Infektioner i mage och tarmar

Kolera

Kolera är en diarrésjukdom som orsakas av en bakterie. Kolera sprids bland annat med förorenat vatten eller mat. Sjukdomen finns oftast i länder med dåligt fungerande vatten och avloppsrening.

Det finns drickbart vaccin mot kolera, men du behöver vanligtvis bara vaccination om du ska vistas länge i områden där sjukdomen är vanlig.

Symtom på kolera

Det tar oftast några dygn till en vecka från det att du blir smittad tills att du blir sjuk.

Du som har blivit smittad av kolera kan få vattniga diarréer och snabbt förlora stora mängder vätska.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om tror du har smittats av kolera. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om något av följande stämmer in på dig:

  • Vattniga diarréer som gör att du är mycket trött och svag.
  • Hög feber och frossa.
  • Återkommande kräkningar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom och hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 om du vill ha sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälpa att bedöma symtom. Läs mer om hur du får vård utomlands och vad du behöver tänka på.

Så smittar kolera

Smittan sprids bland annat med förorenat vatten och med mat som inte är ordentligt kokt eller stekt.

Behandling

Du som har förlorat stora mängder vätska måste snabbt ersätta vätskeförlusten för att inte bli uttorkad. Ofta räcker det med att du använder vätskeersättning som du dricker.

Men om du till exempel har en allvarlig vätskebrist kan du behöva få vård på sjukhus för att få vätska och salter direkt in i blodet med dropp, och i vissa fall även antibiotika.

Påverka och delta i vården

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning ni vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan