För dig som barn som har en närstående med problem

När någon nära dig har ett missbruk

Innehållet gäller Kronoberg

Att bo med någon som dricker för mycket alkohol eller använder droger eller läkemedel påverkar livet och känslorna. Ibland kan det vara jobbigt, svårt eller skrämmande. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är ditt fel och att det finns bra hjälp att få för dig som bor med någon som missbrukar alkohol, droger eller läkemedel.

Vad är ett missbruk?

Vem som helst kan utveckla ett missbruksproblem med alkohol, droger eller läkemedel och det förekommer i alla bostadsområden, i alla åldrar och bland både kvinnor och män. Ofta kan man inte se vem som har problem.

Det finns alltid en risk med att dricka alkohol, använda droger eller läkemedel eftersom dessa är skadliga och beroendeframkallande. Alkohol, droger och läkemedel påverkar hjärnan, kroppen, hälsan, humöret, minnet och beteendet på olika sätt hos den som har ett missbruksproblem.

När blir man beroende?

Om man blir beroende av alkohol, droger eller läkemedel beror det bland annat på ålder, vikt och kön. Det är väldigt olika hur lite eller hur mycket vi kan dricka alkohol eller använda droger och läkemedel för att det ska bli ett problem. Forskning har också visat att ett alkohol- eller drogberoende kan vara ärftligt. Det betyder att om man har en familjemedlem som är beroende av alkohol eller droger är det större risk att man själv kan få problem.

Missbruket styr livet

En del personer använder alkohol eller droger varje dag, medan andra kan ha långa perioder där de inte dricker någon alkohol eller tar droger eller läkemedel. En person som har ett missbruk har inte längre kontroll att bestämma över sitt beroende, det blir istället alkoholen eller drogerna som styr livet. Missbruket får i stort sätt alltid negativ påverkan på familjen och andra som lever med en person som är beroende av alkohol, droger eller läkemedel.

Hur påverkar det dig?

Om någon i din familj eller i din närhet har missbruksproblem kan det påverka dig på olika sätt. Många barn och ungdomar kan känna en oro och ångest över familjemedlemmens missbruk och hur det påverkar familjen. En del blir deprimerade och behöver någon att prata med.

Barn och ungdomar kan också ta på sig skulden för att ens förälder eller annan närstående dricker alkohol, använder droger eller läkemedel, eller ta på sig uppgiften att ”bota” den som missbrukar. Många barn och ungdomar tar ett allt för stort ansvar för tidigt i livet för att få vardagen att fungera. Det kan vara ansvar för syskon, för matlagning och hushållssysslor, eller för att dölja missbruksproblemet för andra.

Om du har en förälder som missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel så tänk på följande:

  • Det är inte ditt fel att din mamma eller pappa eller annan närstående missbrukar.
  • Du är inte ensam om att ha en förälder som dricker, använder droger eller läkemedel.
  • Det är tillåtet att prata om missbruket.
  • Du kan inte bota din mamma eller pappa.
  • Din mamma eller pappa kan bli bra igen.
  • Du kan själv behöva hjälp.
  • Med rätt kunskap och stöd kan du bryta mönstret.
  • Du har rätt att må bra.

Dina rättigheter

Du har rätt att må så bra som möjligt och få hjälp att må bättre om du är sjuk eller mår dålig. 

Du har rätt att få information och råd

Om ditt syskon, din förälder eller annan person i din närhet har ett missbruksproblem har du rätt att få träffa någon och prata med för att få svar på dina frågor. Personalen ska förklara för dig på ett sätt som du förstår. Om du undrar över något får du alltid fråga.

Du har rätt att få stöd

Om du mår dåligt för att ditt syskon, din förälder eller annan person i din närhet har ett missbruksproblem har du rätt att få hjälp och behöver inte klara det på egen hand.

Patientlagen ger dig rätt att få information, råd och stöd när någon i familjen eller annan närstående har ett missbruksproblem.

