Vård om du kommer från ett annat land

Tolkning till mitt språk

Du har rätt till tolk om du inte pratar svenska eller har svårt att förstå informationen på svenska. Det gäller både vid besök hos hälso- och sjukvården och tandvården. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Ett vårdbesök med tolk.

En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan olika språk.

Tolken har tystnadsplikt. Det betyder att hen inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det. Familj och vänner som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt.

Det är inte bra att ditt eller en släktings barn tolkar. Det är lätt att det då blir missförstånd i samtalet med läkare och vårdpersonal.

Örebro län

Rätt till språk- och teckenspråkstolk

Om du inte kan svenska eller om du är döv, hörselskadad eller talskadad har du rätt till kostnadsfri tolk. Det gäller både i sjukvården och tandvården.

Berätta för vårdpersonalen att du behöver tolk när du bokar ditt besök. Tala även om vilket språk det gäller. Personal bokar då en tolk till dig. Det kostar inget extra för dig som har behov av tolk. Tolk- och översättarservice har tolkar och översättare för 85 språk och dialekter och erbjuder tolkservice dygnet runt årets alla dagar. Läs mer om Tolk- och översättarservice på regionorebrolan.se

Tolkcentralen erbjuder tolkservice till döva, vuxendöva, hörselskadade, dövblinda och talskadade. Vanligtvis bokar personal tolk om du säger till att du behöver det, men du kan även boka själv. All tolkservice är avgiftsfri. Läs mer om Tolkcentralen på regionorebrolan.se och hur du bokar teckentolk.

Till toppen av sidan