När något händer i familjen

För dig som barn som har en närstående med problem

Innehållet gäller Kronoberg

Att ha en person i sin familj eller i sin närhet som har en sjukdom, som missbrukar, är omhändertagen eller har dött kan vara jobbigt, men du är inte ensam. Det finns information, råd och stöd att få. Om en person i din familj eller i din närhet blir sjuk, börjar missbruka, blir omhändertagen eller dör förändras mycket. En del barn och ungdomar behöver få träffa någon att prata med och få svar på frågor. Vad var det som hände? Vad är okej att känna? För en del barn och ungdomar kan det vara viktigt med stöd och tröst, andra känner att de klarar sig själva. Det är aldrig ditt fel! Du har rätt att få den information och det stöd som du behöver för att hantera din speciella situation.

Aktuella artiklar

När någon nära dig vårdas på rättspsykiatrisk klinik

När en person har begått ett brott och var psykisk sjuk när brottet begicks kan den personen få rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Det finns många barn och ungdomar som har en förälder eller annan anhörig som vårdas inom rättspsykiatrin. Det är aldrig ditt fel att någon nära dig vårdas på rättspsykiatrisk klinik. Du har rätt att må bra och få någon att prata med om du behöver det. Det finns hjälp att få, du är inte ensam.

När någon nära dig har psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom

Att leva nära någon som har en psykisk sjukdom kan påverka livet på olika sätt. Ibland kan det vara jobbigt, sorgligt eller svårt. Psykiska sjukdomar påverkar ens känslor, ork och lust, hur man uppfattar sig själv, andra och omvärlden. Det finns många olika psykiska sjukdomar, och olika personer kan påverkas på olika sätt. Det är aldrig ditt fel att någon nära dig har en psykisk sjukdom. Du har rätt att må bra och få någon att prata med om du behöver det. Det finns hjälp att få, du är inte ensam.

När någon nära dig har ett missbruk

Att bo med någon som dricker för mycket alkohol eller använder droger eller läkemedel påverkar livet och känslorna. Ibland kan det vara jobbigt, svårt eller skrämmande. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är ditt fel och att det finns bra hjälp att få för dig som bor med någon som missbrukar alkohol, droger eller läkemedel.

När någon nära dig har en funktionsnedsättning

Att någon i familjen eller annan närstående person har en funktionsnedsättning kan väcka många frågor och funderingar. Det finns många olika sorters funktionsnedsättningar, och olika personer kan påverkas på olika sätt. Det är aldrig ditt fel att någon nära dig har en funktionsnedsättning. Du har rätt att må bra och få någon att prata med om du behöver det. Det finns hjälp att få, du är inte ensam.

När någon nära dig har dött

När någon i familjen dör vänds tillvaron upp-och-ner för både barn och vuxna. För det mesta hittar man sätt att stödja varandra i familjen eller med vänner. Det är vanligt att man känner många olika känslor; ledsamhet, förtvivlan, chock, sorg, ilska och kanske även lugn eller lättnad om personen varit sjuk en tid.   Du har rätt att få reda på vad som har hänt. Det är viktigt att veta att det inte är ditt fel att någon dör. Du har rätt att må bra och få någon att prata med om du behöver det. Det finns hjälp att få, du är inte ensam.

När du upplever våld i familjen

Du har rätt att känna dig trygg i ditt hem och i din familj. De som ska ta hand om dig får inte hota dig, vara elaka eller slå dig. Andra får inte ta på din kropp på ett sätt som du inte tycker om. Det är alltid den som utsätter någon för våld eller övergrepp som har ansvaret för att det sker. Allt våld mot barn är förbjudet enligt lagen. Det är aldrig ditt fel att någon nära dig utsätter dig för hot, våld eller övergrepp. Du har rätt att må bra och få någon att prata med om du behöver det. Det finns hjälp att få, du är inte ensam.

När någon nära dig har en allvarlig eller långvarig sjukdom

Att leva nära någon som har en allvarlig eller långvarig sjukdom kan påverka livet på olika sätt. Ibland kan det vara jobbigt eller svårt. Ibland kan behandling och mediciner få en att må sämre ett tag. Allvarliga och långvariga sjukdomar kan påverka ens humör, känslor, ork och lust. Det finns många olika sorters allvarliga och långvariga sjukdomar, och olika personer kan påverkas på olika sätt. Det är aldrig ditt fel att någon nära dig har en allvarlig eller långvarig sjukdom. Du har rätt att må bra och få någon att prata med om du behöver det. Det finns hjälp att få, du är inte ensam.

Till toppen av sidan