فیلم: آیا میتوانم برای پیگیری و تماس با خدمات درمانی کمک دریافت کنم؟
Film: Kan jag få hjälp att hålla reda på mina olika vårdkontakter – persiska

 
Publicerad:
2016-01-22
Redaktör:
ویرایشگر وب: Vårdguiden 1177, Vogel Helena
Teknisk producent:
تولید کننده: produktion Amphi