Vård om du kommer från ett annat land

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige

Är du vuxen och söker asyl, eller vistas i Sverige utan tillstånd, ska du få sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Är du under 18 år ska du erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i den region som du söker vård i.

Fyra unga personer utomhus.
Till toppen av sidan