Man kan alltid ringa telefonnumret 1177 för sjukvårdsrådgivning - dygnet runt. Erfarna sjuksköterskor ger medicinska råd och hänvisar rätt i vården.