Vården i Örebro län

Patientavgifter i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

I Region Örebro län är det kostnadsfritt att besöka vården till den dag du fyller 20 år. Personer som fyllt 85 år betalar heller inte några avgifter för besök.  Barnhälsovård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och mammografiundersökningar är avgiftsfria.

Högkostnadsskydd

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för besök i den öppna hälso- och sjukvården. Den innebär att du betalar sammanlagt högst 1 200 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader.

Information om högkostnadsskydd

Samma avgifter hos privata vårdgivare

Du får betala samma avgifter hos Region Örebro läns egna mottagningar som hos de privata vårdgivare som Region Örebro län har avtal med.

Vård i hemmet

Om du får vård i hemmet av personal från Region Örebro län får du betala samma avgifter som om du besöker Region Örebro läns mottagningar. Inget hembesökstillägg tas ut.

Om flera besök görs under samma dag tas avgift ut för ett besök. Om olika kategorier av vårdpersonal gör besök under samma dag betalar du avgift för den dyraste kategorin.

Så betalar du din patientavgift

Besök

På vårdcentral

 

Besök

200 kr

Kontakt på distans

100 kr

Besök på vårdcentralernas jourmottagningar

300 kr

På sjukhus

 

Läkarkontakt på plats eller på distans med ögonkontakt

300 kr

Akuta läkarbesök

400 kr

Läkarkontakt via telefon

100 kr

Behandling utförd av övrig personal, på plats eller på distans med ögonkontakt

200 kr

Behandling utförd av övrig personal via telefon

100 kr

Akut behandling utförd av övrig personal

300 kr

Om du besöker en vårdcentral och får remiss till ett sjukhus, betalar du enbart mellanskillnaden för ditt första besök på sjukhus.

 

Hälsokontroller

(ingår inte i högkostnadsskyddet)

 

Mammografiundersökning

0 kr

Gynekologisk cellprovtagning

0 kr

Screening av bukaorta

200 kr

Tarmcancerscreening

200 kr

Övriga avgifter

 

Sprutbyte, Sprutbytesmottagningen

0 kr

Receptförnyelse eller livsmedelsförskrivning utan besök

100 kr

Egenträning, gruppbehandling

200 kr

Internetbaserad behandling (KBT), avgift per vecka

200 kr

Dagrehabilitering

200 kr

Ambulanssjukvård (Observera att avgift för läkarbesök kan tillkomma)

200 kr

Familjerådgivning (ingår inte i högkostnadsskyddet)

250 kr

 

Tandvård

Regionens tandvårdsstöd är till för patienter som har särskilda behov. Mer om tandvårdsstöd på sidan: Kostnader och ersättningar inom tandvård.  

Avgifter för behandling inom regionens tandvårdsstöd

Besök hos tandläkare

200 kr

Besök hos tandhygienist eller tandsköterska

200 kr

Avgifter för viss oralkirurgisk tandvård

Besök hos tandläkare för oralkirurgiska åtgärder enligt tandvårdsförordning (1998:1338) § 2

300 kr

Första besöket efter remiss från allmänmedicinare

100 kr

Första besöket efter remiss från annan sjukhusspecialist

0 kr

För ungdomar som inte fyllt 20 år samt för personer som fyllt 85 år debiteras ingen patientavgift för behandlingar inom regionens tandvårdsstöd samt viss oralkirurgisk behandling.

Om du inte kan komma på ditt besök

Om du inte kan komma vill vi att du meddelar det senast 24 timmar innan du skulle ha kommit. Då kan vi erbjuda din tid till någon annan istället. Detta gäller även om du skulle haft en tidsbokad kontakt med oss på distans, till exempel via telefon.

Om du inte kommer på ett tidsbokat besök och inte har meddelat det minst 24 timmar innan besöket skulle ha ägt rum, får du betala en avgift. Avgiften är oftast 200 kr. Om du skulle ha träffat en läkare på ett sjukhus blir avgiften 300 kronor.

Avgiften gäller även personer som är under 20 år och över 85 år. Avgiften gäller även personer som nått upp till högkostnadsskyddet och har frikort. Avgiften gäller även om du skulle haft en tidsbokad kontakt med oss på distans (via telefon eller med ögonkontakt).

Du kan avboka ditt besök dygnet runt, på mottagningens telefonsvarare eller genom att logga in i e-tjänsterna.

Har du frågor om reglerna för återbud och uteblivna besök? Har du fått en faktura efter att ha uteblivit eller avbokat för sent? Kontakta mottagningen där besöket skulle ha ägt rum. Här kan du läsa mer om hur du betalar för ditt vårdbesök.

Avgift för att vara inlagd på sjukhus

Barn och ungdomar under 20 år samt värnpliktiga

0 kr

Övriga personer per dygn

110 kr

Observera att du ska betala för att vara inlagd på sjukhus även om du har ett frikort för besök inom sjukvården.

Avgifter för hjälpmedel

Här hittar du de hjälpmedelsavgifter som gäller i Örebro län.

Vaccinering

Här hittar du de vaccinationsavgifter som gäller för mottagningar inom Region Örebro län.

För privata vaccinationsmottagningar hänvisar vi till respektive aktörs prislista. 

Intyg

Generellt för intyg gäller:

  • Du betalar avgift enligt fastställd prislista nedan. 
  • Avgiften gäller oavsett ålder om inget annat anges.
  • Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Frikort gäller inte.
  • Behöver du göra ett besök hos oss för att vi ska kunna skriva intyget ska du dessutom betala normal besöksavgift.
Intyg vid sjukdom eller funktionshinder 470 kr
Friskintyg för hobbyverksamhet 1 880 kr

 

Intyg vid missbruk, för ansökan om körkortstillstånd eller för att återfå körkort. Besöksavgift ingår.
Alkohol 5 000 kr
Narkotika/övriga droger  5 550 kr
Intyg för alkolås 2 815 kr

Avgifter för fertilitetsbehandling

Privatfinansierad behandling

Konsultationsbesök utan behandling  2 047 kr
Vanlig IVF/ICSI med ultraljud hos oss 35 848 kr
Distansstimulering IVF/ICSI 29 531 kr
Återföring av frysförvarade embryon med monitorering 14 953 kr
Paketpris ultraljud, upp till tre stycken  3 810 kr
Till toppen av sidan