Vård om du kommer från ett annat land

Vård i Sverige om du kommer från ett annat land

Du har alltid rätt till vård som du behöver omedelbart, om du kommer från ett annat land och blir sjuk vid ett tillfälligt besök i Sverige. Det är sådan vård som inte kan vänta tills du kommer hem igen. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilket land du kommer ifrån.

Den här texten beskriver övergripande vad som gäller om man söker vård i Sverige och kommer från ett annat land. Kontakta aktuell region eller Försäkringskassan för att få veta vad som gäller för dig om du planerar att söka vård i Sverige.

Här finns information för dig som har flytt från Ukraina.

Här finns information om vård i Sverige om du är utlandssvensk

Du har alltid rätt till vård som behövs omedelbart

Du har alltid rätt till sådan vård som du behöver omedelbart om du kommer från ett annat land och blir sjuk vid ett tillfälligt besök i Sverige. Det är sådan vård som du behöver akut, till exempel om du bryter ett ben som måste gipsas.  

I det som kallas nödvändig vård ingår även vård av till exempel kroniska sjukdomar. Det har du rätt till om du exempelvis är försäkrad i ett land som är med i EU.

Det är vårdpersonalen som bedömer vilken vård du behöver.

Om du reser till Sverige för att söka vård gäller andra villkor. Det kallas planerad vård.

Läs mer om hur du söker vård i Sverige.

Vad kostar vården?

Vad vården kostar beror på vilket land du är försäkrad i. Det är olika regler för olika länder. Ibland kan man få vård till samma kostnad som de som är försäkrade i Sverige. Ibland kan man ansöka om ersättning för kostnaderna när man är tillbaka i landet som man kommer ifrån. Ibland får man betala hela kostnaden själv.

Att vara försäkrad i ett land innebär att du ingår i det landets socialförsäkringssystem.

Tolkning till ditt språk

Du kan få tolkhjälp om du har svårt att förstå eller tala svenska. Kontakta mottagningen i förväg om det går och berätta att du behöver en tolk.

Du som kommer från ett nordiskt land

Du som behöver nödvändig vård och är försäkrad i Danmark, Finland, Norge, Färöarna, Grönland eller Island behöver bara visa en identitetshandling när du söker vård. Du ska också uppge din hemadress. Då får du vård till samma kostnad som personer som är försäkrade i Sverige.

Detsamma gäller dig som är student i ett annat nordiskt land och dig som är gränsarbetare, det vill säga arbetar i ett annat land i Norden.

Du som vill ha planerad vård

Du behöver ett särskilt intyg om du planerar att söka vård i Sverige till samma kostnad som personer som är försäkrade i Sverige. Tillståndet får du från ditt lands motsvarighet till svenska Försäkringskassan. Det visar att det landet står för kostnaderna.

Du får betala hela kostnaden själv om du inte har ett sådant tillstånd. I efterhand kan du ansöka om ersättning hos motsvarigheten till svenska Försäkringskassan i ditt land. Hur stor del av kostnaden som ersätts kan variera mellan olika länder.

Du som kommer från ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz

Du som är på tillfälligt besök i Sverige har rätt till nödvändig sjukvård till samma kostnad som de som är försäkrade i Sverige. Det gäller om du är försäkrad i ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz. I EES ingår följande länder: Norge, Island och Liechtenstein.

Du behöver ett europeiskt sjukförsäkringskort för att få vård på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Kortet kallas också EU-kort. På engelska heter kortet European Health Insurance Card, EHIC. Kortet beställer du i landet där du är försäkrad. Även barn ska ha ett EU-kort.

Du som vill ha planerad vård

Du behöver ett särskilt intyg om du vill ha planerad vård till samma kostnad som personer som är försäkrade i Sverige. Tillståndet visar att ditt hemland står för vårdkostnaderna.

Du som är försäkrad i ett land inom EU eller EES kan söka vård i Sverige, betala hela kostnaden själv och sedan ansöka i efterhand om ersättning för dina kostnader i ditt hemland. Ibland behövs ett förhandstillstånd från landet som du är försäkrad i. Hur stor del av kostnaden som ersätts kan variera mellan olika länder.

Gränsarbetare

Du som arbetar i Sverige och är försäkrad i ett EU-land, EES-land eller Schweiz har rätt till både nödvändig och planerad vård på samma sätt som de som är försäkrade i Sverige. Men då behöver du ett särskilt intyg från Försäkringskassan.

Du som har ett tillfälligt arbete

Du måste registrera dig hos Försäkringskassan om du själv har sökt och fått ett tillfälligt arbete i Sverige som pågår kortare tid än tolv månader. Då får du vård till samma avgifter som de som är försäkrade i Sverige.

Pågår ditt arbete under längre tid än 12 månader behöver du folkbokföra dig i Sverige för att få vård på de villkoren.

Studenter

Du som är student och är i Sverige under kortare tid än tolv månader har rätt till nödvändig vård på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Det gäller dig som är från ett EU-land, EES-land eller Schweiz. Du ska då visa upp ditt EU-kort.

Du som är student från något av dessa länder och är i Sverige i fler än tolv månader ska folkbokföra dig i Sverige. Då har du rätt till sjukvård på samma sätt som de som är försäkrade i Sverige.

Du som kommer från ett land som inte ingår i EU, EES eller är Schweiz

De flesta som kommer från ett land som inte tillhör EU, EES eller Schweiz får betala hela kostnaden själv om de behöver någon typ av vård i Sverige. Det gäller både omedelbar, nödvändig och planerad sjukvård. I EES ingår följande länder: Norge, Island och Liechtenstein.

Sverige har överenskommelser med vissa länder

Med några länder har Sverige överenskommelser om sjukvård. Det kallas också konventioner. Det innebär att tillfälliga besökare från Australien, Algeriet, Israel, Turkiet och delstaten Québec i Kanada kan få viss vård till samma kostnad som de som bor i Sverige. Det gäller till exempel förlossningsvård.

Försäkringskassan vet mer om vad som gäller för dig som är försäkrad i något av dessa länder.

Du som kommer från Storbritannien

Du som är försäkrad i Storbritannien kan få nödvändig och planerad vård till samma kostnad som de som bor i Sverige. Då behöver du ett särskilt intyg eller kort. Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer.

Du som söker uppehållstillstånd

Du som har fått uppehållstillstånd och behöver vård innan du har blivit folkbokförd i Sverige betalar själv hela kostnaden för vården. Det är Skatteverket som sköter folkbokföringen.

Här kan du läsa mer om vård om du är asylsökande eller vistas i Sverige utan tillstånd.

Läs mer på 1177.se

Vård om du är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige

Är du vuxen och söker asyl ska du få sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Det gäller även dig som är i Sverige utan tillstånd. Är du under 18 år ska du erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård på samma villkor som alla andra barn som bor i regionen.

Tolkning till mitt språk

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården.

Till toppen av sidan