Infektioner i mage och tarmar

Amöbainfektion

Amöbor är parasiter som kan orsaka en infektion. De sprids oftast genom mat eller vatten som inte är tillräckligt tillagat. Du kan få diarré och ont i magen. Behandlingen består av antibiotika.

Enligt smittskyddslagen är amöbainfektion en sjukdom som ska spåras varifrån den kommer, så kallad smittspårning. Sök därför vård om du tror att du har en infektion.

De flesta smittas i tropiska länder.

Symtom

Tiden från att du får i dig parasiten till att du får symtom är oftast mellan två och fyra veckor. Men det kan variera från några dygn till flera månader.

Det vanligaste symtomet vid amöbainfektion är diarré, som kan vara blodig och slemmig. Du kan också få ont i magen. Ibland kan man också ha en infektion utan att märka några symtom.

Amöbainfektionen kan också göra att du blir ordentligt sjuk, men det är ovanligt. Du får då ont i magen på höger sida under revbenen och feber.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du tror att du har amöbainfektion. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande symtom:

 • Du har blodiga diarréer.
 • Du har hög feber, frossa och känner dig mycket sjuk.
 • Du har svåra magsmärtor som inte går över trots att du har kräkts eller har haft diarré.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp med att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om du är utomlands

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälp med att bedöma symtom. Läs mer om hur du får vård utomlands och vad du behöver tänka på.

Undersökningar och utredningar

Hos läkaren får du berätta om dina symtom och när de började. Berätta också om du har varit utomlands de senaste månaderna. Det gäller särskilt om du har varit i Asien, Sydamerika eller Afrika.

Du får lämna ett avföringsprov när du är på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen. Provet skickas sedan iväg för att undersökas.

Ibland kan man behöva lämna blodprov och få levern undersökt med ultraljud.

Hur smittar det?

Amöbainfektionen sprids oftast genom vatten eller mat som inte är ordentligt kokt eller stekt. Det kan också spridas genom att du äter råa frukter och grönsaker. Även råa skaldjur, rå fisk och kallskuret kött kan sprida parasiten.

Parasiten lever och förökar sig i tarmen, och sprids vidare genom avföring. Den kan överleva utanför kroppen i flera veckor.

Parasiten kan också överföras mellan personer, om en person med amöbainfektion inte har tvättat händerna ordentligt efter att ha bajsat. Parasiten sprids som mest när man har diarré.

Infektionen kan spridas genom sex, särskilt genom anala samlag utan kondom.

Vanligast utomlands

Parasiten finns i hela världen, men de flesta har blivit sjuka efter att ha varit i tropiska eller subtropiska länder i Centralamerika, Sydamerika, Afrika eller Asien. Indien är det land där flest svenskar har blivit smittade.

Vad kan jag göra själv?

Du kan minska risken att bli sjuk genom att göra följande, särskilt om du reser till områden utanför Europa:

 • Ät väl genomstekt eller kokt mat.
 • Undvik att äta råa skaldjur och rå fisk.
 • Undvik att äta mat som har stått framme länge.
 • Skala eller skölj frukt och grönsaker innan du äter dem.
 • Tvätta händerna före en måltid och efter toalettbesök.
 • Drick vatten ur obrutna plastförpackningar eller glasförpackningar, eller som har kokats i en kvart och sedan snabbt kylts ner.

Undvik att sprida infektionen

Det finns en del du kan göra för att minska risken att smitta andra, om du har blivit sjuk:

 • Var mycket noga med att tvätta händerna efter att du har varit på toaletten, innan du börjar laga mat och innan du ska äta. Använd gärna flytande tvål.
 • Håll toaletten och handfatet rena.
 • Torka händerna med en egen handduk eller pappershanddukar.
 • Bada inte i bassäng om du har diarré. Vänta tills att du har vanlig konsistens på bajset och det har gått en vecka sedan du hade diarré.

Barn som är sjuka ska stanna hemma från förskola, skola eller annan barnomsorg.

Arbeta hemifrån så länge du har diarré. Du som arbetar med oförpackade livsmedel måste berätta för din arbetsledare att du har en amöbainfektion.

Behandling

Amöbainfektion behandlas med antibiotika.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

Du ska vara delaktig i din vård. Därför är det viktigt att du förstår informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Mer på 1177.se

Vård utomlands

Om du blir sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler beroende på vilket land du är i och hur snabbt du behöver få vård.

ICE – nödnummer till närstående i mobilen

Sjukvårdspersonal kan snabbt behöva komma i kontakt med dina närstående, till exempel vid olyckor eller om du hastigt blir sjuk. Spara därför telefonnummer till närstående i mobilen och döp kontakterna till ICE.

Reseapotek

Vad du tar med dig i ett reseapotek kan variera beroende på vilket land du reser till och hur lång tid du är borta.

Till toppen av sidan