa fall kan behandlingen påbörjas i hemmet. Servicen vänder sig främst till äldre och till personer med flera sjukdomar, men även till familjer med barn som är sjuka och som av olika anledningar har svårt att besöka vården, till exempel dig som ensam förälder med flera barn som har svårt att åka hemifrån.

Du kan inte själv boka ett hembesök av läkare, utan beställningen går via vårdpersonal efter medicinsk bedömning. Du kan kontakta din vårdcentral som vid behov kan beställa hembesök åt dig. Dygnet runt kan du också kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177. Telefonsjuksköterskorna ger råd och medicinsk bedömning och kan även göra beställning. Om du har hemsjukvård kontaktar du sjuksköterskan i kommunen som kan beställa hembesök åt dig.

Patientavgiften skiljer sig beroende på vad för typ av hembesök det är. Avgiften för ett hembesök är samma som besöksavgiften. Avgifter för hembesök kan registreras i högkostnadsskyddet.  

Fäll ihop

Så här gör du

Så här gör du

Om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa.

Akut sjuk

Vid akut, livshotande tillstånd, ring 112.

Vård på vårdcentralen - även på kvällar och helger

Vänd dig i första hand till din vårdcentral om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa. Här finns vårdpersonal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de flesta problem. Många vårdcentraler har öppet även på kvällar och helger. Glöm inte att ta med dig legitimation. Se mer i tjänsten Hitta vård.

Råd om vård på telefon -1177

Du kan dygnet runt ringa 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177. Här får du prata med erfarna sjuksköterskor som svarar på dina frågor om sjukdom och hälsa, gör en medicinsk bedömning och hänvisar dig rätt om du behöver besöka vården.

Råd om vård på webben - 1177.se

Här på 1177.se kan du få råd om vård och kan läsa om sjukdomar, graviditet, barns hälsa och mycket mer. Du kan dessutom hitta kontaktuppgifter till vården i tjänsten Hitta vård och under "Other languages" finns översättningar till olika språk

Om du har kommunal hemsjukvård

Om du bor i särskilt boende och behöver sjukvård eller behandling, kontakta sjuksköterskan eller annan personal på boendet. Om du bor hemma och behöver sjukvård eller behandling, men på grund av sjukdom eller skada inte kan ta dig till vårdcentralen, kontakta kommunens distriktssköterska.

Tandvård

Kontakta i första hand din vanliga tandläkare vid akuta tandbesvär under dagtid måndag–fredag. Har du ingen tandläkare kan du vända dig till den tandläkare som ligger närmast. Sök tandläkare här. Om du är i behov av akut tandvård på lördagar, söndagar, helgdagar och helgaftnar kan du vända dig till en tandläkare som har helgjour. Vilken tandläkare som har helgjour varierar och för att veta vem du kan besöka ringer du telefonnumret 0771-160 170. Under kvällar och nätter hänvisas olycksfall och akuta mun- och tandproblem till sjukhusens akutmottagningar. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 12 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-06-07
Redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Monica D Larsson, Enheten för vårdkommunikation, Region Skåne