Att välja vårdmottagning

Välja vårdmottagning

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. När du är sjuk eller har något besvär kan du söka vård på en vårdcentral.

Filmen handlar om dina möjligheter att välja öppenvård i hela landet.

Det kan finnas olika skäl till att välja en viss vårdcentral eller läkarmottagning. Du kan till exempel vilja gå till en som ligger nära hemmet eller jobbet. Den kan också ha personal som talar eller ger information på ett språk som du förstår.

Öppenvård som du kan välja

Du kan själv välja vilken mottagning du vill vända dig till för att få öppenvård. Till öppenvård räknas bland annat följande verksamheter: 

  • vårdcentral
  • barnavårdscentral
  • barnmorskemottagning
  • ungdomsmottagning
  • mottagning för specialiserad öppenvård, till exempel en hudmottagning.

När du behöver specialiserad öppenvård kan du ibland behöva remiss. Det avgörs av remissreglerna i regionen där du är folkbokförd och där du vill söka vård. Läs mer i kapitlet Information från regionerna.

Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in på 1177.se. Du kan till exempel förnya recept och boka, omboka eller avboka tider. Det är vanligt att mottagningar också erbjuder videosamtal. Då ser och pratar du med exempelvis en läkare eller barnmorska genom din dator, telefon eller surfplatta.

Vissa regioner har också egna appar eller digitala plattformar för att du ska kunna kontakta vården. Du kan till exempel boka videomöte eller få råd av en sjuksköterska via en chatt.

Välja vårdcentral

När du är sjuk eller har något besvär kan du alltid söka vård på en vårdcentral. Där kan du få behandling för många olika typer av besvär och sjukdomar. Du som behöver specialiserad vård ska bli hänvisad till rätt typ av mottagning.

Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i regionen där du är folkbokförd eller någon annanstans. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av en region och privata vårdcentraler som har avtal med regionen.

Att lista sig på en vårdcentral

Du kan också välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig på en vårdcentral. I vissa regioner listas du automatiskt på din närmaste vårdcentral om du inte aktivt väljer något annat. Du kan välja att lista dig på en vårdcentral var som helst i Sverige.

Även om du är listad på en vårdcentral har du möjlighet att söka vård på en annan vårdcentral.

Fast läkarkontakt

Du ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt på den vårdcentral där du är listad. Då kan du när det är möjligt, få träffa samma läkare varje gång som du söker vård på vårdcentralen.

Sätten att lista sig varierar

Det varierar mellan regionerna hur du gör när du vill lista dig på en vårdcentral. Läs mer om hur du gör i olika regioner i slutet av texten, i kapitlet Information från regionerna.

Kan jag byta vårdcentral?

Du kan byta den vårdcentral som du är listad på. Det kan vara om du inte är nöjd med den vårdcentral du har valt eller vill byta av något annat skäl. Du kan byta vårdcentral högst två gånger på ett år, om det inte finns särskilda skäl för att göra det fler gånger.

Ofta går det att välja och byta vårdcentral genom att logga in på 1177.se. Läs mer om hur du gör i slutet av texten, i kapitlet Information från regionerna.

Välja specialiserad öppenvård

Specialiserad öppenvård är precis som annan öppenvård, vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det innebär oftast att du får vård på en särskild mottagning med specialistläkare. Det kan till exempel vara en hudmottagning, en psykiatrisk mottagning eller en ögonmottagning. Du som har någon särskild sjukdom kan också direkt kontakta en mottagning som är specialiserad på din sjukdom, till exempel en njurmottagning.

Du kan välja att söka vård på en specialiserad öppenvårdsmottagning var du vill i Sverige, men ibland behöver du ha en remiss.

När behöver jag ha remiss?

En remiss är ett meddelande med information om att du som patient behöver en särskild bedömning, undersökning eller behandling. 

För att få en remiss måste du först söka vård på en vårdcentral. Sedan skickar läkaren på vårdcentralen en remiss till den mottagning du vill komma till, om det behövs.

Ibland kan du själv skriva en så kallad egen vårdbegäran om du vill boka tid på en särskild mottagning. Det kan också kallas egenremiss eller egenanmälan. I vissa regioner kan du göra en egen vårdbegäran genom att logga in på 1177.se.

Det varierar mellan regionerna vilka krav på remiss som finns för att kunna söka specialiserad öppenvård. Vissa regioner har inget krav på remiss alls. Läs mer om kraven i olika regioner längre ner, i kapitlet Information från regionerna.

Om du har en remiss kan det ibland gå fortare att få vård på en specialistvårdsmottagning. Hur fort du får vård beror på ditt medicinska behov och hur lång kö det är. Det är en läkare på mottagningen som bedömer ditt medicinska behov.

Att söka öppen specialistvård i en annan region

Om du vill söka vård på en specialistvårdsmottagning i någon annan region än där du är folkbokförd måste du först ta reda på om din hemregion kräver att du har remiss. Det kan också vara så att regionen där du vill söka vård kräver remiss. I sådana fall måste du ha det. Här kan du läsa mer om kraven i olika regioner.

Vad händer med min journal?

Om du väljer en ny vårdcentral eller specialistvårdsmottagning kan personalen där inte alltid se dina journaler från tidigare vårdgivare.

Om du vill att din nya mottagning ska kunna se dina gamla journaler måste du godkänna det. Prata med din nya vårdgivare om hur det går till.

Gäller vårdgarantin?

Vårdgaranti innebär bland annat att du ska erbjudas vård inom en bestämd tid och att du ska få hjälp med att åka någon annanstans om hemregionen inte kan erbjuda dig vård inom den tiden.

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du måste vara listad  på vårdcentralen där du söker vård för att vårdgarantin ska gälla.

När du söker vård i en annan region är det dina medicinska behov som avgör hur fort du får vård. Det är läkaren som gör den bedömningen.

Patientavgifter och sjukresor

Patientavgiften kan skilja mellan olika regioner och mellan olika typer av vård. Om du söker vård i någon annan region måste du betala den patientavgift som gäller där.

Om du själv väljer att söka vård utanför din egen region har du inte rätt att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan.

Information från regionerna

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Till toppen av sidan