Tillgången på vaccin är begränsad och därmed finns begränsade vaccinationstider.

VÅRDEN I ÖREBRO LÄN

Patientavgifter i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

I Region Örebro län är det kostnadsfritt att besöka vården till den dag du fyller 20 år. Personer som fyllt 85 år betalar heller inte några avgifter för besök.  Barnhälsovård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och mammografiundersökningar är avgiftsfria.

Kostnadsfria besök på grund av covid-19

All vård som är kopplad till pågående infektion av covid-19, till exempel provtagning, besök och slutenvård, är kostnadsfri. Det gäller såväl svenska som utländska patienter. Det är behandlande läkare som avgör om du som patient har rätt till besök utan kostnad utifrån smittskyddslagen. För att underlätta administrationen ber vi dig välja faktura för betalning.

Om du har förkylningsliknande symtom och avbokar ett besök i vården med kortare varsel än 24 timmar, behöver du inte betala uteblivandeavgift.

Om du får följdsjukdomar och behöver besöka öppenvård, till exempel för rehabilitering, betalar du ordinarie patientavgift.

Om du ska göra ett antikroppstest betalar du 200 kronor. Avgiften gäller alla (även barn).

Högkostnadsskydd

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för besök i den öppna hälso- och sjukvården. Den innebär att du betalar sammanlagt högst 1 150 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader

Information om högkostnadsskydd

Samma avgifter hos privata vårdgivare

Du får betala samma avgifter hos Region Örebro läns egna mottagningar som hos de privata vårdgivare som Region Örebro län har avtal med.

Vård i hemmet

Om du får vård i hemmet av personal från Region Örebro län får du betala samma avgifter som om du besöker Region Örebro läns mottagningar. Inget hembesökstillägg tas ut.

Om flera besök görs under samma dag tas avgift ut för ett besök. Om olika kategorier av vårdpersonal gör besök under samma dag betalar du avgift för den dyraste kategorin.

Så betalar du din patientavgift

Besök

På vårdcentral

 

Besök

200 kr

Kontakt på distans

100 kr

Besök på vårdcentralernas jourmottagningar

300 kr

På sjukhus

 

Läkarkontakt på plats eller på distans med ögonkontakt

300 kr

Akuta läkarbesök

400 kr

Läkarkontakt via telefon

100 kr

Behandling utförd av övrig personal, på plats eller på distans med ögonkontakt

200 kr

Behandling utförd av övrig personal via telefon

100 kr

Akut behandling utförd av övrig personal

300 kr

Om du besöker en vårdcentral och får remiss till ett sjukhus, betalar du enbart mellanskillnaden för ditt första besök på sjukhus.

 

Hälsokontroller

(ingår inte i högkostnadsskyddet)

 

Mammografiundersökning

0 kr

Gynekologisk cellprovtagning

0 kr

Screening av bukaorta

200 kr

Övriga avgifter

 

Sprutbyte, Sprutbytesmottagningen

0 kr

Receptförnyelse eller livsmedelsförskrivning utan besök

100 kr

Egenträning, gruppbehandling

200 kr

Internetbaserad behandling (KBT), avgift per vecka

200 kr

Dagrehabilitering

200 kr

Ambulanssjukvård

(Observera att avgift för läkarbesök kan tillkomma)

200 kr

Familjerådgivning (ingår inte i högkostnadsskyddet)

250 kr

Provtagning utan samband med läkarbesök

100 kr

 

Tandvård

Regionens tandvårdsstöd är till för patienter som har särskilda behov. Mer om tandvårdsstöd på sidan: Kostnader och ersättningar inom tandvård.  

Avgifter för behandling inom regionens tandvårdsstöd

Besök hos tandläkare

200 kr

Besök hos tandhygienist eller tandsköterska

200 kr

Avgifter för viss oralkirurgisk tandvård

Besök hos tandläkare för oralkirurgiska åtgärder enligt tandvårdsförordning (1998:1338) § 2

300 kr

Första besöket efter remiss från allmänmedicinare

100 kr

Första besöket efter remiss från annan sjukhusspecialist

0 kr

För ungdomar som inte fyllt 20 år samt för personer som fyllt 85 år debiteras ingen patientavgift för behandlingar inom regionens tandvårdsstöd samt viss oralkirurgisk behandling.

Om du inte kan komma på ditt besök

Om du inte kan komma vill vi att du meddelar det senast 24 timmar innan du skulle ha kommit. Då kan vi erbjuda din tid till någon annan istället. Detta gäller även om du skulle haft en tidsbokad kontakt med oss på distans, till exempel via telefon.

Om du inte kommer på ett tidsbokat besök och inte har meddelat det minst 24 timmar innan besöket skulle ha ägt rum, får du betala en avgift. Avgift är oftast 200 kr. Om besöksavgiften hade varit högre blir uteblivandeavgiften samma som besöksavgiften skulle ha varit.

Avgiften gäller även personer som är under 20 år och över 85 år. Avgiften gäller även personer som nått upp till högkostnadsskyddet och har frikort. Avgiften gäller även om du skulle haft en tidsbokad kontakt med oss på distans (via telefon eller med ögonkontakt).

Du kan avboka ditt besök dygnet runt, på mottagningens telefonsvarare eller genom att logga in i e-tjänsterna.

Har du frågor om reglerna för återbud och uteblivna besök? Har du fått en faktura efter att ha uteblivit eller avbokat för sent? Kontakta mottagningen där besöket skulle ha ägt rum.

Avgift för att vara inlagd på sjukhus

Barn och ungdomar under 20 år samt värnpliktiga

0 kr

Övriga personer per dygn

100 kr

Observera att du ska betala för att vara inlagd på sjukhus även om du har ett frikort för besök inom sjukvården.

Avgifter för hjälpmedel

Du betalar en abonnemangsavgift på 65 kronor per månad, oavsett antal hjälpmedel.

Abonnemangsavgiften tas ut för individmärkta personliga hjälpmedel inom Centrum för hjälpmedel (exklusive rollatorer), Audiologiska kliniken och Syncentralen, samt för CPAP och TENS.

Du hittar svar på de vanligaste frågorna om abonnemangsavgiften på Region Örebro läns webbplats.

Dessutom betalar du en serviceavgift på 100 kronor när du behöver service, installation och reparation av ditt hjälpmedel från Centrum för hjälpmedel, Audiologiska kliniken, Syncentralen och Ortopedteknik.

Avgifter för behandlingshjälpmedel

Peruk/toupé

170 kr

Kompressionsstrumpa klass 2 och uppåt

170 kr

Inkontinensartikel, per år

170 kr


Du hittar samlad information över avgifter på hjälpmedel på Region Örebro läns webbplats.

Inga avgifter tas ut av barn och ungdomar som inte fyllt 20 år, om det inte särskilt anges.

Vaccinering

Här hittar du de vaccinationsavgifter som gäller i Örebro län.

Intyg

Intyg vid ansökan om förmån till följd av sjukdom eller funktionshinder, till exempel bostadsanpassning och färdtjänst 470 kr
Intyg om sjukdom vid reseåterbud 470 kr
Intyg vid sjukdom för ansökan om körkortstillstånd 940 kr
Intyg för hobbyverksamhet 1 880 kr

Om du behöver göra ett besök hos oss för att vi ska kunna skriva intyget ska du dessutom betala normal besöksavgift.

Till toppen av sidan