Hjälp och stöd i Örebro län

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Här hittar du kontaktuppgifter dit du som är ung och mår dåligt kan vända dig för att få hjälp. Även föräldrar och närstående som är oroliga för någon som är ung kan ta kontakt.

Visa mer

Vart vänder man sig?

Vart vänder man sig?

Barnhälsovården tar emot små barn, upp till sex års ålder.

Elevhälsan vänder sig till alla som går i skolan.

På en ungdomsmottagning kan du få stöd och hjälp såväl när det gäller kroppsliga saker som frågor som rör ditt liv. Det finns också en nationell ungdomsmottagning på nätet: UMO.se. Där kan du hitta svar på dina frågor om sex, hälsa och relationer.

Till din vårdcentral kan du söka för allt som rör hälsa och sjukdomar. När vårdcentralen är stängd kan du vända dig till en jourcentral.

Till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, kan du vända dig vid lite svårare psykiska besvär som gör att du inte orkar med vardagen och livet.

Socialtjänsten är en del av den kommunala hjälpen som finns.

Du som är förälder och som mår psykiskt dåligt kan vända dig till din vårdcentral eller till psykiatrin i Örebro län.

Fäll ihop

Ring 1177

Ring 1177

Man kan alltid ringa telefonnumret 1177 för sjukvårdsrådgivning - dygnet runt. Erfarna sjuksköterskor ger medicinska råd och hänvisar rätt i vården.

Fäll ihop

Akut hjälp

Akut hjälp

Fäll ihop

Föräldrastöd

Föräldrastöd

Har du frågor och funderingar kring din roll som förälder? I Örebro län erbjuds föräldrastöd som exempelvis telefonrådgivning, föräldrakurser och annat stöd.

Fäll ihop

Råd och stöd vid relationsfrågor, våld och missbruk

Råd och stöd vid relationsfrågor, våld och missbruk

Hos kommunerna i Örebro län finns det flera ställen man kan vända sig för att få råd och stöd vid olika typer av problem.

Fäll ihop

Vanliga sjukdomar och besvär

Vanliga sjukdomar och besvär

Man kan drabbas av många olika slags problem som påverkar ens liv, hälsa och förmåga att fungera i vardagen. Här nedan presenteras några vanliga diagnoser och tillstånd.

Läs mer om vanligt förekommande sjukdomar och besvär och vart du kan få hjälp.


Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Publicerad:
2013-09-23
Redaktör:

Ulrika Stenberg, kommunikatör, Region Örebro län