INFEKTIONER I HJÄRNA OCH NERVER

Hjärnhinneinflammation

Hjärnhinneinflammation är en ovanlig sjukdom, som kan bero på virus eller bakterier. När virus är orsaken blir du oftast helt frisk efter några veckor utan någon behandling. Hjärnhinneinflammation som orsakas av bakterier är däremot en allvarlig sjukdom som behöver snabb sjukhusvård.

Mellan huvudets skallben och hjärnan finns ett hålrum som innehåller vätska. Omkring hålrummet finns de så kallade hjärnhinnorna. De hinnorna blir inflammerade om du får hjärnhinneinflammation. Sjukdomen kallas också meningit.

Hjärnhinneinflammation ska inte förväxlas med hjärninflammation, så kallad encefalit, som är en inflammation i själva hjärnan.

Symtom på hjärnhinneinflammation

Genomskärning av huvudet och hjärnan. Illustration.
Mellan hjärnan och skallbenet finns ett hålrum som innehåller hjärn-ryggmärgsvätska. Hålrummet med vätska omges av hjärnhinnor. Det är i detta område som en hjärnhinneinflammation uppstår.

De vanligaste symtomen på hjärnhinneinflammation är samma oavsett om sjukdomen är orsakad av virus eller bakterier. När orsaken är virus brukar symtomen vara lindrigare.

Hjärnhinneinflammation orsakad av bakterier ger däremot ofta mycket kraftigare symtom.

Vanliga symtom är

 • huvudvärk
 • illamående
 • feber
 • nackstelhet
 • känslighet för ljud och ljus.

Om du får hjärnhinneinflammation brukar huvudvärken komma snabbt. Huvudvärken kan kännas annorlunda och kraftigare än hur det vanligtvis känns när du har ont i huvudet.

Vanligt att du blir sjuk i två omgångar

Virus är den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation. Oftast handlar det om ett vanligt virus, som kallas enterovirus. Om du smittas av enterovirus är det vanligt att du blir sjuk i två omgångar.

Då kan du först få symtom som feber, halsont, muskelvärk, illamående eller magont och diarré. En eller ett par veckor senare får du hjärnhinneinflammation. När du väl får hjärnhinneinflammation brukar febern och huvudvärken försvinna inom sju till tio dagar. Du kan ha svårt att koncentrera dig i ytterligare någon vecka till.

Bakteriell hjärnhinneinflammation kommer snabbt

Om sjukdomen orsakas av bakterier blir du ofta allvarligt sjuk inom ett dygn.

Då kan du också få symtom som

 • krampanfall
 • medvetslöshet
 • yrsel och orkeslöshet på grund av lågt blodtryck
 • blödningar i huden som ser ut som röda utslag eller blåmärken.

Hjärnhinneinflammation hos barn

Symtomen hos små barn som får hjärnhinneinflammation kan vara otydliga. På barn under ett år kan fontanellen bli spänd och buktande. Fontanellen är mellanrummet mellan huvudets skallben, som ännu inte vuxit ihop, och täcks av en stark hinna. Fontanellen sitter uppe på huvudet, strax ovanför hårfästet. Du kan känna med fingret att den är spänd och buktar. Huvudet kan också vara böjt bakåt.

Små barn får inte alltid feber

Barn som är yngre än tre månader får inte alltid hög feber vid hjärnhinneinflammation. Det gäller oavsett om sjukdomen orsakas av virus eller bakterier. Barn kan i stället ha gråblek hud och gny och gnälla. De kan även suga sämre när de ammas eller matas.

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt på en akutmottagning om du eller en närstående

 • känner dig mycket sjuk
 • får krampanfall
 • blir medvetslös eller är förvirrad
 • får feber och kraftig huvudvärk
 • får feber och blödningar i huden som ser ut som röda utslag eller blåmärken.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.  

Så smittar hjärnhinneinflammation

Den vanligaste orsaken till sjukdomen är att du får en infektion i kroppen som beror på virus eller bakterier. Men det är ovanligt att du får hjärnhinneinflammation även om du har blivit smittad av virus eller bakterier.