Orosanmälan

Alla som arbetar i vården arbetar för barnets bästa. Ibland kan föräldrars missbruksproblem påverka hur de är som föräldrar och hur de klarar av att ta hand om sitt barn.Om vi är oroliga för hur du har det hemma har vi ett ansvar att informera socialtjänsten om din situation så att du och din familj kan få hjälp och stöd. 

Det sätt vi informerar socialtjänsten när vi är oroliga för din situation kallas en orosanmälan och handlar om att vi vill att socialtjänsten ska se om de kan hjälpa dig och din familj. Du kan även själv kontakta socialtjänsten och berätta om din hemsituation.

Här kan du läsa vad socialtjänsten kan hjälpa dig och din familj med: Koll på soc

Här kan du få hjälp

Om du har en familjemedlem som får vård för att personen har ett missbruk kan du få prata med någon som kan ge dig svar på dina frågor och hjälp om du mår dåligt.

När du själv behöver någon att prata med

Barn och ungdomshälsan – Hit kan du vända dig för att få hjälp att må bättre. Barn och ungdomshälsan arbetar med familjer och barn mellan 6-18 år. Vi träffar barn, ungdomar och föräldrar antingen tillsammans eller var för sig när det finns behov av att prata om tankar, känslor och beteenden och att söka lösningar på upplevda problem.

Glimten – För dig som har någon i din familj som missbrukar eller har missbrukat alkohol, droger eller läkemedel. Barn och ungdomar mellan 6-20 år har möjlighet att träffa andra barn och ungdomar i liknande situationer.

Primärvårdens hälsoenhet Växjö - Vi träffar barn som har någon i sin familj med missbruksproblem, eller ungdomar från 13 år och uppåt med eget risk- och missbruk. Hos oss får du råd, stöd och behandling, både enskilt och i grupp.

Primärvårdens hälsoenhet Ljungby - Vi träffar barn som har någon i sin familj med missbruksproblem, eller ungdomar från 13 år och uppåt med eget risk- och missbruk. Hos oss får du råd, stöd och behandling, både enskilt och i grupp. 

När du vill veta mer om missbruk

Du kan hitta mycket information om missbruk här på 1177.se. Det går även bra att ringa till 1177. 

När någon i din familj eller i din närhet får hjälp av vården

Om någon i din familj eller din närhet får hjälp inom vården kan de som arbetar där berätta vad som kommer att hända och svara på dina frågor om missbruk av alkohol, droger och läkemedel. Du kan tillsammans med din familjemedlem fråga efter någon som kan ge dig mer information. Det går även bra att ringa för att beställa tid för ett samtal. 

Länkar för barn och ungdomar

När en vuxen i familjen inte mår bra – En webbsida där hälso- och sjukvården har samlat olika sätt som du kan få hjälp på när en vuxen i familjen inte mår bra.

Drugsmart: Information om droger, missbruk och hur det kan påverka dig och din familj.

Koll på soc – En webbplats riktad till barn och unga med information om vad socialtjänsten gör.

Trygga barnen – Trygga Barnen stöttar barn och unga upp till 25 år som har en närstående som har problem med alkohol, andra droger eller mår psykiskt dåligt. Den grundades av Olivia Trygg och hennes mamma Agneta utifrån deras erfarenheter av pappans alkoholmissbruk. 

Grubbel – Information för dig mellan 15-25 år om hur man kanske kan göra vardagen lite enklare om man har en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. En mötesplats för unga med liknande erfarenheter.

Maskrosbarn - En barnrättsorganisation som stödjer barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. 

BRIS – Barnets rätt i samhället är en organisation som finns till för barn och ungdomar som vill ha någon att prata med om det jobbiga som händer i ens liv. Det går att ringa och mejla till BRIS samt att chatta med BRIS och andra barn och ungdomar i liknande situationer.

Filmer för barn och unga

Johans mamma missbrukar alkohol: En film om hur det är att ha en mamma som dricker för mycket alkohol.

Therese berättar om sin uppväxt i en familj med missbruk: Therese växte upp med en mamma som var alkoholist och manodepressiv och från mellanstadiet och framåt påverkade detta hennes liv. Tillsammans med Denise Madsen som hade liknande uppväxtförhållanden startades Maskrosbarn.

Till toppen av sidan