INFEKTIONER I ÖGON, ÖRON, NÄSA OCH HALS

Påssjuka

Påssjuka är en mycket smittsam virusinfektion, som både barn och vuxna kan få. Den behandlas inte utan läker av sig själv. Vaccin mot påssjuka ingår i vaccinationsprogrammet för barn sedan 1982 och sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige. Påssjuka kan i ovanliga fall leda till hjärnhinneinflammation eller testikelinflammation.

Påssjuka kallas också parotit.

Symtom vid påssjuka

Barn med en svullen kind. Illustration.
Svullnaden börjar ofta på ena sidan och brukar synas tydligt.

Bara ungefär hälften av dem som smittas av påssjuka får symtom.

Om du får symtom kan du få

  • huvudvärk
  • feber
  • trötthet
  • illamående och kräkningar
  • svullnad och ömhet längst bak på underkäken, framför örat
  • ont när du tuggar.

Efter något dygn stiger ofta febern mot 39,0 till 40,0 grader Celsius. Febern brukar sjunka ett till två dygn senare.

Om du blir svullen och öm längst bak på underkäken beror det på att spottkörtlarna blivit svullna. Spottkörtlarna sitter strax framför och under öronen, vid käkvinkeln. Svullnaden syns ofta tydligt på utsidan av halsen och kan se ut som en påse. Svullnaden börjar ofta på ena sidan av halsen, men sprider sig sedan nästan alltid till båda sidorna.

Även körtlarna under tungan kan bli svullna. Då får du svårt att gapa.

Halsen kan svullna av andra orsaker

Det finns andra virus som också kan ge svullna spottkörtlar, både hos barn och vuxna. Om du eller ditt barn får svullna spottkörtlar trots att ni är vaccinerade mot påssjuka beror det troligtvis på ett annat virus. Då är symtomen ofta lindrigare. De andra virusen orsakar heller inte de följdsjukdomar som kan komma efter påssjuka.

När ska jag söka vård?

Även om det inte finns någon behandling mot påssjuka ska du kontakta en vårdcentral om du eller ditt barn har kommit i kontakt med smittan. Det gäller också om du eller barnet har feber ihop med svullna och ömma spottkörtlar, i käkvinklarna.

Sök vård genast på en vårdcentral eller jourmottagning om du som vuxen eller barnet har feber ihop med något av följande symtom:

  • Stelhet i nacken eller kraftig huvudvärk.
  • Mycket ont i magen.
  • Svullna testiklar.

De kan vara tecken på att du har fått en följdsjukdom.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Påssjuka ska anmälas

Påssjuka är en så kallad anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Det betyder att läkaren som träffar en patient som har sjukdomen måste meddela det till Folkhälsomyndigheten och landstingets ansvariga smittskyddsläkare. Det görs för att myndigheterna ska kunna kontrollera om vaccinet ger ett bra skydd till befolkningen.

Sjukdomen är också smittspårningspliktig. Syftet med att spåra hur en person blivit smittad är att få reda på vilka andra som är smittade och att förhindra att sjukdomen sprids vidare.

Antalet fall av påssjuka har minskat på senare år. Ungefär 25-30 personer rapporteras ha fått påssjuka varje år. De flesta är unga vuxna, mellan 20 och 30 år. En tredjedel är barn upp till 18 år.

Så smittar påssjuka

Påssjuka är mycket smittsam. Viruset smittar genom små droppar i utandningsluften. Smittan sprids om någon nyser eller om du tar på ett handtag där dropparna finns och sedan gnuggar dig i ögonen, näsan eller stoppar fingrarna i munnen. Så fort dropparna torkat in så smittar de inte längre.

Påssjuka smittar i ett par veckor

Det går vanligtvis mellan två till tre veckor från att du blivit smittad tills du blir sjuk. Men det kan variera mellan 12 till 25 dagar. Du är smittsam från upp till sex dagar innan svullnaden kommer och upp till nio dagar till efter att svullnaden dykt upp.

