Går du i skolan kan du vända dig till skolans elevhälsoteam och träffa bland annat specialpedagog, kurator, psykolog och sköterska. De har kunskap om hur det är att vara ung och är vana att möta barn och unga som upplever problem i skolan, känner sig deprimerade eller på annat sätt mår psykiskt dåligt. Länklistan nedan tar dig till kommunernas webbplatser.

Här kan du läsa mer om Elevhälsan