VÅRDEN I ÖREBRO LÄN

Patientavgifter i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

I Region Örebro län är det kostnadsfritt att besöka vården till den dag du fyller 25 år. Personer som fyllt 85 år betalar heller inte några avgifter för besök.  Barnhälsovård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och mammografiundersökningar är avgiftsfria.

Samma avgifter hos privata vårdgivare

Du får betala samma avgifter hos Region Örebro läns egna mottagningar som hos de privata vårdgivare som Region Örebro län har avtal med.

Information om hur du betalar ditt vårdbesök

Besöksavgifter

Läkarbesök på vårdcentral

150 kronor

På jourtid (Vardag efter klockan 17 samt helg) 200 kronor
Hembesök, dagtid 200 kronor
Hembesök, jourtid (vardag efter klockan 17 samt helg) 250 kronor

Läkarbesök på sjukhus

280 kronor

Första besöket hos specialist efter remiss från distriktsläkare eller privat allmänläkare 160 kronor
Besök med remiss från annan specialist för samma åkomma 0 kronor
Besök utan remiss eller besök som görs efter egen vårdbegäran 280 kronor
På jourtid (vardag efter klockan 17 samt helg) 330 kronor

Övriga kontakter med läkare

 
Telefonrådgivning 110 kronor
Förlängning av sjukintyg via telefon 110 kronor
Receptförnyelse per telefon, 1177 Vårdguiden, eller vid besök utan personlig läkarkontakt 110 kronor

Behandlingsbesök hos övrig vårdpersonal 

100 kronor

 Receptförskrivning av sjuksköterska

100 kronor

Provtagning (laboratorieundersökning, röntgenundersökning)

 
I samband med läkarbesök eller remiss 0 kronor
Utan samband med läkarbesök eller remiss 100 kronor

Hälsokontroller (ingår inte i högkostnadsskyddet)

 
Mammografiundersökning 0 kronor
Gynekologisk cellprovtagning 0 kronor
Screening av bukaorta 100 kronor

Övriga avgifter

 
Egenträning, gruppbehandling 100 kronor
Digitala vårdkontakter inom primärvården 100 kronor
Internetbaserad behandling (KBT) 100 kronor/vecka
Dagrehabilitering 140 kronor

 

Om du inte kan komma på ditt besök

Uteblivandeavgift                                                                                                    200 kr* 
Avgift för patient som inte kommer till tidsbokat besök  
och inte meddelat det senast 24 timmar innan besöket skulle ha ägt rum.

* = Om besöksavgiften hade varit högre blir uteblivandeavgiften samma som besöksavgiften skulle ha varit

Avgiften gäller även personer under 25 år och över 85 år.

Avgiften gäller även personer som nått upp till högkostnadsskyddet och har frikort.  

Du kan avboka ditt besök dygnet runt, på mottagningens telefonsvarare eller genom att logga in i e-tjänsterna på www.1177.se.

Har du frågor om reglerna för återbud och uteblivna besök? Har du fått en faktura efter att ha uteblivit eller avbokat för sent? Kontakta mottagningen där besöket skulle ha ägt rum.

Avgift för att vara inlagd på sjukhus

Barn och ungdomar under 25 år samt värnpliktiga

0 kronor

Övriga personer per dygn

100 kronor

Observera att du ska betala för att vara inlagd på sjukhus även om du har ett frikort för besök inom sjukvården.

Avgifter för hjälpmedel

För de hjälpmedel som anges nedan betalar du en avgift, även om du är under 25 år eller har fyllt 85 år. Övriga hjälpmedel betalar du ingen avgift för.

För samtliga hjälpmedel är installation, service och underhåll avgiftsfritt.

Avgift för hemtransport av hjälpmedel                                                           200 kronor

Egenavgift för tandemcykel samt för trehjulig cykel i vuxenstorlek 3 500 kronor
Hyresavgift för trehjulig cykel i barn- eller juniorstorlek (hyra per utlåningstillfälle) 500 kronor
Engångsavgift för lån av rollator   250 kronor
Andningshjälpmedel vid obstruktivt sömnapnésyndrom, per år 1200 kronor
Peruk/toupé 170 kronor
Kompressionsstrumpa klass 2 och uppåt 170 kronor
Årsavgift för inkontinensartikel  170 kronor

Ortopedtekniska hjälpmedel

Skoinlägg/fotbäddar  400 kronor/par
Knäortoser, fotortoser, halskragar 450 kronor
Gördlar, bråckband, BH, SI bälte 450 kronor
Tygkorsetter    600 kronor
Skor/sandal till patient under 16 år  300 kronor/par
Skor till patient över 16 år  600 kronor/par
Sandal (tidigare benämnd RA-toffel) till patient över 16 år 400 kronor/par
Skoändring och återställning, oavsett om den ena eller båda skorna åtgärdas 100 kronor

Till patient som köper konfektionsskor där det krävs olika stora skor (minst två skonummers skillnad) svarar sjukvården för maximalt 800 kronor.

Vaccinering

Influensavaccinering: Om du är 65 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp får du vaccinera dig gratis varje år mot influensa. Till riskgrupper räknas personer med hjärtsjukdom eller lungsjukdom, gravida kvinnor som inte tidigare har vaccinerat sig mot ”svininfluensan”  A(H1N1) och personer med övervikt BMI över 40. Övriga betalar enligt prislista. Frikort gäller inte. 

Fullständig prislista för vaccinering

Regionens tandvårdsstöd

Regionens tandvårdsstöd är till för patienter som har särskilda behov.

Läs mer om vilka som omfattas av regionens tandvårdsstöd.

Besök hos tandläkare 150 kr
Besök hos tandhygienist eller tandsköterska 100 kr
Hembesökstillägg för tandvårdsbesök 50 kr

Avgifter för viss oralkirurgisk tandvård

Besök hos tandläkare för oralkirurgiska åtgärder enligt tandvårdsförordning (1998:1338) § 2 280 kr
Besök under jourtid kl. 17.00 till 07.00 samt helger 330 kr
Första besöket efter remiss från allmänmedicinare 160 kr
Första besöket efter remiss från annan sjukhusspecialist 0 kr

För ungdomar som inte fyllt 25 år samt för personer som fyllt 85 år debiteras ingen patientavgift för behandlingar inom regionens tandvårdsstöd samt viss oralkirurgisk behandling.

Till toppen av sidan