Bara hälften av alla som får påssjuka får symtom. Så om du inte är vaccinerad kan du vara smittad utan att veta om det. Även om du inte får några symtom själv kan du smitta andra lika länge som om du hade haft symtom.

Du kan bara få påssjuka vid ett tillfälle i livet. Sedan blir du immun.

Vaccin mot påssjuka

Vaccin mot påssjuka ingår i vaccinationsprogrammet för barn i Sverige sedan 1982. Därför blir väldigt få smittade. Skälet till att vaccinera mot påssjuka är att den kan leda till följdsjukdomar som testikelinflammation och hjärnhinneinflammation. De kan bli allvarliga, men det är ovanligt.

Barn får den första dosen av vaccinet när de är 18 månader. Det ges i samma spruta som vaccin mot röda hund och mässling. Även du som vuxen kan vaccinera dig, om du inte har gjort det som barn.

Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen. Det innehåller ett levande virus, som är försvagat. Vissa barn kan få lätt feber efteråt. En svullnad eller ett hudutslag kan också synas på armen där barnet fick sprutan. Biverkningarna brukar gå över efter några dagar.

I mycket ovanliga fall kan barn få påssjuka trots att de har blivit vaccinerade.

Undersökningar

Om läkaren misstänker att du eller ditt barn smittats av påssjuka tas ett blodprov. Provet visar om viruset eller antikroppar mot viruset finns i blodet. Efter några veckor tas ett nytt blodprov, för att läkaren säkert ska kunna ställa diagnosen påssjuka.

Behandling

Påssjuka orsakas av ett virus. Därför hjälper det inte att behandla sjukdomen med antibiotika. Sjukdomen går oftast över av sig själv efter ungefär en veckas vila.

Ge läkemedel mot feber och smärta vid behov

Feber är kroppens reaktion på infektionen och ett sätt för kroppen att försvara sig mot virusangrepp. Om ett barn är mycket matt på grund av hög feber eller har ont så kan du ge receptfria läkemedel med paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil. Det kan ges från tre månaders ålder.

Kontakta alltid vården innan du ger ett barn under sex månader läkemedel. Från sex månaders ålder kan barn få läkemedel som innehåller det verksamma ämnet ibuprofen, som finns i till exempel Ipren eller Ibuprofen. De finns i flytande form och som stolpiller för små barn. För äldre barn finns de i tablettform.

Följ anvisningarna på förpackningen noga och kombinera inte olika läkemedel.

Undvik att ge vissa läkemedel

Barn upp till 18 år bör inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra utan att du som vuxen först har pratat med en läkare. Det finns i läkemedel som Treo, Albyl och Bamyl. Det finns en risk för sjukdomen Reyes syndrom. Det är en ovanlig sjukdom som bland annat kan leda till en allvarlig hjärnskada.

Ovanliga följdsjukdomar

Påssjuka kan i ovanliga fall leda till följdsjukdomar. Det gäller även om du har varit sjuk utan några symtom, men även det är ovanligt. Viruset kan sprida sig till andra körtlar i kroppen, eller till hjärnhinnorna. Det är större sannolikhet att påssjuka orsakar en följdsjukdom ju äldre du är när du blir smittad.

Hjärnhinneinflammation

I ovanliga fall kan påssjuka leda till hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation. Sjukdomarna är oftast lindriga, men kan vara allvarliga. Om du börjar må sämre fyra till sex dagar efter att spottkörtlarna svullnat upp kan det vara ett tecken på hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation.

Testikelinflammation

Om du som man får påssjuka efter puberteten kan det i ovanliga fall leda till testikelinflammation. Oftast blir bara den ena sidan inflammerad. I mycket ovanliga fall kan det leda till sterilitet.

Bukspottkörtelinflammation

I ovanliga fall kan påssjuka leda till akut bukspottkörtelinflammation.

Graviditet och påssjuka

Om du som gravid får påssjuka är det ingen fara för barnet i magen. Det innebär ingen ökad risk för att barnet ska få några skador.

Till toppen av sidan