Virus som kan orsaka hjärnhinneinflammation

Av dem som smittas med enterovirus får endast ett fåtal hjärnhinneinflammation. Något sätt att förebygga det finns inte.

Det herpesvirus som är den vanligaste orsaken till herpes i underlivet kan även orsaka hjärnhinneinflammation. Ibland upprepade gånger. Herpesvirus kan behandlas med virushämmande läkemedel.

Hjärnhinneinflammation kan också orsakas av påssjuka och mässling, men det är ovanligt. Båda sjukdomarna ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Bakterier som kan orsaka hjärnhinneinflammation

När hjärnhinneinflammation beror på bakterier är borrelia den vanligaste orsaken. Borrelia smittar bland annat genom fästingbett. Om du får hjärnhinneinflammation på grund av borreliabakterier så blir du inte lika allvarligt sjuk som när orsaken är andra bakterier. Däremot kan det ta lång tid att bli helt frisk.

Fästingar kan även överföra andra bakterier som kan orsaka hjärnhinneinflammation, men det är mycket ovanligt i Sverige.

Hjärnhinneinflammation kan också orsakas av pneumokock- eller meningokockbakterier. Det är mycket ovanligt, men sjukdomen blir då mycket allvarligare. Hjärnhinneinflammation som beror på meningokocker kallas också för epidemisk hjärnhinneinflammation. Du kan bära på så kallade meningokockbakterier utan att själv bli sjuk. Närstående till en person som får sjukdomen brukar därför få antibiotika i förebyggande syfte, så att inte de också ska bli sjuka eller sprida sjukdomen till andra.

Andra orsaker till hjärnhinneinflammation

Hjärnhinneinflammation kan i ovanliga fall orsakas av reumatiska sjukdomar.

Vad kan jag göra själv?

Vid hjärnhinneinflammation kan huvudvärken vara stark. Det kan vara skönt att ligga och vila i ett mörkt och tyst rum.

Smärtstillande läkemedel

Du kan ta smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol för att sänka febern och lindra huvudvärken. Till exempel Alvedon eller Panodil.

Behandling

Hjärnhinneinflammation som orsakas av virus behandlas inte, eftersom antibiotika inte hjälper mot virus. Ett undantag är om orsaken är ett herpesvirus. Det behandlas med virushämmande läkemedel, som hindrar viruset från att sprida sig i kroppen.

Du kan få antibiotika direkt i blodet

Hjärnhinneinflammation som beror på bakterier ska behandlas så snabbt som möjligt, för att minska risken för framtida komplikationer. Du läggs in på sjukhus och får behandling med antibiotika direkt i blodet. Antingen genom dropp eller med sprutor. Det krävs en hög koncentration av antibiotika för att få bort bakterierna. Därför räcker det inte med tabletter.

Har du hjärnhinneinflammation på grund av borrelia räcker det att du som vuxen får antibiotika i tablettform. Barn som är åtta år eller äldre får samma behandling som vuxna. Barn som är yngre än åtta år får däremot antibiotika direkt i blodet även när hjärnhinneinflammationen beror på borrelia.

Undersökningar

Läkaren gör en noggrann kroppsundersökning och lyssnar på hjärtat, undersöker om du är stel i nacken, tittar efter blödningar i huden och bedömer hur du mår allmänt. Om du ligger ner på rygg känns ett motstånd när läkaren försöker böja upp huvudet mot bröstet. Ofta kan du inte sätta hakan mot bröstet om du sitter med raka ben i sängen.

Ryggvätskeprov visar om du har sjukdomen

För att ta reda på om du har hjärnhinneinflammation tas ett ryggvätskeprov, som också kallas lumbalpunktion. Vätskan som finns i ryggmärgens och hjärnans hålrum analyseras för att se om sjukdomen beror på virus eller bakterier.

Ibland tas också ett blodprov för att ställa rätt diagnos.

Komplikationer

De flesta som får hjärnhinneinflammation som beror på virus blir helt friska.

Hjärnhinneinflammation som är orsakad av bakterier kan i vissa fall leda till att en person avlider. Sjukdomen kan också orsaka komplikationer som försämrad hörsel, epilepsi och andra neurologiska besvär.

Till toppen av sidan