Om någon är i behov av omedelbar hjälp till följd av akut svår sjukdom eller allvarlig skada - ring nödnumret 112.